European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Mediu, sănătate și securitate

BCE dorește să promoveze un management de mediu adecvat și să reducă la minimum riscurile la adresa sănătății și a securității pentru publicul larg și lucrătorii implicați în producerea bancnotelor euro.

Pentru a asigura menținerea unor standarde înalte în ceea ce privește condițiile de sănătate, securitate și mediu în procesul de producere a bancnotelor euro și a principalelor materii prime ale acestora, am dezvoltat două sisteme care au la bază standarde internaționale.

Sistemul de management de mediu

Fiind o instituție conștientă de necesitatea protejării mediului, BCE depune eforturi în vederea utilizării prudente a resurselor naturale, a menținerii calității mediului și a protejării sănătății umane în procesul de producere și de furnizare a bancnotelor euro.

Sistemul de management de mediu asigură faptul că producerea bancnotelor euro și a principalelor materii prime ale acestora are un impact cât mai redus posibil asupra mediului, solicitând tuturor companiilor implicate în procesul de producere să respecte pe deplin standardul internațional ISO 14001 (Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare).

Funcții principale

  • Monitorizarea respectării standardului ISO 14001 de către producătorii bancnotelor euro și ai principalelor materii prime ale acestora
  • Monitorizarea impactului proceselor de producere a bancnotelor euro și a principalelor materii prime ale acestora asupra mediului
  • Promovarea inițiativelor de reducere a impactului producerii bancnotelor euro asupra mediului, de exemplu creșterea treptată a utilizării bumbacului durabil pentru obținerea hârtiei pentru bancnote
  • Atenție acordată oricăror noi preocupări legate de mediu exprimate de sector sau de opinia publică

Sistemul de management al sănătății și al securității

Bancnotele euro sunt sigure: rezultatele unor teste independente au confirmat faptul că acestea respectă reglementările relevante ale UE cu privire la o gamă largă de substanțe chimice. S-a demonstrat că toate substanțele identificate în bancnotele euro prezintă concentrații net inferioare limitelor stabilite de regulamentele Uniunii Europene.

Anterior lansării lor în luna ianuarie 2002, bancnotele euro au fost testate pentru a se asigura faptul că nu implică niciun risc de toxicitate în cazul în care sunt înghițite sau atinse, precum și că nu ar putea dăuna materialului genetic.

Niveluri scăzute de bacterii comune au fost detectate, în general, pe bancnote care proveneau din surse precum magazine alimentare. Prezența bacteriilor este atât de redusă încât acestea nu pot cauza nici măcar simptome minore. Cardurile de credit din plastic prezintă, în general, aceleași niveluri de bacterii precum bancnotele.

Ocazional, Eurosistemul a fost contactat cu privire la preocupări generate de diverse substanțe. În toate cazurile, fie concentrația era atât de scăzută încât nu prezenta niciun risc la adresa sănătății, fie substanța în cauză nu a fost identificată deloc.

În vederea protejării persoanelor care utilizează bancnotele euro în viața de zi cu zi, precum și a lucrătorilor implicați în producerea acestora, sistemul de management al sănătății și securității asigură că producerea bancnotelor euro și a materiilor prime ale acestora este conformă cu standardul privind sistemele de management al sănătății și al securității ocupaționale (OHSAS 18001).

Funcții principale

  • Monitorizarea respectării standardului OHSAS 18001 de către producătorii bancnotelor euro și ai principalelor materii prime ale acestora
  • Garantarea menținerii cantității de substanțe nocive din noile bancnote euro sub pragurile impuse
  • Atenție acordată oricăror noi riscuri la adresa sănătății și a securității persoanelor care produc și utilizează bancnotele euro

Contextul juridic

Nu există o legislație specifică privind conținutul de substanțe chimice din bancnote. Prin urmare, în vederea monitorizării prezenței unor substanțe chimice nocive în bancnotele euro, a fost utilizată drept referință legislația privind alte produse care intră în contact direct cu pielea, de exemplu Directiva UE privind siguranța jucăriilor (Directiva 2009/48/CE) și Regulamentul UE privind produsele cosmetice [Regulamentul (CE) nr. 1223/2009].

Evaluarea impactului asupra mediului

La momentul introducerii bancnotelor euro, BCE a realizat o evaluare cu scopul de a identifica impactul bancnotelor asupra mediului și posibilitatea îmbunătățirii produsului sau a proceselor din acest punct de vedere.

Studiul s-a bazat pe standardul internațional ISO 14040 ff. și a acoperit întregul ciclu de viață al bancnotelor: producerea materiilor prime, tipărirea bancnotelor, depozitarea și circulația acestora, inclusiv sortarea bancnotelor uzate, și procesarea acestora la final de ciclu.

În cadrul evaluării s-a ținut seama de datele de proces colectate de la toți furnizorii din circuitul de aprovizionare cu bancnote euro, de datele specifice privind materiile prime utilizate și de documentația referitoare la procesele standard, precum producerea de electricitate sau transportul (cele mai multe provenind din baza de date Ecoinvent 2000). Evaluarea s-a bazat pe volumul de bancnote euro produse în anul 2003, care s-a cifrat la aproximativ 3 miliarde de bancnote reprezentând toate cupiurile și având o greutate totală de circa 2 500 de tone.

Întrucât bancnotele euro sunt concepute pentru o utilizare cotidiană, impactul lor asupra mediului a fost comparat cu cel al altor activități zilnice. În urma evaluării s-a ajuns la concluzia că impactul total asupra mediului al celor 3 miliarde de bancnote euro produse în 2003 a fost echivalent cu cel exercitat de fiecare cetățean european care conduce un automobil pe o distanță de un kilometru sau care lasă un bec de 60W aprins timp de 12 ore.

Toate paginile din această secțiune