Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Our response to coronavirus (COVID-19)

Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen. Onze inspanningen voor de euro kennen geen grenzen.

Christine Lagarde, president van de ECB

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen.

Ons antwoord op de coronapandemie

Onze maatregelen ter ondersteuning van de economie van het eurogebied

De economie helpen de schok van de huidige crisis te weerstaan

Lenen betaalbaar houden

Krediet voor bedrijven en huishoudens bereikbaar houden

Kredietverlening vrijwaren van kortetermijnproblemen

Kredietverleningscapaciteit van banken vergroten

Financiële stabiliteit handhaven via internationale samenwerking

De economie helpen de schok van de huidige crisis te weerstaan

Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.850 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activa-aankoopprogramma's die sinds 2014 lopen.

Als onderdeel van het programma kopen we verschillende soorten waardepapier. Bijvoorbeeld: door rechtstreeks obligaties van banken te kopen, krijgen die meer financiële ruimte om krediet te verstrekken aan huishoudens en bedrijven. Ook kunnen we bedrijfsobligaties aankopen, wat voor deze bedrijven neerkomt op een aanvullende bron van krediet. Beide soorten aankopen helpen de consumptie en de investeringen te stimuleren en hebben als doel economische groei te bevorderen.

Persbericht: monetairbeleidsbeslissingen van 10 december 2020 Persbericht: monetairbeleidsbeslissingen van 4 juni 2020 Persbericht: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Explainer: hoe werkt kwantitatieve verruiming?

Lenen betaalbaar houden

We houden onze basisrentetarieven op een historisch laag peil, zodat de leenkosten laag blijven.

Onze tarieven werken door in de rente die op leningen moet worden betaald. Dankzij de lage rente kunnen particulieren en bedrijven gemakkelijker geld lenen, wat de consumptie en de investeringen ten goede komt.

Basisrentetarieven van de ECB

Krediet voor bedrijven en huishoudens bereikbaar houden

Banken kunnen meer van ons lenen. Bovendien hebben we het gemakkelijker gemaakt om krediet bij ons op te nemen waarmee de banken specifiek krediet kunnen verstrekken aan klanten die door de pandemie het hardst getroffen worden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen. Dit hebben we onder meer gedaan via soepeler voorwaarden voor het onderpand dat banken ons bij kredietopname als zekerheid geven. Tijdelijk kunnen banken meer activa inzetten als onderpand. Daarnaast passen we een lagere correctie (haircut) toe om de waarde van deze activa te bepalen.

Persbericht: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Persbericht: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Persbericht: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Persbericht: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Persbericht: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Persbericht: ECB announces package of temporary collateral easing measures Explainer: wat is ‘onderpand’? Explainer: wat is een ‘haircut’?

Kredietverlening vrijwaren van kortetermijnproblemen

In tijden van grote onzekerheid kunnen banken het moeilijker hebben om voor de korte termijn financiering aan te trekken. Solvabele banken met een tijdelijk financieringsprobleem helpen we door onmiddellijk krediet ter beschikking te stellen, tegen een gunstige rente. Hierdoor kunnen banken krediet blijven verstrekken aan burgers en bedrijven in nood.

Persbericht: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Kredietverleningscapaciteit van banken vergroten

Tijdelijk zijn we minder streng over het kapitaalbedrag dat banken moeten aanhouden als buffer voor moeilijke tijden. Tevens geven we banken enige ruimte door vanuit het toezicht tijdschema’s, deadlines en procedures aan te passen.

Dankzij al deze maatregelen kunnen de banken in het eurogebied zich in deze buitengewone tijd op hun kernfunctie richten: krediet verstrekken. De banken moeten het vrijgemaakte kapitaal inzetten om verliezen op te vangen en de economie te ondersteunen, niet om dividend uit te keren.

Persbericht: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Persbericht: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Persbericht: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB-Bankentoezicht

Financiële stabiliteit handhaven via internationale samenwerking

Centrale banken overal ter wereld houden vreemdevalutareserves aan. Dit doen ze omdat hun binnenlandse banken ook zaken doen in vreemde valuta's en daarvoor soms leningen in deze vreemde valuta's nodig hebben.

Bij grote onzekerheid kan de vraag van klanten naar in vreemde valuta luidende activa toenemen. Als banken niet over voldoende deviezenreserves beschikken om aan deze vraag te voldoen, kunnen markten instabiel worden. Daarom hebben de centrale banken zogenoemde valutaswapovereenkomsten afgesloten. Dankzij deze overeenkomsten kan de centrale bank van één land de nationale valutareserves ruilen tegen die van de centrale bank van een ander land, zodat centrale banken aan de gestegen vraag kunnen voldoen.

Gelet op de actuele, moeilijke situatie hebben we onlangs een aantal swapfaciliteiten opnieuw in werking gesteld en bestaande swapovereenkomsten met centrale banken over de gehele wereld verbeterd.

Persberichten en overige informatie over swapovereenkomsten Explainer: wat is een valutaswapovereenkomst?
Kennis om de ontwikkelingen voor te blijven

Bekijk onze onderzoeksseminars over het coronavirus

Wetenschappelijke kennis is onmisbaar om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom nodigen we vooraanstaande wetenschappers op het gebied van economie, epidemiologie, demografie, finance en openbaar bestuur uit om in speciale ECB-webinars over Covid-19 hun ideeën over de crisis en de gevolgen van de pandemie voor centrale banken te delen.

Playlist Covid-19-webinars op YouTube Verwachte conferenties en seminars