Nationale zijdes

€1

Andorra

Andorra heeft op 30 juni 2011 een monetaire overeenkomst met de Europese Unie gesloten. Daardoor mag Andorra de euro als officiële valuta gebruiken en eigen euromunten uitgeven. Op alle munten staan de twaalf sterren van de Europese vlag.

Op de munt van 1 euro staat het cultureel en historisch waardevolle Casa de la Vall, het voormalige parlementsgebouw.

Andorra


België

De Belgische euromunten zijn ontworpen door Jan Alfons Keustermans, directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Turnhout. Er zijn drie series munten in omloop. Alle drie zijn wettig betaalmiddel.

De eerste serie toont koning Albert II in het binnengedeelte van de munt; in het buitengedeelte zijn het koninklijk monogram – een gekroonde hoofdletter "A" – en het jaar van uitgifte afgebeeld tussen twaalf sterren die Europa symboliseren.

In 2008 heeft België het ontwerp licht aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Commissie. De munten van de tweede serie tonen eveneens koning Albert II, maar het koninklijk monogram en het jaar van uitgifte zijn nu afgebeeld in het binnengedeelte van de munt, net als het muntteken en de landencode voor België, "BE".

In 2014 gaf België een derde serie uitmunten uit waarop koning Filip, zijn koninklijk monogram FP en de landencode voor België, BE, zijn afgebeeld. De munttekens staan aan weerszijden van het jaar van uitgifte.

België


Cyprus

Op de munten van 1 en 2 euro staat een kruisvormig afgodsbeeld uit de kopertijd (3000 v. Chr.). Dit kenmerkende voorbeeld van de prehistorische kunst van het eiland weerspiegelt de centrale plaats die Cyprus in de cultuur en de oudheid inneemt.

Cyprus


Duitsland

Duitse ambtenaren en muntdeskundigen kozen drie verschillende ontwerpen voor de Duitse euromunten. De munten van 1 en 2 euro zijn voorzien van het traditionele symbool van de Duitse soevereiniteit, de adelaar. De vogel wordt omringd door de Europese sterren. Het ontwerp is van Heinz en Sneschana Russewa-Hoyer.

Duitsland


Estland

Het ontwerp op de nationale zijde van de Estlandse munten is voor alle waarden gelijk. Het betreft een afbeelding van Estland en het woord "Eesti", dat Estland betekent.

Estland


Finland

Finland heeft drie ontwerpen gekozen, die gebaseerd zijn op die van de huidige nationale munten. De kunstenaar Pertti Mäkinen ontwierp voor deze munt een motief van twee vliegende zwanen. Het ontwerp is overgenomen van zijn inzending voor een ontwerpprijsvraag voor een munt ter gelegenheid van de herdenking van de tachtigste verjaardag van de Finse onafhankelijkheid.

Finland


Frankrijk

Voor de nationale zijde van de Franse munten zijn ruim 1200 ontwerpen bekeken. Een commissie onder voorzitterschap van de minister van Economische Zaken en Financiën koos daaruit drie ontwerpen, elk voor bepaalde specifieke waarden.

De commissie bestond uit muntdeskundigen, kunstenaars, een oud-lid van de Europese Commissie (Christine Scrivener), parlementsleden, de directeur van de Franse Munt Emmanuel Constans, graveur-generaal Pierre Rodier, diverse vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en de actrice Irène Jacob. Zij kozen de volgende ontwerpen:

Op de munten van 1 en 2 euro is een door de kunstenaar Joaquim Jimenez getekende boom afgebeeld die leven, continuïteit en groei symboliseert. Deze is gevat in een zeshoek, omgeven door het motto van de Franse Republiek, "Liberté, Egalité, Fraternité" (vrijheid, gelijkheid, broederschap).

Frankrijk


Griekenland

Een werkgroep van technisch deskundigen en kunstenaars selecteerde een aantal ontwerpen, waaruit de minister van Economische Zaken en Financiën en de president van de Griekse centrale bank een definitieve keuze maakten. De winnende ontwerpen zijn van de hand van beeldhouwer Georges Stamatopoulos, die in opdracht van de Griekse centrale bank werkte. Elk van de acht munten heeft een eigen ontwerp. Deze munt is voorzien van een uil, die is overgenomen van een Atheense munt van vier drachme uit de vijfde eeuw voor Christus.

