Menu

Kapitaal van de ECB

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2020

Het kapitaal van de ECB is afkomstig van de nationale centrale banken (NCB's) van alle EU-lidstaten en bedraagt € 10.825.007.069,61.

Het aandeel van de afzonderlijke NCB's in dit kapitaal wordt berekend met behulp van een verdeelsleutel. Deze weerspiegelt het aandeel van het desbetreffende land in de totale bevolking en het totale bruto binnenlands product van de EU. Deze beide factoren wegen even zwaar. De ECB past de aandelen elke vijf jaar aan. Dit gebeurt ook bij een verandering in het aantal NCB's die aan het kapitaal van de ECB bijdragen. Hierbij gaat het om de NCB's van EU-lidstaten. De aanpassing vindt plaats op basis van gegevens van de Europese Commissie.

Sinds het begin van de derde fase van de economische en monetaire unie op 1 januari 1999 is de kapitaalverdeelsleutel acht maal gewijzigd. In de jaren 2004, 2009, 2014 en 2019 vond per 1 januari de vijfjaarlijkse herziening plaats. De andere wijzigingen stammen van 1 mei 2004 (toen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toetraden tot de EU), van 1 januari 2007 (toen Bulgarije en Roemenië tot de EU toetraden), van 1 juli 2013 (toen Kroatië tot de EU toetrad) en van 1 februari 2020 (na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU).

Nationale centrale banken van het eurogebied

De stortingen van de NCB's van het eurogebied op hun aandeel in het kapitaal van de ECB bedragen in totaal € 7.583.649.493,38 en zijn als volgt samengesteld:

Bijdragen van de NCB's van het eurogebied aan het kapitaal van de ECB(1)

Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel % Gestort kapitaal (in €)

(1) Als gevolg van het vertrek van de Bank of England uit het Europees Stelsel van centrale banken stijgt het aandeel van de NCB’s van het eurogebied in het kapitaal van de ECB. Ze zullen hun gestegen aandeel volstorten in twee jaarlijkse termijnen (ultimo 2021 en ultimo 2022) (zie het persbericht hierover op de website van de ECB, gepubliceerd op 30 januari 2020).
(2) De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.
Nationale Bank van België (België) 2,9630 276.290.916,71
Deutsche Bundesbank (Duitsland) 21,4394 1.999.160.134,91
Eesti Pank (Estland) 0,2291 21.362.892,01
Central Bank of Ireland (Ierland) 1,3772 128.419.794,29
Bank of Greece (Griekenland) 2,0117 187.585.027,73
Banco de España (Spanje) 9,6981 904.318.913,05
Banque de France (Frankrijk) 16,6108 1.548.907.579,93
Banca d’Italia (Italië) 13,8165 1.288.347.435,28
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1750 16.318.228,29
Latvijas Banka (Letland) 0,3169 29.549.980,26
Lietuvos bankas (Litouwen) 0,4707 43.891.371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 24.980.876,34
Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7.953.970,70
De Nederlandsche Bank (Nederland) 4,7662 444.433.941,02
Oesterreichische Nationalbank (Oostenrijk) 2,3804 221.965.203,55
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 177.495.700,29
Banka Slovenije (Slovenië) 0,3916 36.515.532,56
Národná banka Slovenska (Slowakije) 0,9314 86.850.273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,4939 139.301.721,39
Totaal2 81,3286 7.583.649.493,38

De verdeling van de nettowinsten en -verliezen van de ECB over de NCB's van het eurogebied vindt plaats in overeenstemming met artikel 33 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

Juridisch kader

Verdeling van de nettowinsten of -verliezen van de ECB

33.1. De nettowinst van de ECB wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:

  1. een door de Raad van Bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20% van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100% van het kapitaal;
  2. de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de ECB verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen.

33.2. In geval van een verlies van de ECB wordt het tekort gedekt uit het algemeen reservefonds van de ECB en, indien nodig, bij besluit van de Raad van bestuur, door de monetaire inkomsten van het betrokken boekjaar, naar rato en tot beloop van de bedragen die overeenkomstig artikel 32.5 aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.

Nationale centrale banken buiten het eurogebied

De NCB's van de acht EU-lidstaten die niet tot het eurogebied behoren, nemen deel aan het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en zijn daarom verplicht in de operationele kosten van de ECB bij de dragen. Dit doen ze door een klein percentage van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB te storten. Sinds 29 december 2010 komen hun bijdragen overeen met 3,75 % van hun totale aandeel in het geplaatste kapitaal. De stortingen van de NCB's buiten het eurogebied op hun aandeel in het kapitaal van de ECB bedragen in totaal € 75.794.263,89 en zijn als volgt samengesteld:

Bijdragen van de NCB's buiten het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel (%) Gestort kapitaal (in €)
(1) De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.
Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) (Bulgarije) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Tsjechië) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Denemarken) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatië) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Hongarije) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Roemenië) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges Riksbank (Zweden) 2,9790 12.092.886,02
Totaal1 18,6714 75.794.263,89

De NCB's van de landen buiten het eurogebied hebben geen recht op een aandeel in de te verdelen winst van de ECB; noch draaien ze op voor eventuele verliezen van de ECB.

Persberichten