Menu

Slovacia (din 1 ianuarie 2009)

Etapele introducerii noii monede

Národná banka Slovenska

La data de 8 iulie 2008, Consiliul Uniunii Europene a aprobat solicitarea Slovaciei de a adera la zona euro începând cu 1 ianuarie 2009.

La data de 1 ianuarie 2009, euro a devenit moneda oficială în Slovacia. Acesta a înlocuit coroana slovacă (SKK) pe baza cursului de schimb fixat irevocabil la 1 EUR = 30,1260 SKK.

Distribuirea prealabilă („alimentare anticipată”) a bancnotelor și monedelor euro către agenții profesioniști înainte de 1 ianuarie 2009 a contribuit la introducerea fără sincope a monedei euro, la atenuarea dificultăților logistice și la reducerea costurilor generate de circulația simultană a celor două monede. Alimentarea băncilor cu monede a început în luna septembrie 2008, iar cea cu bancnote, o lună mai târziu. Ulterior, o parte din numerar a fost transferată către comercianții cu amănuntul și alte societăți („alimentare anticipată secundară”). Alimentarea anticipată cu bancnote și monede euro a fost reglementată de Orientarea BCE/2006/9, modificată de Orientarea BCE 2008/4. Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene a elaborat un text consolidat neoficial.

Începând cu data de 17 ianuarie 2009, numai bancnotele și monedele euro pot fi utilizate pentru plățile în numerar în Slovacia, dar băncile vor continua să preschimbe bancnotele de coroană slovacă până la sfârșitul lunii iunie 2009, la cursul de schimb fixat irevocabil. Băncile pot percepe comisioane de la data de 20 ianuarie 2009, dacă volumul pe client și pe tranzacție depășește 100 de bancnote și 100 de monede. Národná banka Slovenska va preschimba bancnotele de coroană slovacă pe o perioadă nelimitată, iar monedele, până la sfârșitul anului 2013.

Date importante în cadrul procesului de introducere a monedei unice

noiembrie 2008
„Alimentarea anticipată secundară” a societăților cu monede
noiembrie 2008
„Alimentarea anticipată secundară” a societăților cu bancnote
1 ianuarie 2009
Conversia conturilor și introducerea monedelor și bancnotelor euro
16 ianuarie 2009
Ultima zi în care bancnotele și monedele de coroană slovacă mai sunt considerate mijloace legale de plată
până la data de 31 decembrie 2009
Preschimbarea gratuită a bancnotelor de coroană slovacă de către bănci
30 iunie 2009
Preschimbarea gratuită a monedelor de coroană slovacă de către bănci
31 decembrie 2013
Termenul pentru preschimbarea monedelor de coroană slovacă de către Národná banka Slovenska
nelimitat
Termenul pentru preschimbarea bancnotelor de coroană slovacă de către Národná banka Slovenska