European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Vyobrazení bankovek

Vyobrazení bankovek lze použít bez našeho předchozího souhlasu, pokud reprodukce splňuje pravidla ECB (viz zejména článek 2 rozhodnutí ECB/2013/10). Tato pravidla pomáhají zajistit, aby reprodukci nebylo možné zaměnit za pravou bankovku, a mají tedy svůj význam při zachování důvěry v jednotnou měnu.

Vyobrazení bankovek v nízkém rozlišení ke stažení

Můžete získat zazipované soubory, které obsahují vyobrazení bankovek první série a série Europa v nízkém rozlišení (72 dpi).

Vyobrazení eurobankovek

Žádost o vyobrazení bankovek ve vysokém rozlišení

Pokud si přejete reprodukovat vyobrazení eurobankovek ve vysokém rozlišení a máte k tomu legitimní pracovní důvody, obraťte se prosím písemně na adresu info@ecb.europa.eu a uveďte důvod a tyto údaje:

  • své jméno a kontaktní údaje
  • údaje o své pracovní činnosti
  • adresu internetových stránek vaší společnosti
  • údaje o plánovaném použití vyobrazení

Dále budete požádáni o vyplnění a zaslání prohlášení o zachování mlčenlivosti, které musí být podepsáno zákonným zástupcem vaší společnosti. Pokud výslovně neuvedete jinak, poskytneme vám vyobrazení aktuálně vydaných nebo představených bankovek série Europa (300 dpi, formát TIFF a označené nápisem „SPECIMEN“). Vyobrazení znemožňují spuštění systému CDS. Budeme se snažit vaši žádost zpracovat do pěti pracovních dnů od doručení řádně vyplněného a podepsaného prohlášení o zachování mlčenlivosti.

Prevence zneužití digitálních vyobrazení bankovek k protiprávním účelům

Padělatelé stále více zneužívají hardwarové a softwarové technologie na digitální zpracování obrazu. V reakci na tuto skutečnost vyvinula mezinárodní skupina více než 30 centrálních bank, která vznikla z podnětu guvernérů centrálních bank zemí G10, systém pro boj proti padělání (counterfeit deterrence system – CDS), který znemožňuje zachycovat či reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek. Tento systém dobrovolně zavedli výrobci hardwarových a softwarových produktů.

Pravidla reprodukce

Eurobankovky

Tato pravidla přispívají k integritě eurobankovek. Zajišťují, aby veřejnost mohla rozlišit mezi pravými bankovkami a reprodukcemi.

Pokud reprodukce použité v reklamě nebo ilustrace nelze mylně pokládat za pravé bankovky, lze je použít bez předchozího souhlasu ECB.

Podrobné informace naleznete zde:

Euromince

Kovové předměty, na nichž je vyznačeno slovo „euro“ či „euro cent“ nebo vypadají podobně jako euromince, by veřejnost mohla mylně považovat za zákonné platidlo.

Je povoleno vyrábět pouze takové medaile a žetony, které nelze mylně považovat za pravé euromince.

Podrobné informace naleznete zde:

Všechny stránky v této části