Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Hotovostní strategie Eurosystému

„Bankovky jsou součástí naší ekonomiky, naší identity i kultury a my v ECB neseme obrovskou odpovědnost za to, aby jim lidé nadále věřili.“

Christine Lagardeová, prezidentka ECB

Eurobankovky a mince jsou v eurozóně jediným zákonným platidlem a hotovost je jedinou formou veřejných peněz, které jsou obyvatelům přímo dostupné, a zajišťují tak autonomii, soukromí a společenskou inkluzi. ECB a národní centrální banky, tj. Eurosystém, nesou hlavní odpovědnost za to, aby zajistily hladký přísun hotovosti a obyvatelům i podnikům usnadňovaly používání hotovosti při platbách.

Budoucnost hotovosti zabezpečujeme několika způsoby.

Zajišťujeme dostupnost eurové hotovosti

Eurosystém zajišťuje, aby eurobankovky a mince byly veřejnosti vždy dostupné. Každá národní centrální banka v dané zemi nabízí bezplatně hotovostní služby a současně pracuje na tom, aby byl peněžní cyklus co možná nejhospodárnější. Bereme v úvahu i potřeby mezinárodních trhů, neboť velký podíl eurobankovek obíhá mimo eurozónu. I když by v budoucnu došlo k vydání digitálního eura, existovalo by souběžně s hotovostí.

Podporujeme přístup k hotovostním službám pro každého

Eurosystém si přeje, aby obyvatelé i podniky měli přístup ke svým vlastním penězům, a to bez ohledu na to, čemu dávají přednost a jaké mají potřeby, pokud jde o platby. Úvěrové instituce mají tak společenskou odpovědnost zajišťovat občanům a podnikům hotovostní služby včetně výběrů hotovosti, které jsou bezplatné nebo za přiměřený poplatek. Dále podporujeme obchodníky, aby poskytovali doplňkové hotovostní služby jako „cash back“ nebo umožňovali omezené výběry a vklady hotovosti. V neposlední řadě podporujeme bankovní sektor při řešení neobvyklých nárůstů poptávky po bankovkách a staráme se o to, aby hotovost fungovala jako záložní platební prostředek v případě přechodného výpadku elektronických plateb.

Zajišťujeme, aby hotovost byla přijímána všude

Hotovost je stále tím hlavním prostředkem, kterým lidé provádějí malé platby v eurozóně, a Eurosystém považuje univerzální přijímání hotovosti za zásadní součást platebního systému a postavení hotovostního eura jako zákonného platidla. Spotřebitelům zajišťuje svobodu se rozhodnout, jak budou platit. Přijímání hotovosti také znamená, že lidé, kteří nemají přístup k elektronickým platebním službám, nejsou znevýhodněni. Poskytovatelé veřejných služeb, obchodníci a další podniky mohou hotovostní platby odmítat, jen pokud jim to výslovně ukládá právní předpis a nebo v případech, kdy se na tom všechny strany předem dohodly.

Vyvíjíme inovativní a bezpečné eurobankovky

Eurosystém vyvíjí bezpečné eurobankovky, které jsou chráněny nejmodernějšími a nejúčinnějšími technologiemi, aby byly velmi odolné vůči padělání a bylo možné snadno ověřit jejich pravost. Zajišťujeme pravost a vysokou kvalitu bankovek v oběhu a vynucujeme přísné normy kontroly a ověřování pravosti bankovek bankami a profesionálními zpracovateli peněz. Program Evropské komise PERICLES rovněž podporuje vývoj ochranných prvků pro potenciální zdokonalení stávajících nominálních hodnot euromincí v budoucnu. V neposlední řadě pak zajišťujeme, aby se Evropané mohli s podobou eurobankovek ztotožnit.

Zachováváme bezpečnost a udržitelnost bankovek

Eurosystém zajišťuje, aby používání bankovek bylo bezpečné. Za tímto účelem provádí výzkum možného dopadu výroby eurobankovek a jejich oběhu na veřejné zdraví a zajišťuje odborný průzkum a testování. Sledujeme také environmentální stopu bankovek. Cílem je zjistit možnosti, jak snížit jejich dopad na životní prostředí prostřednictvím nových výrobků a procesů. Díky tomu jsou eurobankovky a postup jejich výroby co možná nejvíce udržitelné, zelené a šetrné k životnímu prostředí.

VIZ TAKÉ

Související informace

Všechny stránky v této části