Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Kapitaal van de ECB

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024

Het kapitaal van de ECB is afkomstig van de nationale centrale banken (NCB's) van alle EU-lidstaten en bedraagt € 10.825.007.069,61.

Het aandeel van de afzonderlijke NCB's in dit kapitaal wordt berekend met behulp van een verdeelsleutel. Deze weerspiegelt het aandeel van elk land in de totale bevolking en het totale bruto binnenlands product van de EU. Deze twee factoren wegen even zwaar. De ECB past de aandelen elke vijf jaar aan. Dit gebeurt ook bij een verandering in het aantal NCB's die aan het kapitaal van de ECB bijdragen. Hierbij gaat het om de NCB's van EU-lidstaten. De aanpassing vindt plaats op basis van gegevens van de Europese Commissie. De laatste aanpassing dateert van 1 januari 2024.

Nationale centrale banken van het eurogebied

De volgestorte aandelen van de nationale centrale banken (NCB's) in het kapitaal van de ECB bedragen € 8.851.402.605,67 en worden als volgt uitgesplitst:

Bijdragen van de NCB's van het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank

Kapitaalverdeelsleutel (in %) (1)

Gestort kapitaal (in €)

Nationale Bank van België (België)

3,0005

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank (Duitsland)

21,7749

2.357.134.464,40

Eesti Pank (Estland)

0,2437

26.380.542,23

Central Bank of Ireland (Ierland)

1,7811

192.804.200,92

Bank of Greece (Griekenland)

1,8474

199.981.180,60

Banco de España (Spanje)

9,6690

1.046.669.933,56

Banque de France (Frankrijk)

16,3575

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka (Kroatië)

0,6329

68.511.469,74

Banca d’Italia (Italië)

13,0993

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus (Cyprus)

0,1802

19.506.662,74

Latvijas Banka (Letland)

0,3169

34.304.447,40

Lietuvos bankas (Litouwen)

0,4826

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg)

0,2976

32.215.221,04

Central Bank of Malta (Malta)

0,1053

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank (Nederland)

4,8306

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank (Oostenrijk)

2,4175

261.694.545,91

Banco de Portugal (Portugal)

1,9014

205.826.684,42

Banka Slovenije (Slovenië)

0,4041

43.743.853,57

Národná banka Slovenska (Slowakije)

0,9403

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland)

1,4853

160.783.830,00

Totaal

81. 7681

8.851.402.605,67

(1) Sinds het begin van de derde fase van de economische en monetaire unie op 1 januari 1999 is de kapitaalverdeelsleutel negen maal gewijzigd. In de jaren 2004, 2009, 2014, 2019 en 2024 vond per 1 januari de vijfjaarlijkse herziening plaats. De andere wijzigingen stammen van 1 mei 2004 (toen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toetraden tot de EU), van 1 januari 2007 (toen Bulgarije en Roemenië tot de EU toetraden), van 1 juli 2013 (toen Kroatië tot de EU toetrad) en van 1 februari 2020 (na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU).

Nationale centrale banken buiten het eurogebied

De NCB's van de zeven EU-lidstaten die niet tot het eurogebied behoren, nemen deel aan het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en zijn daarom verplicht in de operationele kosten van de ECB bij te dragen. Dit doen ze door een klein percentage van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB te storten. Sinds 29 december 2010 komen hun bijdragen overeen met 3,75% van hun totale aandeel in het geplaatste kapitaal. De NCB's buiten het eurogebied hebben voor in totaal € 74.010.167,40 aan het kapitaal van de ECB bijgedragen, en wel als volgt:

Bijdragen van de NCB's buiten het eurogebied aan het kapitaal van de ECB

Nationale centrale bank

Kapitaalverdeelsleutel (in %)

Gestort kapitaal (in €)

Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

0,9783

3.971.289,16

Česká národní banka (Tsjechië)

1,9623

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank (Denemarken)

1,7797

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank (Hongarije)

1,5819

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski (Polen)

6,0968

24.749.213,66

Banca Naţională a României (Roemenië)

2,8888

11.726.730,16

Sveriges Riksbank (Zweden)

2,9441

11.951.213,74

Totaal

18,2319

74.010.167,40

De NCB's van de landen buiten het eurogebied hebben geen recht op een aandeel in de te verdelen winst van de ECB; evenmin hoeven ze eventuele verliezen van de ECB te financieren.

Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem

De kapitaalverdeelsleutel voor het Eurosysteem fungeert bijvoorbeeld als verdeelsleutel bij de meeste aankopen in het kader van sommige aankoopprogramma's van de ECB, omdat alleen nationale centrale banken van het eurogebied er deel van uitmaken.

Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem per 1 januari 2024 en 1 januari 2023

Land

Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem
1 jan. 2024
in %

Kapitaalverdeelsleutel Eurosysteem
1 jan. 2023
in %

België

3,6695

3,6139

Bulgarije

Tsjechië

Denemarken

Duitsland

26,6301

26,1494

Estland

0,2980

0,2794

Ierland

2,1782

1,6798

Griekenland

2,2593

2,4536

Spanje

11,8249

11,8287

Frankrijk

20,0047

20,2600

Kroatië

0,7740

0,8044

Italië

16,0201

16,8518

Cyprus

0,2204

0,2134

Letland

0,3876

0,3865

Litouwen

0,5902

0,5741

Luxemburg

0,3640

0,3268

Hongarije

Malta

0,1288

0,1040

Nederland

5,9077

5,8133

Oostenrijk

2,9565

2,9033

Polen

Portugal

2,3254

2,3217

Roemenië

Slovenië

0,4942

0,4776

Slowakije

1,1500

1,1360

Finland

1,8165

1,8221

Zweden

Totaal(2)

100,0000

100,0000

(2) De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.

Verdeling van de nettowinsten of -verliezen van de ECB

De verdeling van de nettowinsten en -verliezen van de ECB over de NCB's van het eurogebied vindt plaats in overeenstemming met artikel 33 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

33.1. De nettowinst van de ECB wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:

  1. een door de Raad van Bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20% van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100% van het kapitaal
  2. de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de ECB verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen

33.2. In geval van een verlies van de ECB wordt het tekort gedekt uit het algemeen reservefonds van de ECB en, indien nodig, bij besluit van de Raad van Bestuur, door de monetaire inkomsten van het betrokken boekjaar, naar rato en tot beloop van de bedragen die overeenkomstig artikel 32.5 aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel