European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Kapitaal van de ECB

Laatst bijgewerkt op 29 december 2021

Het kapitaal van de ECB is afkomstig van de nationale centrale banken (NCB's) van alle EU-lidstaten en bedraagt € 10.825.007.069,61.

Het aandeel van de afzonderlijke NCB's in dit kapitaal wordt berekend met behulp van een verdeelsleutel. Deze weerspiegelt het aandeel van elk land in de totale bevolking en het totale bruto binnenlands product van de EU. Deze beide factoren wegen even zwaar. De ECB past de aandelen elke vijf jaar aan. Dit gebeurt ook bij een verandering in het aantal NCB's die aan het kapitaal van de ECB bijdragen. Hierbij gaat het om de NCB's van EU-lidstaten. De aanpassing vindt plaats op basis van gegevens van de Europese Commissie. De verdeling is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020, naar aanleiding van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.1

Nationale centrale banken van het eurogebied

De NCB's van het eurogebied hebben in totaal € 8.193.738.096,55 op hun aandelen in het kapitaal van de ECB gestort, en wel als volgt:

Bijdragen van de NCB's van het eurogebied aan het kapitaal van de ECB(2)
Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel (%) Gestort kapitaal (in €)
1) Sinds het begin van de derde fase van de economische en monetaire unie op 1 januari 1999 is de kapitaalverdeelsleutel acht maal gewijzigd. In de jaren 2004, 2009, 2014 en 2019 vond per 1 januari de vijfjaarlijkse herziening plaats. De andere wijzigingen stammen van 1 mei 2004 (toen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toetraden tot de EU), van 1 januari 2007 (toen Bulgarije en Roemenië tot de EU toetraden), van 1 juli 2013 (toen Kroatië tot de EU toetrad) en van 1 februari 2020 (na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU).
(2) De gestegen bijdragen van de NCB’s van het eurogebied als gevolg van het vertrek van de Bank of England uit het Europees Stelsel van centrale banken werden opgesplitst in twee jaarlijkse termijnen (zie het persbericht van de ECB dat op 30 januari 2020 op de website van de ECB werd gepubliceerd). De eerste van deze twee termijnen werd betaald op 29 december 2021 en de andere is verschuldigd op 28 december 2022.
3) Het totaal kan door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.
Nationale Bank van België (België) 2,9630 298.517.938,09
Deutsche Bundesbank (Duitsland) 21,4394 2.159.988.350,30
Eesti Pank (Estland) 0,2291 23.081.491,61
Central Bank of Ireland (Ierland) 1,3772 138.750.895,83
Bank of Greece (Griekenland) 2,0117 202.675.847,48
Banco de España (Spanje) 9,6981 977.069.461,84
Banque de France (Frankrijk) 16,6108 1.673.513.927,13
Banca d’Italia (Italië) 13,8165 1.391.992.268,53
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1750 17.630.995,33
Latvijas Banka (Letland) 0,3169 31.927.213,83
Lietuvos bankas (Litouwen) 0,4707 47.422.340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 26.990.535,14
Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8.593.850,87
De Nederlandsche Bank (Nederland) 4,7662 480.187.713,99
Oesterreichische Nationalbank (Oostenrijk) 2,3804 239.821.835,92
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 191.774.854,93
Banka Slovenije (Slovenië) 0,3916 39.453.130,12
Národná banka Slovenska (Slowakije) 0,9314 93.837.194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,4939 150.508.251,00
Totaal(3) 81,3286 8.193.738.096,55

Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem

De kapitaalverdeelsleutel voor het Eurosysteem fungeert bijvoorbeeld als verdeelsleutel bij de aankopen in het kader van de aankoopprogramma's van de ECB, omdat alleen nationale centrale banken van het eurogebied er deel van uitmaken.

Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem per 1 februari 2020 en 1 januari 2019

Bijdragen van de NCB's van het eurogebied aan het kapitaal van de ECB (4)
Land Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem 1 feb. 2020 Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem 1 jan. 2019
% %
(4) De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.
België 3,6432 3,6313
Bulgarije    
Tsjechië    
Denemarken    
Duitsland 26,3615 26,3827
Estland 0,2817 0,2827
Ierland 1,6934 1,6884
Griekenland 2,4735 2,4839
Spanje 11,9246 11,9784
Frankrijk 20,4243 20,4059
Kroatië    
Italië 16,9885 16,9530
Cyprus 0,2152 0,2159
Letland 0,3897 0,3923
Litouwen 0,5788 0,5830
Luxemburg 0,3294 0,3261
Hongarije    
Malta 0,1049 0,1051
Nederland 5,8604 5,8429
Oostenrijk 2,9269 2,9195
Polen    
Portugal 2,3405 2,3510
Roemenië    
Slovenië 0,4815 0,4828
Slowakije 1,1452 1,1497
Finland 1,8369 1,8254
Zweden    
Totaal 100,0000 100,0000

Verdeling van de nettowinsten of -verliezen van de ECB

De verdeling van de nettowinsten en -verliezen van de ECB over de NCB's van het eurogebied vindt plaats in overeenstemming met artikel 33 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

33.1. De nettowinst van de ECB wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:

  1. een door de Raad van Bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20% van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100% van het kapitaal;
  2. de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de ECB verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen.

33.2. In geval van een verlies van de ECB wordt het tekort gedekt uit het algemeen reservefonds van de ECB en, indien nodig, bij besluit van de Raad van Bestuur, door de monetaire inkomsten van het betrokken boekjaar, naar rato en tot beloop van de bedragen die overeenkomstig artikel 32.5 aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.

Nationale centrale banken buiten het eurogebied

De NCB's van de acht EU-lidstaten die niet tot het eurogebied behoren, nemen deel aan het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en zijn daarom verplicht in de operationele kosten van de ECB bij te dragen. Dit doen ze door een klein percentage van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB te storten. Sinds 29 december 2010 komen hun bijdragen overeen met 3,75% van hun totale aandeel in het geplaatste kapitaal. De NCB's buiten het eurogebied hebben voor in totaal € 75.794.263,89 aan het kapitaal van de ECB bijgedragen, en wel als volgt:

Bijdragen van de NCB's buiten het eurogebied aan het kapitaal van de ECB
Nationale centrale bank Kapitaalverdeelsleutel (%) Gestort kapitaal (in €)
5) Het totaal kan door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.
Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Tsjechië) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Denemarken) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatië) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Hongarije) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Roemenië) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges Riksbank (Zweden) 2,9790 12.092.886,02
Totaal(5) 18,6714 75.794.263,89

De NCB's van de landen buiten het eurogebied hebben geen recht op een aandeel in de te verdelen winst van de ECB; evenmin hoeven ze eventuele verliezen van de ECB te financieren.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel