Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Naše odpověď na koronavirus (COVID-19)

Mimořádná doba vyžaduje mimořádné kroky. Náš závazek vůči euru není nijak omezen.

Christine Lagardeová, prezidentka ECB

V ECB jsme zavedli soubor opatření v oblasti měnové politiky a bankovního dohledu, abychom zmírnili dopad koronavirové pandemie na ekonomiku eurozóny a podpořili všechny evropské občany.

Naše odpověď na koronavirovou pandemii

Naše opatření k podpoře ekonomiky eurozóny

Pomoc ekonomice při absorpci šoku nynější krize

Udržování cenové dostupnosti úvěrů

Podpora přístupu podniků a domácností k úvěrům

Zajištění, aby krátkodobá nejistota nebránila poskytování úvěrů

Zvyšování úvěrové kapacity bank

Zachování finanční stability díky mezinárodní spolupráci

Pomoc ekonomice při absorpci šoku nynější krize

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (angl. Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) o objemu 1 850 mld. EUR má za cíl snížit náklady na úvěry a zvýšit objem úvěrů v eurozóně. To by pak mělo pomoci občanům, podnikům a vládám získat přístup k finančním prostředkům, které mohou potřebovat k překonání krize. Tento program doplňuje programy nákupu aktiv zavedené od roku 2014.

V rámci tohoto programu nakupujeme několik různých druhů aktiv. Když například nakoupíme dluhopisy přímo od bank, dáme jim k dispozici více finančních prostředků, které mohou půjčit domácnostem nebo podnikům. Můžeme rovněž nakupovat dluhopisy podniků, čímž jim dáváme dodatečný zdroj úvěrů. Oba druhy nákupů pomáhají zvýšit výdaje a investice, což má podporovat hospodářský růst.

Tisková zpráva: Měnová rozhodnutí z 10. prosince 2020 Tisková zpráva: Měnová rozhodnutí ze 4. června 2020 Tisková zpráva: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Vysvětlující stránka: Jak funguje kvantitativní uvolňování

Udržování cenové dostupnosti úvěrů

Naše základní úrokové sazby jsme drželi a držíme na historicky nízké úrovni, takže náklady na úvěry zůstávají nízké.

Naše sazby mají dopad na to, kolik stojí vzít si úvěr. Díky nízkým sazbám je pro jednotlivce i podniky jednodušší půjčit si finanční prostředky, což by mělo podpořit výdaje a investice.

Základní úrokové sazby ECB

Podpora přístupu podniků a domácností k úvěrům

Zvýšili jsme množství peněz, které si mohou banky od nás vypůjčit, a půjčování peněz jsme pro ně zjednodušili zvlášť proto, aby poskytovaly úvěry těm, které zasáhlo šíření viru nejvíce, včetně malých a středních podniků. Jedním ze způsobů, jak jsme vypůjčování peněz zjednodušili, je uvolnění standardů pro zajištění, které nám banky dávají jako určitou pojistku, když jim půjčujeme. Dočasně rozšiřujeme seznam aktiv, která banky mohou použít jako zajištění. Také jsme nyní shovívavější, pokud jde o opatření, které uplatňujeme pro určení hodnoty těchto aktiv („srážka při ocenění“).

Tisková zpráva: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Tisková zpráva: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Tisková zpráva: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Tisková zpráva: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Tisková zpráva: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Tisková zpráva: ECB announces package of temporary collateral easing measures Vysvětlující stránka: Co je to zajištění? Vysvětlující stránka: Co jsou to srážky při ocenění?

Zajištění, aby krátkodobá nejistota nebránila poskytování úvěrů

V dobách velké nejistoty může být pro banky obtížnější obstarat si peněžní prostředky pro krátkodobou potřebu. Snažíme se pomoci solventním bankám při zvládání dočasných problémů s financováním tím, že nabízíme možnosti okamžitých výpůjček za příznivé ceny. Tato podpora pomáhá bankám nadále poskytovat úvěry podnikům a občanům, kteří je potřebují.

Tisková zpráva: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Zvyšování úvěrové kapacity bank

Po omezenou dobu jsme nyní shovívavější, pokud jde o objem kapitálových fondů, které banky musí držet jako rezervu na horší časy. Dále vůči bankám uplatňujeme větší flexibilitu ohledně harmonogramů, lhůt a postupů.

Všechna tato opatření bankám v eurozóně pomáhají v tom, aby se v nynějším mimořádném období soustředily na svou nejdůležitější úlohu poskytovat úvěry. Od bank se očekává, že využijí uvolněných finančních prostředků k absorpci ztrát a podpoře ekonomiky a že nebudou vyplácet dividendy.

Tisková zpráva: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Tisková zpráva: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Tisková zpráva: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 Bankovní dohled ECB

Zachování finanční stability díky mezinárodní spolupráci

Centrální banky po celém světě udržují rezervy v cizích měnách. Důvodem je to, že jejich domácí banky obchodují také v těchto měnách, a proto během každodenního podnikání někdy potřebují úvěry v cizích měnách.

V dobách vysoké nejistoty se může poptávka klientů po aktivech v cizích měnách zvýšit. Pokud banky nemají k dispozici dostatečné devizové rezervy na pokrytí zvýšené poptávky, mohou trhy ztratit stabilitu. Centrální banky proto zřídily tzv. měnové swapové linky. Tyto swapové dohody umožňují centrální bance jedné země vyměnit své rezervy v národní měně za rezervy centrální banky jiné země – tím je zajištěno, že centrální banky mohou uspokojovat zvýšenou poptávku.

Nedávno jsme v odpověď na současnou obtížnou situaci reaktivovali swapové dohody a posílili stávající swapové dohody s centrálními bankami po celém světě.

Tiskové zprávy a další informace o swapových linkách Vysvětlující stránka: Co jsou to měnové swapové linky?
Vždy o krok napřed

Sledujte naše odborné semináře související s koronavirem

Nové výzvy vyžadují poznatky získané z výzkumů. Proto zveme přední akademické odborníky z oblasti ekonomie, epidemiologie, demografie, financí a veřejné politiky, aby se s námi prostřednictvím webinářů ECB na téma COVID-19 podělili o své názory na krizi a dopady pandemie pro centrální banky.

Playlist webinářů COVID-19 na YouTube Nadcházející konference a semináře