Menu

Ons antwoord op de coronapandemie

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen.


“Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen. Ons commitment aan de euro kent geen grenzen. Wij zijn vastbesloten om binnen ons mandaat onze tools ten volle te benutten.”

Christine Lagarde, president van de ECB


Onze maatregelen ter ondersteuning van de economie van het eurogebied

De economie helpen de schok van de huidige crisis te weerstaan

De economie helpen de schok van de huidige crisis te weerstaan

Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.850 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activa-aankoopprogramma's die sinds 2014 lopen.

Als onderdeel van het programma kopen we verschillende soorten waardepapier. Bijvoorbeeld: door rechtstreeks obligaties van banken te kopen, krijgen die meer financiële ruimte om krediet te verstrekken aan huishoudens en bedrijven. Ook kunnen we bedrijfsobligaties aankopen, wat voor deze bedrijven neerkomt op een aanvullende bron van krediet. Beide soorten aankopen helpen de consumptie en de investeringen te stimuleren en hebben als doel economische groei te bevorderen.

Lenen betaalbaar houden

Lenen betaalbaar houden

We houden onze basisrentetarieven op een historisch laag peil, zodat de leenkosten laag blijven.

Onze tarieven werken door in de rente die op leningen moet worden betaald. Dankzij de lage rente kunnen particulieren en bedrijven gemakkelijker geld lenen, wat de consumptie en de investeringen ten goede komt.

Krediet voor bedrijven en huishoudens bereikbaar houden

Krediet voor bedrijven en huishoudens bereikbaar houden

Banken kunnen meer van ons lenen. Bovendien hebben we het gemakkelijker gemaakt om krediet bij ons op te nemen waarmee de banken specifiek krediet kunnen verstrekken aan klanten die door de pandemie het hardst getroffen worden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen. Dit hebben we onder meer gedaan via soepeler voorwaarden voor het onderpand dat banken ons bij kredietopname als zekerheid geven. Tijdelijk kunnen banken meer activa inzetten als onderpand. Daarnaast passen we een lagere correctie (haircut) toe om de waarde van deze activa te bepalen.

Kredietverlening vrijwaren van kortetermijnproblemen

Kredietverlening vrijwaren van kortetermijnproblemen

In tijden van grote onzekerheid kunnen banken het moeilijker hebben om voor de korte termijn financiering aan te trekken. Solvabele banken met een tijdelijk financieringsprobleem helpen we door onmiddellijk krediet ter beschikking te stellen, tegen een gunstige rente. Hierdoor kunnen banken krediet blijven verstrekken aan burgers en bedrijven in nood.

ELA is niet gratis

Kredietverleningscapaciteit van banken vergroten

Tijdelijk zijn we minder streng over het kapitaalbedrag dat banken moeten aanhouden als buffer voor moeilijke tijden. Tevens geven we banken enige ruimte door vanuit het toezicht tijdschema’s, deadlines en procedures aan te passen.

Dankzij al deze maatregelen kunnen de banken in het eurogebied zich in deze buitengewone tijd op hun kernfunctie richten: krediet verstrekken. De banken moeten het vrijgemaakte kapitaal inzetten om verliezen op te vangen en de economie te ondersteunen, niet om dividend uit te keren.

Noodliquiditeitssteun onder voorwaarden

Financiële stabiliteit handhaven via internationale samenwerking

Centrale banken overal ter wereld houden vreemdevalutareserves aan. Dit doen ze omdat hun binnenlandse banken ook zaken doen in vreemde valuta's en daarvoor soms leningen in deze vreemde valuta's nodig hebben.

Bij grote onzekerheid kan de vraag van klanten naar in vreemde valuta luidende activa toenemen. Als banken niet over voldoende deviezenreserves beschikken om aan deze vraag te voldoen, kunnen markten instabiel worden. Daarom hebben de centrale banken zogenoemde valutaswapovereenkomsten afgesloten. Dankzij deze overeenkomsten kan de centrale bank van één land de nationale valutareserves ruilen tegen die van de centrale bank van een ander land, zodat centrale banken aan de gestegen vraag kunnen voldoen.

