European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν και έκτακτη δράση. Η δέσμευσή μας στο ευρώ δεν έχει όρια.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Μέτρα στήριξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή που προκαλεί η σημερινή κρίση

Μεριμνούμε ώστε ο δανεισμός να είναι οικονομικά προσιτός

Στηρίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Εξασφαλίζουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες δεν αποτρέπουν τη χορήγηση δανείων

Αυξάνουμε την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια

Διατηρούμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή που προκαλεί η σημερινή κρίση

Το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), ύψους 1.350 δισεκ. ευρώ, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους δανεισμού και στην αύξηση των χορηγήσεων στη ζώνη του ευρώ. Αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που πιθανώς θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχουμε εφαρμόσει από το 2014.

Μέσω αυτού αγοράζουμε πολλά διαφορετικά είδη στοιχείων ενεργητικού. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες, θέτουμε στη διάθεσή τους περισσότερα κεφάλαια ώστε να μπορούν να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Μπορούμε επίσης να αγοράσουμε εταιρικά ομόλογα, παρέχοντάς έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της 10ης Δεκεμβρίου 2020 Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της 4ης Ιουνίου 2020 Δελτίο Τύπου: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Επεξήγηση: Πώς λειτουργεί η ποσοτική χαλάρωση

Μεριμνούμε ώστε ο δανεισμός να είναι οικονομικά προσιτός

Έχουμε διατηρήσει τα βασικά μας επιτόκια σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα και έτσι το κόστος δανεισμού παραμένει χαμηλό.

Τα επιτόκιά μας επηρεάζουν το πόσο κοστίζει ένα δάνειο. Χάρη στα χαμηλά επιτόκια οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις μπορούν να δανείζονται ευκολότερα, πράγμα που αναμένεται να στηρίξει τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Στηρίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Έχουμε αυξήσει την ποσότητα χρήματος που οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν από εμάς και τις έχουμε διευκολύνει να δανείζονται με συγκεκριμένο σκοπό να χορηγούν δάνεια σε όσους πλήττονται εντονότερα από την εξάπλωση του ιού, μεταξύ άλλων τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους διευκολύναμε τον δανεισμό είναι η χαλάρωση των κριτηρίων μας για τις εξασφαλίσεις που μας παρέχουν οι τράπεζες ως εγγύηση για τα δάνεια που τους χορηγούμε. Διευρύνουμε προσωρινά τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν ως εξασφαλίσεις. Είμαστε επίσης λιγότερο αυστηροί με τη μέτρηση που εφαρμόζουμε για να προσδιορίσουμε την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων (γνωστή ως «περικοπή αποτίμησης»).

Δελτίο Τύπου: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Δελτίο Τύπου: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Δελτίο Τύπου: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Δελτίο Τύπου: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Δελτίο Τύπου: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Δελτίο Τύπου: ECB announces package of temporary collateral easing measures Επεξήγηση: Τι είναι οι εξασφαλίσεις; Επεξήγηση: Τι είναι η περικοπή αποτίμησης;

Εξασφαλίζουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες δεν αποτρέπουν τη χορήγηση δανείων

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τις τράπεζες να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών. Επιδίωξή μας είναι να εξομαλύνουμε τα πρόσκαιρα ζητήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι φερέγγυες τράπεζες παρέχοντας λύσεις άμεσης χρηματοδότησης με ευνοϊκά επιτόκια. Χάρη σε αυτήν τη στήριξη οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη.

Δελτίο Τύπου: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Αυξάνουμε την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια

Εφαρμόζουμε προσωρινά λιγότερο αυστηρούς κανόνες σχετικά με την ποσότητα χρήματος ή το «κεφάλαιο» που οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν ως δίχτυ ασφαλείας σε δύσκολες περιόδους. Παρέχουμε επίσης στις τράπεζες περισσότερη ευελιξία ως προς τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές προθεσμίες και διαδικασίες.

Όλα αυτά τα μέτρα βοηθούν τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία, δηλαδή τη χορήγηση δανείων, σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν για να απορροφήσουν ζημίες και να στηρίξουν την οικονομία και όχι για να διανείμουν μερίσματα.

