Menu

Finland

Uiterste omwisselingsdatum voor Finse markka-biljetten: 29 februari 2012.

€1 = FIM 5,94573 (Finse markka)

10 markka-biljet 10 markka-biljet

10 markka-biljet
Coupure: 10 FIM
Beeltenis: Paavo Nurmi

20 markka-biljet 20 markka-biljet

20 markka-biljet, nieuwe serie
Coupure: 20 FIM
Beeltenis: Väino Linna

50 markka-biljet 50 markka-biljet

50 markka-biljet, nieuwe serie
Coupure: 50 FIM
Beeltenis: Alvar Aalto

100 markka-biljet 100 markka-biljet

100 markka-biljet, nieuwe serie
Coupure: 100 FIM
Beeltenis: Jean Sibelius

500 markka-biljet 500 markka-biljet

500 markka-biljet, nieuwe serie
Coupure: 500 FIM
Beeltenis: Elias Lönnrot

1000 markka-biljet 1000 markka-biljet

1.000 markka-biljet, nieuwe serie
Coupure: 1.000 FIM
Beeltenis: Anders Chydenius

20 markka-biljet 20 markka-biljet

20 markka-biljet, oude serie
Coupure: 20 FIM
Beeltenis: Väino Linna

50 markka-biljet 50 markka-biljet

50 markka-biljet, oude serie
Coupure: 50 FIM
Beeltenis: Alvar Aalto

100 markka-biljet 100 markka-biljet

100 markka-biljet, oude serie
Coupure: 100 FIM
Beeltenis: Jean Sibelius

500 markka-biljet 500 markka-biljet

500 markka-biljet, oude serie
Coupure: 500 FIM
Beeltenis: Elias Lönnrot

1000 markka-biljet 1000 markka-biljet

1.000 markka-biljet, oude serie
Coupure: 1.000 FIM
Beeltenis: Anders Chydenius