Inschrijving op het kapitaal van de ECB

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2015
 

Het kapitaal van de ECB komt van de nationale centrale banken (NCB's) van alle EU-lidstaten en bedraagt € 10.825.007.069,61.

Het aandeel van de afzonderlijke NCB's in dit kapitaal wordt berekend met behulp van een verdeelsleutel die het aandeel weerspiegelt van het betreffende land in de totale bevolking en het bruto binnenlands product van de EU. Deze twee factoren wegen even zwaar. De ECB past de aandelen in het kapitaal om de vijf jaar aan, en telkens wanneer een nieuw land toetreedt tot de EU. De aanpassing vindt plaats op basis van gegevens die door de Europese Commissie worden geleverd.

Sinds de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1999 is de kapitaalverdeelsleutel zes keer gewijzigd: op 1 januari 2004, op 1 januari 2009 en op 1 januari 2014 vond een vijfjaars actualisering plaats; op 1 mei 2004 (toen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toetraden tot de EU), op 1 januari 2007 (toen Bulgarije en Roemenië toetraden tot de EU) en op 1 juli 2013 (toen Kroatië toetrad tot de EU) werden aanvullende wijzigingen doorgevoerd.

NCB's eurogebied

De volgestorte aandelen van de nationale centrale banken van het eurogebied in het kapitaal van de ECB bedragen in totaal € 7.619.884.851,40, en kunnen als volgt worden opgesplitst:

Bijdragen van de nationale centrale banken van het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel % Gestort kapitaal (€)
1) Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.
Nationale Bank van België - Banque Nationale de Belgique (België) 2,4778 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank (Duitsland) 17,9973 1.948.208.997,34
Eesti Pank (Estland) 0,1928 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ierland) 1,1607 125.645.857,06
Bank of Greece (Griekenland) 2,0332 220.094.043,74
Banco de España (Spanje) 8,8409 957.028.050,02
Banque de France (Frankrijk) 14,1792 1.534.899.402,41
Banca d’Italia (Italië) 12,3108 1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1513 16.378.235,70
Latvijas Banka (Letland) 0,2821 30.537.344,94
Lietuvos bankas (Litouwen) 0,4132 44.728.929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2030 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0648 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank (Nederland) 4,0035 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank (Oostenrijk) 1,9631 212.505.713,78
Banco de Portugal (Portugal) 1,7434 188.723.173,25
Banka Slovenije (Slovenië) 0,3455 37.400.399,43
Národná banka Slovenska (Slowakije) 0,7725 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,2564 136.005.388,82
Totaal1 70,3915 7.619.884.851,40

De netto winsten en verliezen van de ECB worden krachtens Artikel 33 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank toegedeeld aan de nationale centrale banken van het eurogebied:

Juridisch kader

Toedeling van nettowinst en verlies van de ECB

33.1. De nettowinst van de ECB wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:

  1. een door de Raad van bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20 % van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100 % van het kapitaal;
  2. de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de ECB verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen.

33.2. In geval van een verlies van de ECB wordt het tekort gedekt uit het algemeen reservefonds van de ECB en, indien nodig, bij besluit van de Raad van bestuur, door de monetaire inkomsten van het betrokken boekjaar, naar rato en tot beloop van de bedragen die overeenkomstig Artikel 32.5 aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.

NCB's niet-eurogebied

Van de negen nationale centrale banken die niet deel uitmaken van het eurogebied wordt vereist dat zij aan de operationele kosten van de ECB in verband met hun deelname aan het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bijdragen door een klein percentage van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB te storten. Sinds 29 december 2010 vertegenwoordigden hun bijdragen 3,75% van hun totale aandeel in het geplaatste kapitaal. Het door de nationale centrale banken van landen buiten het eurogebied volgestorte kapitaal van de ECB bedraagt € 120.192.083,17, en kan als volgt worden uitgesplitst:

Bijdragen van de nationale centrale banken buiten het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel % Gestort kapitaal (€)
1) Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.
Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) (Bulgarije) 0,8590 3.487.005,40
Česká národní banka (Tsjechië) 1,6075 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank (Denemarken) 1,4873 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka (Kroatië) 0,6023 2.444.963,16
Magyar Nemzeti Bank (Hongarije) 1,3798 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski (Polen) 5,1230 20.796.191,71
Banca Naţională a României (Roemenië) 2,6024 10.564.124,40
Sveriges riksbank (Zweden) 2,2729 9.226.559,46
Bank of England (Verenigd Koninkrijk) 13,6743 55.509.147,81
Totaal1 29,6085 120.192.083,17

De nationale centrale banken die geen deel uitmaken van het eurogebied, hebben geen recht op een aandeel in de te verdelen winst van de ECB; evenmin hoeven zij eventuele verliezen van de ECB te financieren.