Gelet op de actuele, moeilijke situatie hebben we onlangs een aantal swapfaciliteiten opnieuw in werking gesteld en bestaande swapovereenkomsten met centrale banken over de gehele wereld verbeterd.

Kennis om de ontwikkelingen voor te blijven

Bekijk onze onderzoeksseminars over het coronavirus

Wetenschappelijke kennis is onmisbaar om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom nodigen we vooraanstaande wetenschappers op het gebied van economie, epidemiologie, demografie, finance en openbaar bestuur uit om in speciale ECB-webinars over Covid-19 hun ideeën over de crisis en de gevolgen van de pandemie voor centrale banken te delen.

Playlist COVID-19-webinars op YouTube Verwachte conferenties en seminars


Het allerlaatste nieuws over het coronavirus

12 January 2021
Isabel Schnabel: Interview with Der Standard
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Andras Szigètvari on 7 January 2021 und published on 12 January 2021
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
No. 2510
11 January 2021
Nowcasting in a pandemic using non-parametric mixed frequency VARs

Abstract

JEL Classification

C11 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric and Statistical Methods and Methodology: General→Bayesian Analysis: General

C32 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes

C53 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric Modeling→Forecasting and Prediction Methods, Simulation Methods

E37 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Forecasting and Simulation: Models and Applications

Abstract

This paper develops Bayesian econometric methods for posterior inference in non-parametric mixed frequency VARs using additive regression trees. We argue that regression tree models are ideally suited for macroeconomic nowcasting in the face of extreme observations, for instance those produced by the COVID-19 pandemic of 2020. This is due to their flexibility and ability to model outliers. In an application involving four major euro area countries, we find substantial improvements in nowcasting performance relative to a linear mixed frequency VAR.

No. 2507
18 December 2020
The Covid-19 crisis and consumption: survey evidence from six EU countries

Abstract

JEL Classification

D12 : Microeconomics→Household Behavior and Family Economics→Consumer Economics: Empirical Analysis

D81 : Microeconomics→Information, Knowledge, and Uncertainty→Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty

E21 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Consumption, Saving, Wealth

G51 : Financial Economics

H31 : Public Economics→Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents→Household

Abstract

Using new panel data from a representative survey of households in the six largest euro area economies, the paper estimates the impact of the Covid-19 crisis on consumption. The panel provides, each month, household-specific indicators of the concern about finances due to Covid-19 from the first peak of the pandemic until October 2020. The results show that this concern causes a significant reduction in non-durable consumption. The paper also explores the potential impact on consumption of government interventions and of another wave of Covid-19, using household-level consumption adjustments to scenarios that involve positive and negative income shocks. Fears of the financial consequences of the pandemic induce a significant reduction in the marginal propensity to consume, an effect consistent with models of precautionary saving and liquidity constraints. The results are robust to endogeneity concerns through use of panel fixed effects and partial identification methods, which account also for time-varying unobservable variables, and provide informative identification regions of the average treatment effect of the concern for Covid-19 under weak assumptions.

No. 2505
17 December 2020
Daily tracker of global economic activity: a close-up of the COVID-19 pandemic

Abstract

JEL Classification

F44 : International Economics→Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance→International Business Cycles

G17 : Financial Economics→General Financial Markets→Financial Forecasting and Simulation

Q02 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→General→Global Commodity Markets

Abstract

This paper develops a novel indicator of global economic activity, the GEA Tracker, which is based on commodity prices selected recursively through a genetic algorithm. The GEA Tracker allows for daily real-time knowledge of international business conditions using a minimum amount of information. We find that the GEA Tracker outperforms its competitors in forecasting stock returns, especially in emerging markets, and in predicting standard indicators of international business conditions. We show that an investor would have inexorably profited from using the forecasts provided by the GEA Tracker to weight a portfolio. Finally, the GEA Tracker allows us to present the daily evolution of global economic activity during the COVID-19 pandemic.

16 December 2020
Fabio Panetta: Keeping cyber risk at bay: our individual and joint responsibility
Introductory remarks by Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, at the fifth meeting of the Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures

Bekijk alle publicaties over het coronavirus


Meer weten?

We staan klaar om u te helpen. Neem voor vragen contact met ons op: info@ecb.europa.eu.