Griekenland


Ierland

De Ierse regering heeft besloten om voor alle Ierse euromunten één ontwerp te gebruiken en wel de Keltische harp, een traditioneel symbool van Ierland, met daarbij het jaar van uitgifte en het woord "Éire", de Ierse naam voor Ierland. Het ontwerp van de harp is van Jarlath Hayes.

Ierland


Italië

In Italië zijn de ontwerpen voor de euromunten kritisch bekeken door een nationaal comité van vakmensen en kunstenaars. Daarna zijn ze op RAI Uno, de belangrijkste televisiezender van het land, aan de Italianen getoond. Elk van de acht munten heeft zijn eigen ontwerp. Gekozen is voor meesterwerken van beroemde Italiaanse kunstenaars. Deze munt toont de beroemde tekening van Leonardo da Vinci, te zien in de Academie van Venetië, waarop de ideale proporties van het menselijk lichaam zijn afgebeeld.

Italië


Letland

De munt van 1 euro toont een Lets meisje in klederdracht. Deze afbeelding is voor het eerst gebruikt in 1929, op de zilveren munt van 5 lats. Het ontwerp is van de hand van Guntars Sietiņš.

Letland


Litouwen

Op de Litouwse euromunten staan het wapen van de Republiek Litouwen, Vytis, het land van uitgifte, "LIETUVA", en het jaar van uitgifte, "2015". Op de munten zijn verder de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld. Ze zijn ontworpen door de beeldhouwer Antanas Žukauskas.

Litouwen


Luxemburg

In gezamenlijk overleg hebben het Hof van de Groothertog en de Luxemburgse regering besloten om het ontwerp van de munten te laten uitvoeren door Yvette Gastauer-Claire.

Alle Luxemburgse munten zijn voorzien van het portret van van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri. Ook worden het jaar van uitgifte en het woord "Luxemburg" (in het Luxemburgs geschreven als "Lëtzebuerg") weergegeven.

Luxemburg


Malta

De munten van 1 en 2 euro tonen het embleem van de Soevereine Orde van Malta. In de periode dat de orde over Malta heerste (van 1530 tot 1798) werd het achtpuntige kruis het symbool van het eiland en het wordt nu vaak het Maltezer Kruis genoemd.

Malta


Monaco

Er zijn twee series munten in omloop.

De munt van 2 euro uit de eerste serie draagt de beeltenis van Z.D.H. Prins Rainier III. Op de munt van 1 euro uit deze serie staat een dubbelportret van Z.D.H. Prins Rainier III en Z.D.H. Kroonprins Albert. De munten van 10, 20 en 50 cent dragen het zegel van de prins. Het wapen van het vorstenhuis van Monaco is te zien op de munten van 1, 2 en 5 cent.

Op de munten van 1 en 2 euro uit de tweede serie is een portret van Z.D.H. Prins Albert II te zien. De munten van 10, 20 en 50 cent dragen het monogram van Z.D.H. Prins Albert II. Het wapen van het vorstenhuis van Monaco is te zien op de munten van 1, 2 en 5 cent.

Monaco


Nederland

Voor de eerste serie koos Nederland twee ontwerpen van Bruno Ninaber van Eyben, beide met de beeltenis van koningin Beatrix. Er zijn twee series munten in omloop. Beide zijn wettig betaalmiddel.

Op de tweede, in 2014 ingevoerde serie staan de beeltenis van koning Willem-Alexander en het inschrift "Willem-Alexander Koning der Nederlanden".

De munten van 1 en 2 euro:

Eerste serie: De beeltenis van koningin Beatrix met het inschrift "Beatrix Koningin der Nederlanden".

Tweede serie: De beeltenis van koning Willem-Alexander met het inschrift "Willem-Alexander Koning der Nederlanden". De munttekens staan aan weerszijden van het jaar van uitgifte.

