Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Pravidla vyobrazení a reprodukce

Použití vyobrazení eurobankovek

Pokud splňujete pravidla ECB pro reprodukci bankovek (viz zejména článek 2 rozhodnutí ECB/2013/10), můžete vyobrazení eurobankovek používat bez předchozího povolení. 

Tato pravidla zajišťují, aby veřejnost nezaměňovala reprodukce s pravými bankovkami. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby eurobankovky zůstaly důvěryhodným a bezpečným platebním prostředkem.

Podmínky použití

Chcete-li použít vyobrazení eurobankovek, musíte dodržet pravidla reprodukce stanovená v rozhodnutí ECB/2013/10. Reprodukcí se rozumí jakékoliv hmotné i nehmotné vyobrazení, které využívá celou eurobankovku či její části nebo části jejích jednotlivých grafických prvků. Reprodukce splňující kritéria stanovená v článku 2 rozhodnutí ECB/2013/10 se považují za zákonné, neboť neexistuje riziko, že by je veřejnost mohla zaměnit s pravými eurobankovkami.

Úplný popis příslušných kritérií je uveden v rozhodnutí ECB/2013/10. Stručné vysvětlení kritérií je uvedeno níže.

Vysvětlení kritérií pro hmotné reprodukce

1.
Chcete-li reprodukovat obě strany eurobankovky, nesmí být rozměry reprodukce shodné s rozměry pravé bankovky. Rozměry reprodukce musí činit nejméně 200 % délky i šířky nebo nejvýše 50 % délky i šířky dané bankovky.
2.
Obdobně, chcete-li reprodukovat jednu stranu eurobankovky, nesmí být rozměry reprodukce shodné s rozměry pravé bankovky. Rozměry reprodukce musí činit nejméně 125 % délky i šířky nebo nejvýše 75 % délky i šířky dané bankovky.
3.
Chcete-li reprodukovat část lícní nebo rubové strany eurobankovky, musí být rozměry reprodukce menší než 33 % lícní či rubové strany dané bankovky.
4.
Jednotlivé grafické prvky můžete reprodukovat ve hmotné podobě, pokud nejsou zobrazeny na pozadí připomínajícím bankovku.
5.
Eurobankovky lze reprodukovat ve hmotné podobě, pokud jsou reprodukce zhotoveny z materiálu, který vypadá zřetelně jinak než materiál používaný k výrobě pravých bankovek.

Vysvětlení kritérií pro elektronické (nehmotné) reprodukce

1.
Reprodukce musí být opatřena úhlopříčně slovem „specimen“ zřetelným a tučným písmem (font Arial), které bude provedeno barvou kontrastující s dominantní barvou příslušné bankovky.
2.
Délka slova „specimen“ musí činit nejméně 75 % délky reprodukce a jeho výška nejméně 15 % její šířky.
3.
Rozlišení elektronické reprodukce v původní velikosti dotčené bankovky nesmí přesahovat 72 obrazových bodů na palec (dpi).
4.
Jednotlivé grafické prvky lze elektronicky reprodukovat, pokud nejsou zobrazeny na pozadí připomínajícím bankovku.Reprodukce, které nesplňují příslušná pravidla, jsou považovány za protiprávní. Každý, kdo reprodukuje bankovku, je osobně odpovědný za to, aby reprodukce splňovala kritéria stanovená v rozhodnutí ECB/2013/10.

Další informace naleznete v dokumentech uvedených níže.

Předcházení nezákonnému používání elektronických vyobrazení bankovek

Eurosystém má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a neustále zdokonalovat technologie jejich výroby. Eurobankovky se vyrábějí za použití vyspělých technologií tisku a jsou opatřeny řadou významných ochranných prvků, díky nimž je lze snadno odlišit od padělků.

Skupina centrálních bank pro boj proti padělání (dále též „CBCDG“) – mezinárodní skupina více než 30 centrálních bank – vyvinula systém boje proti padělání, který má zabránit používání osobních počítačů, zařízení pro digitální zobrazování a programového vybavení k výrobě padělaných bankovek.

Tuto technologii dobrovolně zavedli výrobci hardwaru i softwaru. Znemožňuje, aby osobní počítače a nástroje pro digitální zobrazování zachycovaly vyobrazení chráněné bankovky nebo ji reprodukovaly. Jinými slovy, tiskárna, skener nebo nástroj pro digitální zobrazování obsahující tento systém automaticky znemožní pořizování kopií nebo tisk vyobrazení bankovek.

Technologie nemůže sledovat používání osobních počítačů nebo nástrojů pro digitální zobrazování. Více informací o CBCDG a o tom, jak ostatní země upravují používání vyobrazení bankovek, naleznete na internetových stránkách CBCDG.

Vyobrazení bankovek ke stažení

Můžete si stáhnout vyobrazení eurobankovek v nízkém rozlišení (72 dpi).

Vyobrazení eurobankovek

Chcete-li požádat o vyobrazení ve vysokém rozlišení, zašlete nám na adresu Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu e-mail, v němž vysvětlíte svůj odborný a legitimní zájem o použití vyobrazení.

Uveďte rovněž následující:
  • jméno a kontaktní údaje
  • údaje o podnikání
  • adresu internetových stránek společnosti
  • další údaje o zamýšleném použití vyobrazení

Dále budete požádáni o vyplnění a zaslání prohlášení o zachování mlčenlivosti, které musí být podepsáno oprávněným zástupcem vaší společnosti. Pokud výslovně neuvedete jinak, poskytneme vám soubor vyobrazení všech dostupných nominálních hodnot série Europa (v rozlišení 300 dpi a formátu Tag Image File Format (TIFF) s označením „specimen“).

Pravidla reprodukce euromincí

Je povoleno zhotovovat pouze takové medaile a žetony, které nelze zaměnit s pravými euromincemi. Důvod je prostý – kovové předměty opatřené slovy „euro“ nebo „eurocent“ či ty, které mají podobný motiv jako euromince, by mohly být snadno zaměňovány se zákonným platidlem.

Informace o pravidlech reprodukce euromincí naleznete na internetových stránkách Evropské komise nebo se obraťte na některý z příslušných vnitrostátních orgánů jednotlivých zemí eurozóny.

Podrobnosti jsou k dispozici v níže uvedených nařízeních.


Chcete se dozvědět více?

Odpovědi na obvyklé dotazy naleznete zde: 

Nejčastější dotazy týkající se pravidel reprodukce eurobankovek

Všechny stránky v této části