Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přehled měnové politiky a trhů

Cenová stabilita je nejlepším příspěvkem měnové politiky k hospodářskému růstu

Naším hlavním cílem v ECB je udržovat cenovou stabilitu. Pro obyvatele eurozóny tak zachováváme hodnotu eura. V této sekci se můžete dozvědět více o naší měnověpolitické strategii, o nástrojích, které používáme, a o dopadu, jejž mají na váš každodenní život. 

Také sledujeme dění na finančních trzích. Získáváme tak informace potřebné pro náš hlavní úkol, udržování cenové stability, kterým přispíváme k hospodářskému růstu.

Měnová rozhodnutí

Každých šest týdnů přijímáme měnová rozhodnutí, stanovující, co je třeba učinit pro udržení inflace na úrovni 2 %. Ihned po jejich přijetí je prezidentka a viceprezident podrobněji zdůvodní na tiskové konferenci.

Měnová rozhodnutí, více informací

Měnové prohlášení

Každých šest týdnů přijímáme měnová rozhodnutí, ve kterých určujeme, co je třeba udělat pro udržení inflace pod kontrolou. Naše vizuální prohlášení to vysvětluje stručně a srozumitelně.

Naše měnové prohlášení v kostce

Nástroje a měnověpolitická opatření

Naše měnová politika ovlivňuje, kolik musíte zaplatit za půjčku a jaký úrok dostanete ze svých vkladů, a jejím cílem je zajišťovat cenovou stabilitu. Podívejte se, jak naše nástroje a opatření fungují.

Více informací o našich nástrojích

Operace měnové politiky

Kromě stanovování základních úrokových sazeb provádíme operace na volném trhu. Podívejte se na nejnovější informace o těchto operacích.

Více informací

Zajištění

Když si banky půjčují od nás, musí poskytnout odpovídající zajištění jako záruku. Chcete vědět, jaké zajištění přijímáme? Hledáte statistiky o zajištěních, která jsme přijali?

Více informací k zajištění
COVID-19
Naše reakce na pandemii

Transparentnost

Zjistěte více o důvodech, které stojí za našimi měnovými rozhodnutími a o spolupráci napříč Evropou

Záznamy z měnověpolitických jednání

Zveřejňujeme záznamy ze zasedání Rady guvernérů, na nichž jsou přijímána měnová rozhodnutí. Tyto dokumenty obsahují shrnutí diskusí.

Záznamy z měnověpolitických jednání
Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin poskytuje podrobné informace o hospodářském, finančním a měnovém vývoji, který tvoří základ pro naše měnová rozhodnutí.

Přečtěte si více
Kontaktní skupiny pro trh

Abychom zajistili bezproblémové a účinné provádění našich politik, ustavili jsme řadu kontaktních skupin pro trh. Tyto skupiny nám také umožňují komunikovat s celou řadou účastníků trhu a blíže sledovat vývoj na světových finančních trzích.

Kontaktní skupiny pro trh
Veřejné konzultace

K rozhodnutím a iniciativám ovlivňujícím finanční trhy pořádáme pravidelné konzultace. Díky přímému zapojení osob účastnících se dění na těchto trzích nebo na nich zainteresovaných můžeme využívat jejich poznatky.

Zobrazit probíhající a minulé veřejné konzultace
Nejste odborník? Podívejte se na naši stránku „ECB vysvětluje“
Dozvědět se více
Co je to měnová politika?

Všechny stránky v této části