Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Gemeenschappelijke detectorinterface voor snelle bankbiljettensorteermachines

In 2013 hebben de ECB en de belangrijkste leveranciers van snelle bankbiljettensorteermachines (BSM's) specificaties ontwikkeld voor de integratie van detectoren voor echtheidskenmerken van bankbiljetten in deze machines. Deze specificaties zijn bedoeld om de interoperabiliteit te versterken en de integratie-inspanningen te verminderen. Ze zijn gepubliceerd onder de naam 'Common Detector Interface' (CDI).

De specificaties zijn door de markt positief ontvangen. Daarom hebben het Amerikaanse Federal Reserve System en het Eurosysteem samen met belangrijke BSM-leveranciers een tweede generatie van de gemeenschappelijke detectorinterface ontwikkeld (CDI2) om camerasystemen en complexere detectoren in BSM's te kunnen integreren.

CDI en CDI2 staan open voor alle relevante belanghebbenden, en iedere geïnteresseerde partij (bijv. centrale banken, fabrikanten van machines en detectoren) kan er kosteloos gebruik van maken.

Veranderingen in CDI- of CDI2-specificaties

Elke betrokken partij kan voorstellen ter verbetering van de CDI- of CDI2-specificaties doen, te richten aan het directoraat Bankbiljetten van de ECB. De ingezonden voorstellen worden door het Eurosysteem en het Federal Reserve System gezamenlijk geëvalueerd. Indien ze nuttig worden bevonden, worden ze opgenomen in toekomstige versies van de specificaties.

Bent u als leverancier geïnteresseerd in de implementatie van CDI of CDI2 in uw BSM of detector, dan kunnen de ECB en het Federal Reserve System u helpen door acceptatietestprotocollen ter beschikking te stellen. Daarnaast kunnen ze u simulatoren verstrekken om te testen of de CDI goed functioneert. Hiervoor moet u eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Alle pagina's in dit deel