Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Missie van de ECB

De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen samen het Eurosysteem, het centralebankstelsel van het eurogebied. Het hoofddoel van het Eurosysteem is het handhaven van prijsstabiliteit: het waarborgen van de waarde van de euro.

Binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM), dat ook de nationale bevoegde autoriteiten omvat, is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op kredietinstellingen die zijn gevestigd in het eurogebied en in de deelnemende lidstaten buiten het eurogebied. Zij draagt daarmee bij aan de veiligheid en soliditeit van het bankwezen en aan de stabiliteit van het financiële stelsel binnen de EU en elke deelnemende lidstaat.

Bij de Europese Centrale Bank zetten wij ons er ten volle voor in al onze taken doeltreffend uit te voeren. Daarbij streven wij naar het hoogste niveau van integriteit, deskundigheid, efficiëntie en transparantie. Wij respecteren de scheiding tussen ons monetair beleid en onze toezichthoudende taken. Bij het uitvoeren van onze taken zijn we transparant, met volledige inachtneming van de geldende vereisten inzake vertrouwelijkheid.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Juridisch kader

Verdrag & statuten

Bankentoezicht

Missie van het SSM

Alle pagina's in dit deel