Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De digitale euro en privacy

Een digitale euro zou strenge normen kennen voor privacy en inclusie, waarbij gebruikersgegevens en -rechten in dit digitale tijdperk worden beschermd.

Een digitale euro: ontworpen met het oog op privacy

Om uw gegevens te beschermen, ontwerpen we een digitale euro zó dat die de hoogste mate van privacy biedt van alle elektronische betaalmogelijkheden.

De privacy van gebruikers heeft van meet af aan centraal gestaan bij het project voor de digitale euro. Dit vereist technologische innovatie, een sterk juridisch kader en strenge nalevingsprocedures. 

Betalingen in digitale euro’s: zouden mijn gegevens veilig zijn?

Een offline digitale euro: privacy vergelijkbaar met die van contant geld

De gegevens van uw offline betalingen in digitale euro’s zouden alleen bij u en de ontvanger bekend zijn. De offline functionaliteit zou het gebruiksgemak van digitale betalingen combineren met de privacy van contant geld. Een internetverbinding zou niet noodzakelijk zijn.

We gaan u of uw aankopen niet traceren.

En zelfs als u online betaalt, zouden we ervoor zorgen dat uw financiële activiteiten alleen bij u bekend zijn. Het Eurosysteem zou u niet rechtstreeks kunnen koppelen aan uw betalingen. Een digitale euro zou een publiek goed zijn. We zullen uw gegevens dus nooit voor commerciële doeleinden gebruiken.

Wie zou er toegang hebben tot uw gegevens?

Net als bij andere digitale betalingsmethoden zouden intermediairs zoals uw bank alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de EU-wetgeving, zoals de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden kan alleen nadat u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Hoe zorgen we ervoor dat de privacy van gebruikers van de digitale euro gegarandeerd is?

De meest geavanceerde privacymaatregelen

De voor ons beschikbare gegevens zouden worden gepseudonimiseerd, wat betekent dat we geen persoonsgegevens zien die naar u herleidbaar zouden kunnen zijn. Uw bank zou toegang hebben tot de minimale informatie die nodig is om aan de EU-wetgeving te voldoen. We zullen de meest recente privacybevorderende technologieën toepassen. Daarnaast houden we voortdurend in de gaten of nieuwe maatregelen toepasbaar en doeltreffend zouden kunnen zijn.

Strenge regels en toezicht

Onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten zouden erop toezien dat we de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming – de strengste privacy- en veiligheidsvoorschriften ter wereld – naleven. 

Wettelijk kader

De digitale euro is niet enkel een initiatief van het Eurosysteem. Het is een pan-Europees project dat vastgelegd wordt in EU-verordeningen, waarbij voortdurend een afweging gemaakt wordt tussen privacy en veiligheid. Deze aanpak biedt een solide bescherming tegen illegale activiteiten en garandeert tegelijkertijd ieders privacy.  

ZIE OOK

Leesmateriaal over de digitale euro

Alles wat u moet weten over de digitale euro

Overzicht digitale euro

Alle pagina's in dit deel