Inschrijving op het kapitaal van de ECB

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2019

Het kapitaal van de ECB komt van de nationale centrale banken (NCB's) van alle EU-lidstaten en bedraagt € 10.825.007.069,61.

Het aandeel van de afzonderlijke NCB's in dit kapitaal wordt berekend met behulp van een verdeelsleutel die het aandeel weerspiegelt van het betreffende land in de totale bevolking en het bruto binnenlands product van de EU. Deze twee determinanten hebben gelijke wegingen. De ECB past de aandelen in het kapitaal om de vijf jaar aan en telkens wanneer het aantal NCB's die bijdragen aan het kapitaal van de ECB verandert. Dit zijn de NCB's van de EU-lidstaten. De aanpassingen vinden plaats op basis van gegevens die door de Europese Commissie worden geleverd.

Sinds de aanvang van de derde fase van de economische en monetaire unie op 1 januari 1999 is de kapitaalverdeelsleutel zeven maal gewijzigd: vijfjaarlijkse updates vonden plaats op 1 januari 2004, 1 januari 2009, 1 januari 2014 en 1 januari 2019; bijkomende wijzigingen vonden plaats op 1 mei 2004 (toen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toetraden), 1 januari 2007 (toen Bulgarije en Roemenië toetraden) en op 1 juli 2013 (toen Kroatië toetrad).

Nationale centrale banken van het eurogebied

De volgestorte aandelen van de nationale centrale banken (NCB's) in het kapitaal van de ECB bedragen € 7.536.110.121,69 en worden als volgt uitgesplitst:

Bijdragen van de nationale centrale banken van het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel % Volgestort kapitaal (€)
1) Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.
Nationale Bank van België - Banque Nationale de Belgique (België) 2,5280 273.656.178,72
Deutsche Bundesbank (Duitsland) 18,3670 1.988.229.048,48
Eesti Pank (Estland) 0,1968 21.303.613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ierland) 1,1754 127.237.133,10
Bank of Greece (Griekenland) 1,7292 187.186.022,25
Banco de España (Spanje) 8,3391 902.708.164,54
Banque de France (Frankrijk) 14,2061 1.537.811.329,32
Banca d’Italia (Italië) 11,8023 1.277.599.809,38
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1503 16.269.985,63
Latvijas Banka (Letland) 0,2731 29.563.094,31
Lietuvos bankas (Litouwen) 0,4059 43.938.703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2270 24.572.766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) 0,0732 7.923.905,17
De Nederlandsche Bank (Nederland) 4,0677 440.328.812,57
Oesterreichische Nationalbank (Oostenrijk) 2,0325 220.018.268,69
Banco de Portugal (Portugal) 1,6367 177.172.890,71
Banka Slovenije (Slovenië) 0,3361 36.382.848,76
Národná banka Slovenska (Slowakije) 0,8004 86.643.356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,2708 137.564.189,84
Totaal1 69,6176 7.536.110.121,69

De netto winsten en verliezen van de ECB worden krachtens artikel 33 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank toegedeeld aan de nationale centrale banken van het eurogebied:

Juridisch kader

Toedeling van nettowinst en verlies van de ECB

33.1. De nettowinst van de ECB wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:

  1. een door de Raad van bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20 % van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100 % van het kapitaal;
  2. de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de ECB verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen.

33.2. In geval van een verlies van de ECB wordt het tekort gedekt uit het algemeen reservefonds van de ECB en, indien nodig, bij besluit van de Raad van bestuur, door de monetaire inkomsten van het betrokken boekjaar, naar rato en tot beloop van de bedragen die overeenkomstig artikel 32.5 aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.

Nationale centrale banken die niet deel uitmaken van het eurogebied

Van de negen nationale centrale banken die niet deel uitmaken van het eurogebied wordt vereist dat zij een bijdrage leveren aan de operationele kosten van de ECB in verband met hun deelname aan het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) door een klein percentage van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB te storten. Sinds 29 december 2010 is hun bijdrage 3,75% van hun totale aandeel in het geplaatste kapitaal geweest. Het door de nationale centrale banken van landen buiten het eurogebied volgestorte kapitaal van de ECB bedraagt € 123.333.635,55 en wordt als volgt uitgesplitst.

Bijdragen van de nationale centrale banken buiten het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel % Volgestort kapitaal (€)
1) Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.
Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) (Bulgarije) 0,8511 3.454.936,32
Česká národní banka (Tsjechië) 1,6172 6.564.825,54
Danmarks Nationalbank (Denemarken) 1,4986 6.083.383,35
Hrvatska narodna banka (Kroatië) 0,5673 2.302.884,94
Magyar Nemzeti Bank (Hongarije) 1,3348 5.418.457,29
Narodowy Bank Polski (Polen) 5,2068 21.136.367,55
Banca Naţională a României (Roemenië) 2,4470 9.933.297,11
Sveriges Riksbank (Zweden) 2,5222 10.238.562,31
Bank of England (Verenigd Koninkrijk) 14,3374 58.200.921,14
Totaal1 30,3824 123.333.635,55

De nationale centrale banken die niet deel uitmaken van het eurogebied hebben geen recht op een aandeel in de te verdelen winst van de ECB; evenmin hoeven zij eventuele verliezen van de ECB te financieren.

Persbericht