Upisování kapitálu

Poslední aktualizace 1. ledna 2015
 

Základní kapitál ECB pochází od národních centrálních bank všech členských států EU. Jeho objem činí 10 825 007 069,61 EUR.

Podíl každé národní centrální banky na tomto kapitálu se vypočítává podle klíče, který odráží podíl dané země na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu EU. Tyto dvě determinanty mají stejnou váhu. ECB upravuje podíly vždy po pěti letech a kdykoli přistoupí k EU nová země. Úprava se provádí na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí.

Od začátku třetí etapy Hospodářské a měnové unie 1. ledna 1999 se klíč pro upisování základního kapitálu měnil šestkrát: úprava po pěti letech proběhla 1. ledna 2004, 1. ledna 2009 a poté 1. ledna 2014. K dalším změnám došlo 1. května 2004 (s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Malty, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska a Slovinska), 1. ledna 2007 (kdy do EU vstoupily Bulharsko a Rumunsko) a 1. července 2013 (kdy do EU vstoupilo Chorvatsko).

NCB zemí eurozóny

Plně splacené úpisy základního kapitálu ve prospěch ECB ze strany národních centrálních bank zemí eurozóny činí 7 619 884 851,40 EUR a mají toto složení:

Podíly NCB zemí eurozóny na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (%) Splacený základní kapitál (EUR)
1) Vzhledem k zaokrouhlení nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených čísel.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgie) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Německo) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estonsko) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irsko) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Řecko) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Španělsko) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Francie) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d’Italia (Itálie) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Kypr) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litva) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Lucembursko) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Nizozemsko) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Rakousko) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovinsko) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finsko) 1,2564 136 005 388,82
Celkem1 70,3915 7 619 884 851,40

Čisté zisky a ztráty ECB jsou rozdělovány mezi národní centrální banky zemí eurozóny podle článku 33 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky:

právní rámec

Rozdělování čistých zisků a ztrát ECB

33.1. Čistý zisk ECB je převáděn v tomto pořadí:

  1. částka, již určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu,
  2. zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.

33.2. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 Statutu.

NCB zemí mimo eurozónu

Devět národních centrálních bank zemí EU mimo eurozónu přispívá na provozní náklady vzniklé ECB v souvislosti s jejich účastí v Evropském systému centrálních bank splacením minimálního procenta jejich podílu na upsaném základním kapitálu ECB. Od 29. prosince 2010 představují tyto příspěvky 3,75 % jejich celkového podílu na základním kapitálu. Základní kapitál splacený ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu činí 120 192 083,17 EUR a má tuto strukturu:

Podíly NCB zemí mimo eurozónu na základním kapitálu ECB

Národní centrální banka Klíč pro upisování zákl. kapitálu (%) Splacený základní kapitál (EUR)
1) Vzhledem k zaokrouhlení nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených čísel.
Българска народна банка (Bulharská národní banka) (Bulharsko) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Česká republika) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Chorvatsko) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Polsko) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Švédsko) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Spojené království) 13,6743 55 509 147,81
Celkem1 29,6085 120 192 083,17

Národní centrální banky zemí mimo eurozónu nejsou oprávněny získat podíl na zisku ECB, ani neodpovídají za financování případné ztráty ECB.