Menu

Naše odpověď na koronavirovou pandemii

V ECB jsme zavedli soubor opatření v oblasti měnové politiky a bankovního dohledu, abychom zmírnili dopad koronavirové pandemie na ekonomiku eurozóny a podpořili všechny evropské občany.


„Mimořádná doba vyžaduje mimořádné kroky. Náš závazek vůči euru není nijak omezen. Jsme rozhodnuti v rámci našeho mandátu využít bezezbytku potenciál našich nástrojů.“

Christine Lagardeová, prezidentka ECB


Naše opatření k podpoře ekonomiky eurozóny

Pomoc ekonomice při absorpci šoku nynější krize

Pomoc ekonomice při absorpci šoku nynější krize

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (angl. Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) o objemu 1 350 mld. EUR má za cíl snížit náklady na úvěry a zvýšit objem úvěrů v eurozóně. To by pak mělo pomoci občanům, podnikům a vládám získat přístup k finančním prostředkům, které mohou potřebovat k překonání krize. Tento program doplňuje programy nákupu aktiv zavedené od roku 2014.

V rámci tohoto programu nakupujeme několik různých druhů aktiv. Když například nakoupíme dluhopisy přímo od bank, dáme jim k dispozici více finančních prostředků, které mohou půjčit domácnostem nebo podnikům. Můžeme rovněž nakupovat dluhopisy podniků, čímž jim dáváme dodatečný zdroj úvěrů. Oba druhy nákupů pomáhají zvýšit výdaje a investice, což má podporovat hospodářský růst.

Udržování cenové dostupnosti úvěrů

Udržování cenové dostupnosti úvěrů

Naše základní úrokové sazby jsme drželi a držíme na historicky nízké úrovni, takže náklady na úvěry zůstávají nízké.

Naše sazby mají dopad na to, kolik stojí vzít si úvěr. Díky nízkým sazbám je pro jednotlivce i podniky jednodušší půjčit si finanční prostředky, což by mělo podpořit výdaje a investice.

Podpora přístupu podniků a domácností k úvěrům

Podpora přístupu podniků a domácností k úvěrům

Zvýšili jsme množství peněz, které si mohou banky od nás vypůjčit, a půjčování peněz jsme pro ně zjednodušili zvlášť proto, aby poskytovaly úvěry těm, které zasáhlo šíření viru nejvíce, včetně malých a středních podniků. Jedním ze způsobů, jak jsme vypůjčování peněz zjednodušili, je uvolnění standardů pro zajištění, které nám banky dávají jako určitou pojistku, když jim půjčujeme. Dočasně rozšiřujeme seznam aktiv, která banky mohou použít jako zajištění. Také jsme nyní shovívavější, pokud jde o opatření, které uplatňujeme pro určení hodnoty těchto aktiv („srážka při ocenění“).

Zajištění, aby krátkodobá nejistota nebránila poskytování úvěrů

Zajištění, aby krátkodobá nejistota nebránila poskytování úvěrů

V dobách velké nejistoty může být pro banky obtížnější obstarat si peněžní prostředky pro krátkodobou potřebu. Snažíme se pomoci solventním bankám při zvládání dočasných problémů s financováním tím, že nabízíme možnosti okamžitých výpůjček za příznivé ceny. Tato podpora pomáhá bankám nadále poskytovat úvěry podnikům a občanům, kteří je potřebují.

ELA není zadarmo

Zvyšování úvěrové kapacity bank

Po omezenou dobu jsme nyní shovívavější, pokud jde o objem kapitálových fondů, které banky musí držet jako rezervu na horší časy. Dále vůči bankám uplatňujeme větší flexibilitu ohledně harmonogramů, lhůt a postupů.

Všechna tato opatření bankám v eurozóně pomáhají v tom, aby se v nynějším mimořádném období soustředily na svou nejdůležitější úlohu poskytovat úvěry. Od bank se očekává, že využijí uvolněných finančních prostředků k absorpci ztrát a podpoře ekonomiky a že nebudou vyplácet dividendy.

ELA není zadarmo

Zachování finanční stability díky mezinárodní spolupráci

Centrální banky po celém světě udržují rezervy v cizích měnách. Důvodem je to, že jejich domácí banky obchodují také v těchto měnách, a proto během každodenního podnikání někdy potřebují úvěry v cizích měnách.

V dobách vysoké nejistoty se může poptávka klientů po aktivech v cizích měnách zvýšit. Pokud banky nemají k dispozici dostatečné devizové rezervy na pokrytí zvýšené poptávky, mohou trhy ztratit stabilitu. Centrální banky proto zřídily tzv. měnové swapové linky. Tyto swapové dohody umožňují centrální bance jedné země vyměnit své rezervy v národní měně za rezervy centrální banky jiné země – tím je zajištěno, že centrální banky mohou uspokojovat zvýšenou poptávku.

Nedávno jsme v odpověď na současnou obtížnou situaci reaktivovali swapové dohody a posílili stávající swapové dohody s centrálními bankami po celém světě.


Hledáte nejnovější informace o koronaviru?

19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert and published on 19 October 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora and published on 17 October 2020
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
15 October 2020
Christine Lagarde: IMFC Statement
Statement by Christine Lagarde, President of the ECB, at the forty-second meeting of the International Monetary and Financial Committee

Vše, co jsme publikovali ke koronaviru


Chcete se dozvědět více?

Cílem naší práce je Vás podpořit. Máte-li dotazy, napište nám prosím na adresu info@ecb.europa.eu.