Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)

Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν και έκτακτη δράση. Η δέσμευσή μας στο ευρώ δεν έχει όρια.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Μέτρα στήριξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή που προκαλεί η σημερινή κρίση

Μεριμνούμε ώστε ο δανεισμός να είναι οικονομικά προσιτός

Στηρίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Εξασφαλίζουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες δεν αποτρέπουν τη χορήγηση δανείων

Αυξάνουμε την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια

Διατηρούμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή που προκαλεί η σημερινή κρίση

Το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), ύψους 1.850 δισεκ. ευρώ, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους δανεισμού και στην αύξηση των χορηγήσεων στη ζώνη του ευρώ. Αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που πιθανώς θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχουμε εφαρμόσει από το 2014.

Μέσω αυτού αγοράζουμε πολλά διαφορετικά είδη στοιχείων ενεργητικού. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες, θέτουμε στη διάθεσή τους περισσότερα κεφάλαια ώστε να μπορούν να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Μπορούμε επίσης να αγοράσουμε εταιρικά ομόλογα, παρέχοντας έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της 10ης Δεκεμβρίου 2020 Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της 4ης Ιουνίου 2020 Δελτίο Τύπου: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Επεξήγηση: Πώς λειτουργεί η ποσοτική χαλάρωση

Μεριμνούμε ώστε ο δανεισμός να είναι οικονομικά προσιτός

Έχουμε διατηρήσει τα βασικά μας επιτόκια σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα και έτσι το κόστος δανεισμού παραμένει χαμηλό.

Τα επιτόκιά μας επηρεάζουν το πόσο κοστίζει ένα δάνειο. Χάρη στα χαμηλά επιτόκια οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις μπορούν να δανείζονται ευκολότερα, πράγμα που αναμένεται να στηρίξει τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Στηρίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Έχουμε αυξήσει την ποσότητα χρήματος που οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν από εμάς και τις έχουμε διευκολύνει να δανείζονται με συγκεκριμένο σκοπό να χορηγούν δάνεια σε όσους πλήττονται εντονότερα από την εξάπλωση του ιού, μεταξύ άλλων τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους διευκολύναμε τον δανεισμό είναι η χαλάρωση των κριτηρίων μας για τις εξασφαλίσεις που μας παρέχουν οι τράπεζες ως εγγύηση για τα δάνεια που τους χορηγούμε. Διευρύνουμε προσωρινά τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν ως εξασφαλίσεις. Είμαστε επίσης λιγότερο αυστηροί με τη μέτρηση που εφαρμόζουμε για να προσδιορίσουμε την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων (γνωστή ως «περικοπή αποτίμησης»).

Δελτίο Τύπου: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Δελτίο Τύπου: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Δελτίο Τύπου: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Δελτίο Τύπου: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Δελτίο Τύπου: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Δελτίο Τύπου: ECB announces package of temporary collateral easing measures Επεξήγηση: Τι είναι οι εξασφαλίσεις; Επεξήγηση: Τι είναι η περικοπή αποτίμησης;

Εξασφαλίζουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες δεν αποτρέπουν τη χορήγηση δανείων

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τις τράπεζες να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών. Επιδίωξή μας είναι να εξομαλύνουμε τα πρόσκαιρα ζητήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι φερέγγυες τράπεζες παρέχοντας λύσεις άμεσης χρηματοδότησης με ευνοϊκά επιτόκια. Χάρη σε αυτήν τη στήριξη οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη.

Δελτίο Τύπου: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Αυξάνουμε την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια

Εφαρμόζουμε προσωρινά λιγότερο αυστηρούς κανόνες σχετικά με την ποσότητα χρήματος ή το «κεφάλαιο» που οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν ως δίχτυ ασφαλείας σε δύσκολες περιόδους. Παρέχουμε επίσης στις τράπεζες περισσότερη ευελιξία ως προς τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές προθεσμίες και διαδικασίες.

Όλα αυτά τα μέτρα βοηθούν τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία, δηλαδή τη χορήγηση δανείων, σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν για να απορροφήσουν ζημίες και να στηρίξουν την οικονομία και όχι για να διανείμουν μερίσματα.

Δελτίο Τύπου: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Δελτίο Τύπου: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Δελτίο Τύπου: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Διατηρούμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της διεθνούς συνεργασίας

Κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο διακρατούν αποθέματα νομισμάτων που δεν είναι δικά τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τράπεζες στις αντίστοιχες χώρες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε αυτά τα νομίσματα και επομένως ορισμένες φορές χρειάζονται δάνεια σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο των καθημερινών τους εργασιών.

Σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, η ζήτηση περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα από τους πελάτες μπορεί να αυξηθεί. Αν οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα σε ξένο νόμισμα για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση, μπορεί να υπάρξει αστάθεια στις αγορές. Γι’ αυτό οι κεντρικές τράπεζες έχουν θεσπίσει τις λεγόμενες συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων. Αυτές οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων επιτρέπουν στην κεντρική τράπεζα μιας χώρας να ανταλλάσσει τα αποθέματά της σε εθνικό νόμισμα με τα αποθέματα σε εθνικό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας μιας άλλης χώρας – έτσι εξασφαλίζεται ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση.

Πρόσφατα ενεργοποιήσαμε εκ νέου τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και ενισχύσαμε τις υφιστάμενες συμφωνίες με κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ως απάντηση στη σημερινή δύσκολη κατάσταση.

Δελτία Τύπου και άλλες πληροφορίες για τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων Επεξήγηση: Τι είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων;
Διατηρώντας το προβάδισμα στον τομέα της μάθησης

Παρακολουθήστε τα ερευνητικά σεμινάριά μας σχετικά με τον κορωνοϊό

Για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων είναι απαραίτητες οι γνώσεις που μας προσφέρει η έρευνα. Γι’ αυτό προσκαλούμε διακεκριμένους μελετητές με ειδίκευση στους τομείς των οικονομικών, της επιδημιολογίας, της δημογραφίας, των χρηματοοικονομικών και της δημόσιας πολιτικής να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας για τις κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο των διαδικτυακών σεμιναρίων της ΕΚΤ για τον κορωνοϊό (COVID-19).

Κατάλογος διαδικτυακών σεμιναρίων COVID-19 στο YouTube Προσεχή συνέδρια και σεμινάρια