Δελτίο Τύπου: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Δελτίο Τύπου: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Δελτίο Τύπου: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Διατηρούμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας

Κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο διακρατούν αποθέματα νομισμάτων που δεν είναι δικά τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τράπεζες στις αντίστοιχες χώρες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε αυτά τα νομίσματα και επομένως ορισμένες φορές χρειάζονται δάνεια σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο των καθημερινών τους εργασιών.

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, η ζήτηση περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα από τους πελάτες μπορεί να αυξηθεί. Αν οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα σε ξένο νόμισμα για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση, μπορεί να υπάρξει αστάθεια στις αγορές. Γι’ αυτό οι κεντρικές τράπεζες έχουν θεσπίσει τις λεγόμενες συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων. Αυτές οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων επιτρέπουν στην κεντρική τράπεζα μιας χώρας να ανταλλάσσει τα αποθέματά της σε εθνικό νόμισμα με τα αποθέματα σε εθνικό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας μιας άλλης χώρας – έτσι εξασφαλίζεται ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση.

Πρόσφατα ενεργοποιήσαμε εκ νέου τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και ενισχύσαμε τις υφιστάμενες συμφωνίες με κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ως απάντηση στη σημερινή δύσκολη κατάσταση.

Δελτία Τύπου και άλλες πληροφορίες για τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων Επεξήγηση: Τι είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων;
Διατηρώντας το προβάδισμα στον τομέα της μάθησης

Παρακολουθήστε τα ερευνητικά σεμινάριά μας σχετικά με τον κορωνοϊό

Για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων είναι απαραίτητες οι γνώσεις που μας προσφέρει η έρευνα. Γι’ αυτό προσκαλούμε διακεκριμένους μελετητές με ειδίκευση στους τομείς των οικονομικών, της επιδημιολογίας, της δημογραφίας, των χρηματοοικονομικών και της δημόσιας πολιτικής να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας για τις κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο των διαδικτυακών σεμιναρίων της ΕΚΤ για τον κορωνοϊό (COVID-19).

Κατάλογος διαδικτυακών σεμιναρίων COVID-19 στο YouTube Προσεχή συνέδρια και σεμινάρια
Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό
20 September 2022
SPEECH
Karl Otto Pöhl Lecture by Christine Lagarde, President of the ECB, organised by Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft
English
OTHER LANGUAGES (3) +
15 September 2022
WORKING PAPER SERIES - No. 2720
Details
Abstract
This paper investigates the impact of the capital relief package adopted to support euro area banks at the outbreak of the COVID-19 pandemic. By leveraging confidential supervisory and credit register data, we uncover two main findings. First, capital relief measures support banks' capacity to supply credit to firms. Second, not all measures are equally successful. Banks adjust their credit supply only if the capital relief is permanent or implemented through established processes that foresee long release periods. By contrast, discretionary relief measures are met with limited success, possibly owing to the uncertainty surrounding their capital replenishment path. Moreover, requirement releases are more effective for banks with a low capital headroom over requirements and do not trigger additional risk-taking. These findings provide key insights on how to design effective bank capital requirement releases in crisis time.
JEL Code
E61 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Policy Objectives, Policy Designs and Consistency, Policy Coordination
G01 : Financial Economics→General→Financial Crises
G18 : Financial Economics→General Financial Markets→Government Policy and Regulation
G21 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages
9 September 2022
WORKING PAPER SERIES - No. 2717
Details
Abstract
The COVID-19 crisis has affected economic sectors very heterogeneously, with possible risks for permanent losses in some sectors. This paper presents a sectoral-level, bottom-up method to estimate euro area potential output in order to assess the impact of the crisis on it. The estimates are based on a supply-demand shock decomposition and are meant to quantitatively support the estimation of scarring effects stemming from the pandemic. The results show that sectors of “trade, transport and accommodation”, “other services” and “industry” may suffer a loss in trend output of around 1.4-1.6% by 2025. Aggregate potential output in 2025 might be about 0.8% lower than it would have been without the crisis, and importantly, without support from the Next Generation EU (NGEU), signalling somewhat larger losses than embedded in the Autumn 2021 forecast of the European Commission (which takes the NGEU into account).
JEL Code
C32 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes
D24 : Microeconomics→Production and Organizations→Production, Cost, Capital, Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity, Capacity
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E37 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Forecasting and Simulation: Models and Applications
27 August 2022
SPEECH
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Jackson Hole Economic Policy Symposium organised by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming
25 August 2022
INTERVIEW
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Morgane Miel on 13 July 2022 and published on 25 August 2022
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.