European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Hotovostní strategie Eurosystému

Jsme odhodláni zachovat hotovost a zajistit, aby použití peněz centrální banky pro platby bylo vždy jednou z možností.

Hotovost je důležitou součástí vaší svobody vybrat si způsob placení a je nezbytná pro finanční začlenění všech skupin společnosti. Naše strategie týkající se hotovosti si klade za cíl zajistit, aby byla hotovost i nadále široce dostupná a přijímaná jako platební prostředek i uchovatel hodnoty.

Eurobankovky a mince jsou zákonným platidlem v eurozóně a hotovost je jedinou formou veřejných peněz, k nimž může mít každý přímý přístup. ECB a národní centrální banky, tj. Eurosystém, nesou společně s bankovním sektorem hlavní odpovědnost za to, aby zajistily hladký přísun hotovosti a lidem i podnikům usnadňovaly používání hotovosti při platbách.

Budoucnost hotovosti zabezpečujeme několika způsoby.


Zajišťujeme dostupnost eurové hotovosti

Pracujeme na tom, aby eurobankovky a mince byly veřejnosti vždy dostupné. Národní centrální banky nabízí ve svých zemích bezplatné hotovostní služby a usilují také o to, aby byl hotovostní cyklus co nejhospodárnější. Současně bereme v úvahu i potřeby mezinárodních trhů, neboť 30 až 50 procent eurobankovek obíhá mimo eurozónu. A když by v budoucnu došlo k vydání digitálního eura, existovalo by souběžně s hotovostí.

Podporujeme přístup k hotovostním službám pro každého

Přejeme si, aby lidé i podniky měli ke svým penězům přístup, a to bez ohledu na to, čemu dávají přednost a jaké mají potřeby, pokud jde o platby. K tomu banky potřebují poskytovat odpovídající hotovostní služby včetně výběrů hotovosti, které jsou zdarma nebo jen za přiměřený poplatek. Dále podporujeme obchodníky, kteří poskytují doplňkové hotovostní služby jako „cash back“ nebo umožňují omezené výběry a vklady hotovosti. Pomáháme bankám při řešení neobvyklých nárůstů poptávky po bankovkách a staráme se o to, aby bylo možné hotovost použít jako záložní platební prostředek v případě přechodného výpadku elektronických plateb.

Zajišťujeme, aby hotovost byla přijímána všude

Pro většinu lidí v eurozóně je důležité, aby měli možnost platit v hotovosti. Zajistit univerzální přijímání hotovosti je tedy jednou ze zásadních součástí platebního systému a odpovídá také postavení hotovostního eura jako zákonného platidla. Hotovost poskytuje spotřebitelům svobodu vybrat si způsob placení a znamená, že lidé, kteří k elektronickým platbám nemají přístup, nejsou znevýhodněni. Prodejci, obchodníci a další soukromé podniky mohou hotovostní platby odmítat, jen pokud se tyto dvě strany předem dohodly na jiném způsobu platby. Obecně platí, že hotovost musí přijímat také orgány veřejné správy a poskytovatelé služeb, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Vyvíjíme inovativní a bezpečné eurobankovky

Eurobankovky jsou chráněny nejmodernějšími a nejúčinnějšími technologiemi, aby byly velmi odolné vůči padělání a bylo možné snadno ověřit jejich pravost. Zajišťujeme pravost a vysokou kvalitu bankovek v oběhu a vynucujeme přísné normy kontroly a ověřování pravosti bankovek bankami a profesionálními zpracovateli peněz. Program Evropské komise PERICLES rovněž podporuje vývoj ochranných prvků pro potenciální zdokonalení stávajících nominálních hodnot euromincí v budoucnu. V neposlední řadě se pak snažíme, aby se Evropané mohli s podobou eurobankovek ztotožnit.

Zachováváme bezpečnost a udržitelnost bankovek

Zajišťujeme, aby výroba i používání bankovek byly bezpečné, a to prostřednictvím výzkumu a testování potenciálního dopadu výroby a oběhu eurobankovek na veřejné zdraví.

Výzkum, jako je studie o environmentální stopě výrobků, nám umožňuje zajistit, aby hotovost zůstala co nejudržitelnější a co nejvíce šetrná k životnímu prostředí. Pomáhá nám tak identifikovat možnosti dalšího snižování dopadu bankovek na životní prostředí prostřednictvím nových technologií a postupů.

Všechny stránky v této části