Okoliš, zdravlje i sigurnost

U ESB-u nastojimo promicati dobro upravljanje okolišem te smanjiti zdravstvene i sigurnosne rizike za javnost i radnike koji sudjeluju u proizvodnji euronovčanica.

Kako bismo osigurali održavanje visokih standarda kada je riječ o zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim uvjetima pri proizvodnji euronovčanica i njihovih glavnih sirovina, razvili smo dva sustava zasnovana na međunarodnim normama.

Sustav za upravljanje okolišem

ESB je institucija koja se brine za okoliš i zato dajemo sve od sebe kako bismo pri proizvodnji i distribuciji euronovčanica razborito postupali s prirodnim resursima, očuvali kvalitetu okoliša i zaštitili zdravlje ljudi.

Sustavom za upravljanje okolišem osigurava se da proizvodnja euronovčanica i njihovih glavnih sirovina ima što manji utjecaj na okoliš jer se zahtijeva da sva poduzeća koja sudjeluju u proizvodnji postupaju u potpunosti u skladu s međunarodnom normom ISO 14001 (Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu).

Glavne funkcije

  • nadziranje usklađenosti proizvođača euronovčanica i njihovih glavnih sirovina s normom ISO 14001
  • nadziranje utjecaja koji proizvodnja euronovčanica i njihovih glavnih sirovina ima na okoliš
  • promicanje inicijativa s ciljem smanjenja utjecaja proizvodnje euronovčanica na okoliš, primjerice postupno povećanje uptrebe održivog pamuka za izradu papira za novčanice
  • uzimanje u obzir novih ekoloških problema koji bi se mogli pojaviti u proizvodnji ili biti prepoznati u javnosti
Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Euronovčanice su sigurne: rezultati neovisnih ispitivanja potvrdili su da se pri njihovoj izradi poštuju relevantne uredbe EU-a koje se odnose na širok spektar kemijskih tvari. Pokazalo se da su sve tvari pronađene u euronovčanicama prisutne u koncentracijama znatno nižim od najviših dopuštenih vrijednosti.

Kako bi se zaštitile osobe koje svakodnevno upotrebljavaju euronovčanice te radnici koji sudjeluju u njihovoj proizvodnji, Sustavom upravljanja zdravljem i sigurnošću osigurava se da je proizvodnja euronovčanica i njihovih glavnih sirovina u skladu s normom Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001).

Glavne funkcije

  • nadziranje usklađenosti proizvođača euronovčanica i njihovih glavnih sirovina s normom OHSAS 18001
  • osiguravanje da je količina štetnih tvari prisutnih u novim euronovčanicama ispod najviših dopuštenih vrijednosti
  • uzimanje u obzir novih zdravstvenih i sigurnosnih rizika za osobe koje proizvode i upotrebljavaju euronovčanice

Pravna osnova

Ne postoje propisi koji se odnose isključivo na kemijski sastav novčanica. Stoga se kao referentni dokumenti za nadziranje prisutnosti štetnih kemijskih tvari u euronovčanicama upotrebljavaju propisi EU-a o drugim proizvodima koji dolaze u izravan doticaj s ljudskom kožom, primjerice Direktiva o sigurnosti igračaka (Direktiva 2009/48/EZ) i Uredba o kozmetičkim proizvodima (Uredba (EZ) br. 1223/2009).

Procjena utjecaja životnog ciklusa

Kada su euronovčanice uvedene, ESB je procijenio utjecaj novčanica na okoliš te ocijenio mogućnosti poboljšanja proizvoda ili postupaka s tim u vezi.

Istraživanje je provedeno u skladu s međunarodnom normom ISO 14040 i obuhvatilo je čitav životni ciklus novčanica: proizvodnju sirovina, tiskanje novčanica, skladištenje i optjecaj (uključujući razvrstavanje rabljenih novčanica) te njihovu obradu na kraju životnog ciklusa.

Pri procjeni su u obzir uzeti podatci o postupcima prikupljeni od svih dobavljača u lancu opskrbe euronovčanicama, posebni podatci o korištenim sirovinama te podatci iz literature o standardnim postupcima, kao što su proizvodnja električne energije ili transport (preuzeto uglavnom iz baze podataka Ecoinvest 2000). Procijenjen je utjecaj proizvodnje novčanica u 2003. godini, u kojoj je proizvedeno otprilike 3 milijarde novčanica svih apoena koje su ukupno težile oko 2500 tona.

Budući da su euronovčanice namijenjene za svakodnevnu upotrebu, njihov utjecaj na okoliš uspoređen je s utjecajem drugih svakodnevnih aktivnosti. Zaključak procjene bio je da je ukupni utjecaj na okoliš koji su prouzročile 3 milijarde euronovčanica izdane 2003. jednak utjecaju koji bi nastao kada bi svaki građanin Europe vozio automobil jedan kilometar ili ostavio žarulju od 60 W upaljenu 12 sati.