Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de ECB is verantwoordelijk voor het nemen van macroprudentiële besluiten. Deze besluiten zijn van toepassing op alle banken en landen die vallen onder het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism ofwel SSM), d.w.z. de landen van het eurogebied en die andere EU-landen waarvan de nationale autoriteiten overeenkomsten voor nauwe samenwerking hebben ondertekend met de ECB.

Macroprudentieel Forum

Het Macroprudentieel Forum bestaat uit de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de ECB. Het is een platform voor regelmatige besprekingen op hoog niveau, waarbij vanuit geheel Europa microprudentiële en macroprudentiële perspectieven naast elkaar worden gelegd.

Comité voor Financiële Stabiliteit

De Raad van Bestuur en het Macroprudentieel Forum worden bijgestaan door het Comité voor Financiële Stabiliteit, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de ECB en de nationale centrale banken en toezichtsautoriteiten. Het Comité verschaft een platform voor gezamenlijke risicobeoordelingen en beleidscoördinatie tussen de ECB en de nationale autoriteiten.

Samenwerking met Europese en internationale autoriteiten en organen

De ECB werkt nauw samen met andere Europese instellingen en organen, zoals de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (waaronder de Europese Bankautoriteit (EBA)) en het Europese Comité voor Systeemrisico's, om de toezichts-, regelgevings- en afwikkelingskaders van de EU te ontwikkelen.

De ECB draagt tevens bij aan beleidsdebatten over regelgeving en toezicht, zowel op internationaal niveau (bijv. de Raad voor Financiële Stabiliteit en het Bazels Comité voor Bankentoezicht) als op Europees niveau (bijv. de Europese Commissie).

Alle pagina's in dit deel