Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Upisování kapitálu

Poslední aktualizace 1. ledna 2024

Základní kapitál ECB pochází od národních centrálních bank (NCB) všech členských států EU a činí 10 825 007 069,61 EUR.

Podíly NCB na tomto základním kapitálu se vypočítávají podle klíče, který odráží podíl daného státu na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu EU. Tyto dva rozhodující faktory mají stejnou váhu. ECB upravuje tyto podíly každých pět let a dále také pokaždé, když se změní počet NCB, které přispívají k základnímu kapitálu ECB. Jsou jimi NCB zemí, které jsou členskými státy EU. Úprava se provádí na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí. Poslední úprava se uskutečnila 1. ledna 2024.

Národní centrální banky zemí eurozóny

Plně splacené podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB činí 8 851 402 605,67 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka

Klíč pro kapitál % (1)

Splacený zákl. kapitál (v EUR)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgie)

3,0005

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank (Německo)

21,7749

2 357 134 464,40

Eesti Pank (Estonsko)

0,2437

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irsko)

1,7811

192 804 200,92

Bank of Greece (Řecko)

1,8474

199 981 180,60

Banco de España (Španělsko)

9,6690

1 046 669 933,56

Banque de France (Francie)

16,3575

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka (Chorvatsko)

0,6329

68 511 469,74

Banca d’Italia (Itálie)

13,0993

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus (Kypr)

0,1802

19 506 662,74

Latvijas Banka (Lotyšsko)

0,3169

34 304 447,40

Lietuvos bankas (Litva)

0,4826

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg (Lucembursko)

0,2976

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta)

0,1053

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank (Nizozemsko)

4,8306

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank (Rakousko)

2,4175

261 694 545,91

Banco de Portugal (Portugalsko)

1,9014

205 826 684,42

Banka Slovenije (Slovinsko)

0,4041

43 743 853,57

Národná banka Slovenska (Slovensko)

0,9403

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finsko)

1,4853

160 783 830,00

Celkem

81. 7681

8 851 402 605,67

(1) Od zahájení třetí etapy Hospodářské a měnové unie 1. ledna 1999 se klíč pro upisování základního kapitálu měnil devětkrát: aktualizace vždy po pěti letech byly provedeny 1. ledna 2004, 1. ledna 2009, 1. ledna 2014, 1. ledna 2019 a 1. ledna 2024; další změny byly provedeny 1. května 2004 (kdy k EU přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko), 1. ledna 2007 (kdy k EU přistoupily Bulharsko a Rumunsko), 1. července 2013 (kdy k EU přistoupilo Chorvatsko) a 1. února 2020 (po vystoupení Spojeného království z EU).

Národní centrální banky mimo eurozónu

Sedm národních centrálních bank (NCB) zemí EU mimo eurozónu je povinno přispívat na provozní náklady vzniklé ECB v souvislosti s jejich účastí na Evropském systému centrálních bank splacením malé procentní části svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Od 29. prosince 2010 představují tyto příspěvky 3,75 % jejich celkového podílu na upsaném základním kapitálu. Základní kapitál splacený ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu činí 74 010 167,40 EUR a člení se takto:

Podíly NCB zemí mimo eurozónu na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka

Klíč pro upisování zákl. kapitálu (v %)

Splacený zákl. kapitál (v EUR)

Българска народна банка (Bulharská národní banka) (Bulharsko)

0,9783

3 971 289,16

Česká národní banka (Česká republika)

1,9623

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank (Dánsko)

1,7797

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko)

1,5819

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski (Polsko)

6,0968

24 749 213,66

Banca Națională a României (Rumunsko)

2,8888

11 726 730,16

Sveriges riksbank (Švédsko)

2,9441

11 951 213,74

Celkem

18,2319

74 010 167,40

NCB zemí mimo eurozónu nemají právo na podíl na zisku ECB k rozdělení, ani povinnost financovat případné ztráty ECB.

Klíč Eurosystému pro upisování základního kapitálu

Klíčem Eurosystému pro upisování základního kapitálu se řídí například většina nákupů v rámci některých programů ECB na nákup cenných papírů, protože se vztahuje pouze na národní centrální banky eurozóny.

Klíč Eurosystému pro upisování základního kapitálu 1. ledna 2024 a 1. ledna 2023

Země

Klíč Eurosystému 1. ledna 2024
%

Klíč Eurosystému 1. ledna 2023
%

Belgie

3,6695

3,6139

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Německo

26,6301

26,1494

Estonsko

0,2980

0,2794

Irsko

2,1782

1,6798

Řecko

2,2593

2,4536

Španělsko

11,8249

11,8287

Francie

20,0047

20,2600

Chorvatsko

0,7740

0,8044

Itálie

16,0201

16,8518

Kypr

0,2204

0,2134

Lotyšsko

0,3876

0,3865

Litva

0,5902

0,5741

Lucembursko

0,3640

0,3268

Maďarsko

Malta

0,1288

0,1040

Nizozemsko

5,9077

5,8133

Rakousko

2,9565

2,9033

Polsko

Portugalsko

2,3254

2,3217

Rumunsko

Slovinsko

0,4942

0,4776

Slovensko

1,1500

1,1360

Finsko

1,8165

1,8221

Švédsko

Celkem(2)

100,0000

100,0000

(2) Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.

Rozdělení čistého zisku a úhrada ztráty ECB

Čistý zisk a ztráta ECB se rozdělují mezi NCB zemí eurozóny v souladu s článkem 33 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky:

33.1. Čistý zisk ECB bude převeden v tomto pořadí:

  1. částka, kterou určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu;
  2. zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.

33.2. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnových příjmů příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 statutu ESCB.

VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Všechny stránky v této části