Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Mediu, sănătate și securitate

Ne pasă de mediu și dorim să asigurăm că producerea și utilizarea bancnotelor tale euro prezintă siguranță, precum și că bancnotele nu implică niciun risc la adresa sănătății și sunt cât mai ecologice cu putință.

Pentru a menține standarde înalte de sănătate, securitate și mediu în procesul de producere a bancnotelor euro și a materiilor prime ale acestora, producătorii trebuie să îndeplinească cerințe precise stabilite de BCE.

Efectuăm anual inspecții pentru verificarea conformității. Aceste cerințe sunt completate de două sisteme de management bazate pe standarde internaționale, ISO 14001 și ISO 45001.

Sistemul de management de mediu

Sistemul de management de mediu asigură producerea cât mai durabilă a bancnotelor euro, inclusiv a materiilor prime ale acestora.

De la introducerea euro, monitorizăm impactul asupra mediului al producerii bancnotelor euro și al materiilor prime ale acestora și promovăm inițiative în materie de durabilitate pentru a reduce și mai mult acest impact. Urmărim, de asemenea, noile preocupări legate de mediu care apar.

În anul 2004, am efectuat o evaluare a ciclului de viață pentru a măsura impactul asupra mediului al primei serii de bancnote euro. Rezultatele au stat la baza implementării unor măsuri de reducere a amprentei de mediu a bancnotelor, precum utilizarea unui bumbac durabil în proporție de 100% și interzicerea creării de depozite de deșeuri provenite de la bancnote.

Producătorii de bancomate au depus, de asemenea, eforturi pentru a-și reduce consumul de energie, care a cunoscut ameliorări considerabile în ultimii 15 ani.

Am efectuat o nouă evaluare a impactului asupra mediului pentru cea de-a doua serie de bancnote, seria „Europa”, utilizând metodologia Comisiei Europene privind amprenta de mediu a produselor (Product Environmental Footprint – PEF). Acest studiu arată că impactul asupra mediului pe care îl are un cetățean care efectuează plăți cu bancnote euro este, în ansamblu, foarte scăzut în comparație cu cel al celorlalte activități zilnice.

Află mai multe despre studiu

Sistemul de management al sănătății și al securității

Monitorizăm bancnotele pentru a oferi garanția că acestea sunt produse și utilizate în condiții de siguranță și efectuăm evaluări ale riscurilor privind factorii chimici și biologici.

De exemplu, ne asigurăm că orice substanțe chimice conținute de bancnote se situează mult sub nivelurile care suscită preocupări cu privire la sănătatea umană și că acestea sunt aliniate la reglementările UE.

Protejăm, de asemenea, persoanele care participă la producerea bancnotelor euro, impunând ca procesul de producere a bancnotelor euro și a materiilor prime ale acestora să respecte standardul internațional (ISO 45001) privind sistemele de management al sănătății și securității în muncă.

La fel ca majoritatea articolelor manipulate de un număr mare de persoane, bancnotele pot purta bacterii sau virusuri. Rezultatele testelor independente confirmă faptul că bancnotele euro sunt sigure pentru uz și nu prezintă un risc mai mare decât cel al atingerii altor suprafețe comune, precum mânerul unei uși.

La începutul pandemiei de coronavirus (COVID-19), am evaluat dacă bancnotele și monedele euro ar putea contribui la transmiterea COVID-19. Rezultatele au arătat că bancnotele euro utilizate pentru plăți nu prezintă un risc semnificativ de infectare. 

Consultă studiul nostru privind posibila transmitere a COVID-19 prin intermediul bancnotelor.

Toate paginile din această secțiune