Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geldverwerking

De echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten 

Dankzij de mogelijkheid om eurobankbiljetten opnieuw in omloop te brengen, kunnen banken en andere geldverwerkers effectiever en goedkoper euro’s leveren. Om de integriteit van de bankbiljetten te waarborgen, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) Besluit ECB/2010/14 genomen inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten.

Besluit ECB/2010/14 is op 1 januari 2011 van kracht geworden en vervangt het "Kader voor de detectie van vervalsingen en voor de sortering op fitness door kredietinstellingen en andere personen die beroepshalve met contant geld omgaan." Dit besluit is gewijzigd bij Besluit ECB/2012/19 van 7 september 2012 ter verruiming van de reikwijdte naar echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van nieuwe series eurobankbiljetten en ter verduidelijking van een enkele vereisten. Het besluit is nogmaals gewijzigd bij Besluit ECB/2019/39 van 5 December 2019 dat de herverwerking mogelijk maakt van bankbiljetten die niet eenduidig als echt zijn aangemerkt alsmede de introductie van een nieuwe categorie bankbiljettensorteermachines.
Meer informatie

Detectieapparaten

De ECB publiceert informatie over geteste apparaten voor het detecteren van vervalsingen om gebruikers van bankbiljetten te helpen een apparaat te kiezen dat het beste aan hun behoeften beantwoordt.
Meer informatie

De eigenaren en gebruikers van detectieapparaten wordt aangeraden deze ruim voor de uitgiftedatum al geschikt te laten maken voor eurobankbiljetten uit de Europa-serie door zo nodig contact op te nemen met de leveranciers van de apparatuur. Verder is het raadzaam om bij aankoop van detectieapparatuur erop te letten dat deze gemakkelijk geschikt gemaakt kan worden voor biljetten uit de Europa-serie.

Alle pagina's in dit deel