Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

ECB sleduje vývoj v bankovních sektorech eurozóny a EU jako celku i v dalších finančních sektorech s cílem zjistit zranitelná místa a kontrolovat odolnost finančního systému.

Tyto úkoly provádí společně s dalšími centrálními bankami Eurosystému a Evropského systému centrálních bank.

Vznik možných systémových rizik ve finančním systému je řešen prostřednictvím makroobezřetnostních politik. Zastřešujícím cílem makroobezřetnostní politiky je zachovat finanční stabilitu.

Definice finanční stability

Finanční stabilitu lze vymezit jako stav, v němž je finanční systém – složený z finančních zprostředkovatelů, trhů a tržních infrastruktur – schopen odolávat otřesům a důsledkům korekce finančních nerovnováh.

Sníží se tak možnost poruch v procesu finančního zprostředkování, které jsou natolik závažné, že nepříznivě ovlivní reálnou hospodářskou aktivitu.

Vysvětlující stránka: finanční stabilita pod lupou

Makroobezřetnostní politika se snaží:

  • zabránit nadměrné kumulaci rizik v důsledku vnějších faktorů a tržních poruch a vyhlazovat finanční cyklus (časový rozměr),
  • zajistit vyšší odolnost finančního sektoru a omezit nákazové efekty (průřezový rozměr),
  • podporovat celosystémovou perspektivu ve finanční regulaci a vytvářet tak správný soubor pobídek pro účastníky trhu (strukturální rozměr).

Kontaktní skupiny

Dialog s bankovním sektorem Chief Risk Officer Roundtable Kontaktní skupina pro finanční stabilitu

Hlavní publikace

Všechny stránky v této části