Nederland


Oostenrijk

Oostenrijk heeft gekozen voor een serie munten met afbeeldingen van respectievelijk bloemen, architectuur en beroemdheden uit de Oostenrijkse geschiedenis. De ontwerpen van de hand van de Oostenrijkse kunstenaar Josef Kaiser zijn gekozen door een nationale commissie en op grond van een opiniepeiling. . Op deze munt is de beroemde Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart afgebeeld, als symbool voor Oostenrijk als land van muziek.

Oostenrijk


Portugal

Uit de inzendingen voor een nationale prijsvraag zijn drie verschillende ontwerpen gekozen. De ontwerper Vítor Manuel Fernandes dos Santos, die zich liet inspireren door de historische symbolen en zegels van de eerste koning van Portugal, Dom Afonso Henriques, won de prijsvraag met de volgende motieven: De munten 1 en 2 euro: hierop staan de kastelen en het wapen van Portugal afgebeeld, omringd door de Europese sterren. Dit symboliseert de dialoog, de uitwisseling van normen en waarden en de dynamiek waarmee vorm en inhoud worden gegeven aan Europa. Centraal op de munt staat het koninklijk zegel uit 1144.

Portugal


San Marino

Eerste serie: Op de munt van 1 euro staat het officiële wapen van de Republiek.


Tweede serie: Op de munt van 1 euro staat de Tweede Toren afgebeeld.

San Marino


Slovenië

Op deze munt staat Primož Trubar, de schrijver van het eerste in het Sloveens gedrukte boek.

Slovenië


Slowakije

De munten van 1 en 2 euro tonen een dubbelkruis op de hoogste van drie heuvels, zoals in het nationaal embleem van Slowakije.

Slowakije


Spanje

Op de munten van Spanje staan drie ontwerpen met beeltenissen van koning Juan Carlos I, Miguel de Cervantes en de kathedraal van Santiago de Compostela. De ontwerpen zijn in 2010 licht aangepast om te voldoen aan de gemeenschappelijke richtlijnen van de Europese Commissie. Het jaartal staat nu bijvoorbeeld in het binnengedeelte van de munt.

De munten van 1 en 2 euro dragen de beeltenis van koning Juan Carlos I de Borbón y Borbón.

Spanje


Vaticaanstad

Er zijn vijf series door Vaticaanstad uitgegeven munten in omloop. Alle vijf zijn wettig betaalmiddel.

De eerste serie, met de afbeelding van paus Johannes Paulus II, is uitgegeven van 2002 tot 2005.

De tweede serie, uitgegeven tussen juni 2005 en maart 2006, toont in het midden van de munt het wapen van de kardinaal-kamerheer, het tijdelijke staatshoofd van Vaticaanstad, over het embleem van de Apostolische Kamer heen. Het bovenste gedeelte van dit ontwerp is omgeven door de woorden "SEDE VACANTE" in een halve cirkel en door het jaar van uitgifte in Romeinse cijfers, "MMV". De naam van de ontwerper, "D. LONGO", staat links onderaan langs de rand van het centrale ontwerp, terwijl de initialen van de respectieve graveurs zich rechts onderaan bevinden langs de rand, namelijk: "MAC inc" (op de munten van 1 cent en 20 cent), "LDS inc" (op de munten van 2 cent en 50 cent), "ELF inc" (op de munten van 5 cent en 1 euro) en "MCC inc" (op de munten van 10 cent en 2 euro).

Op de derde, tussen april 2006 en december 2013 uitgegeven serie is paus Benedictus XVI afgebeeld. Links ervan staan de initialen van de ontwerper (“DL”).

De vierde serie, die in januari 2014 voor het eerst werd uitgegeven, toont paus Franciscus.

De vijfde serie, die voor het eerst in omloop is gekomen in maart 2017, toont het wapen van de Vorst van Vaticaanstad, paus Franciscus.

Op de munten van alle series staan de twaalf sterren van de Europese vlag, de woorden "CITTÀ DEL VATICANO", het jaar van uitgifte en het muntmerk "R".

Vaticaanstad