Menu

Slowakije (sinds 1 januari 2009)

De fasen van de overgang op de chartale euro

Národná banka Slovenska

Op 8 juli 2008 willigde de Raad van de Europese Unie het verzoek van Slowakije in om op 1 januari 2009 deel uit te gaan maken van het eurogebied.

Op 1 januari 2009 is de euro wettig betaalmiddel geworden in Slowakije. De euro verving de Slowaakse koruna (SKK) tegen de onherroepelijke wisselkoers van €1 = SKK 30,1260.

De tijdige distributie vooraf ("frontloading") van de chartale euro aan professionele partijen vóór 1 januari 2009 heeft bijgedragen aan een soepele overgang en heeft geholpen de logistieke last te verlichten en de kosten van het tegelijkertijd in omloop houden van twee munten te verminderen. De distributie vooraf van munten aan banken is in september 2008 van start gegaan, de distributie vooraf van bankbiljetten een maand later. Een deel van deze bankbiljetten en munten wordt vervolgens doorgegeven aan de detailhandel en andere bedrijven ("sub-frontloading"). De distributie vooraf van de eurobankbiljetten en euromunten geschiedde conform Richtsnoer ECB/2006/9, zoals gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2008/4. Het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen heeft een niet-officiële geconsolideerde tekst opgesteld.

Vanaf 17 januari 2009 kunnen in Slowakije uitsluitend eurobankbiljetten en euromunten worden gebruikt voor contante betalingen, maar de banken zullen tegen de vaste omrekeningskoers Slowaakse koruna-bankbiljetten blijven inwisselen tot eind 2009 en Slowaakse koruna-munten tot eind juni 2009. Vanaf 20 januari 2009 kunnen de banken hiervoor kosten in rekening brengen indien het bedrag per cliënt en transactie meer dan 100 bankbiljetten en 100 munten bedraagt. Národná banka Slovenska zal Slowaakse koruna-bankbiljetten blijven inwisselen voor onbepaalde tijd, en koruna-munten tot eind 2013.

Belangrijkste data van de overgang in een oogopslag

november 2008
"Sub-frontloading" van munten aan bedrijven
november 2008
"Sub-frontloading" van bankbiljetten aan bedrijven
1 januari 2009
Conversie van bankrekeningen en invoering van de eurobankbiljetten en euromunten
16 januari 2009
De laatste dag waarop de Slowaakse koruna-bankbiljetten en koruna-munten wettig betaalmiddel zijn
tot en met 31 december 2009
Uiterste termijn voor het kosteloos inwisselen van Slowaakse koruna-bankbiljetten bij banken
30 juni 2009
Uiterste termijn voor het kosteloos inwisselen van Slowaakse koruna-munten bij banken
31 december 2013
Uiterste termijn voor het inwisselen van Slowaakse koruna-munten bij Národná banka Slovenska
onbeperkt
Uiterste termijn voor het inwisselen van Slowaakse koruna-bankbiljetten bij Národná banka Slovenska