European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Okoliš, zdravlje i sigurnost

U ESB‑u nastojimo promicati dobro upravljanje okolišem te smanjiti zdravstvene i sigurnosne rizike za javnost i radnike koji sudjeluju u proizvodnji euronovčanica.

Kako bismo održavali visoke standarde kada je riječ o zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim uvjetima u proizvodnji euronovčanica i njihovih glavnih sirovina, razvili smo dva sustava zasnovana na međunarodnim normama.

Sustav upravljanja okolišem

ESB je institucija koja se brine za okoliš i zato dajemo sve od sebe kako bismo u proizvodnji i distribuciji euronovčanica razborito postupali s prirodnim resursima, očuvali kvalitetu okoliša i zaštitili zdravlje ljudi.

Sustavom upravljanja okolišem vodimo računa o tome da proizvodnja euronovčanica i njihovih glavnih sirovina ima što manji utjecaj na okoliš jer zahtijevamo da sva poduzeća koja sudjeluju u proizvodnji postupaju u potpunosti u skladu s međunarodnom normom ISO 14001 (Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu).

Glavne aktivnosti

  • praćenje usklađenosti proizvođača euronovčanica i njihovih glavnih sirovina s normom ISO 14001
  • nadziranje utjecaja koji proizvodnja euronovčanica i njihovih glavnih sirovina ima na okoliš
  • promicanje inicijativa s ciljem smanjenja utjecaja proizvodnje euronovčanica na okoliš, na primjer postupno povećanje upotrebe pamuka iz održivih izvora za izradu papira za novčanice
  • uzimanje u obzir novih ekoloških problema koji bi se mogli pojaviti u proizvodnji ili biti prepoznati u javnosti.

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Euronovčanice su sigurne: rezultati neovisnih ispitivanja potvrdili su da se u njihovoj izradi poštuju mjerodavne uredbe EU‑a koje se odnose na širok spektar kemijskih tvari. Pokazalo se da su sve tvari pronađene u euronovčanicama prisutne u znatno nižim koncentracijama od najviših dopuštenih vrijednosti u skladu s propisima Europske unije.

Prije njihova uvođenja u siječnju 2002. provedena su testiranja kojima je potvrđeno da ne postoji opasnost od trovanja u slučaju gutanja ili dodirivanja novčanica kao i da one ne mogu prouzročiti oštećenja genskog materijala.

Uobičajene bakterije u malom se broju katkad mogu naći na novčanicama koje su upotrijebljene na mjestima kao što su ona u kojima se poslužuje hrana. Tih je bakterija toliko malo da ne mogu prouzročiti ni najblaže simptome. Količina bakterija na novčanicama u pravilu je jednaka onoj koja se može naći i na plastičnim kreditnim karticama.

U nekoliko su navrata korisnici Eurosustavu izrazili zabrinutost zbog određenih kemijskih tvari. U svim je slučajevima koncentracija tvari bila toliko mala da nije predstavljala nikakvu opasnost za zdravlje ili tvar uopće nije pronađena.

Kako bi se zaštitile osobe koje svakodnevno upotrebljavaju euronovčanice te radnici koji sudjeluju u njihovoj proizvodnji, sustavom upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu brinemo se za to da je proizvodnja euronovčanica i njihovih glavnih sirovina u skladu s normom Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001).

Glavne aktivnosti

  • praćenje usklađenosti proizvođača euronovčanica i njihovih glavnih sirovina s normom OHSAS 18001
  • vođenje računa o tome da je količina štetnih tvari prisutnih u novim euronovčanicama ispod najviših dopuštenih vrijednosti
  • uzimanje u obzir novih zdravstvenih i sigurnosnih rizika za osobe koje proizvode i upotrebljavaju euronovčanice.

Pravna osnova

Ne postoje propisi koji se odnose isključivo na kemijski sastav novčanica. Stoga se kao referentni dokumenti za nadziranje prisutnosti štetnih kemijskih tvari u euronovčanicama upotrebljavaju propisi EU‑a o drugim proizvodima koji dolaze u izravan doticaj s ljudskom kožom, primjerice Direktiva o sigurnosti igračaka (Direktiva 2009/48/EZ) i Uredba o kozmetičkim proizvodima (Uredba (EZ) br. 1233/2009).

Procjena utjecaja na okoliš

Kada su euronovčanice uvedene, ESB je procijenio utjecaj novčanica na okoliš te ocijenio mogućnosti poboljšanja proizvoda ili postupaka na tom području.

Istraživanje je provedeno u skladu s međunarodnom normom ISO 14040 ff. i obuhvatilo je čitav životni ciklus novčanica: proizvodnju sirovina, tiskanje novčanica, skladištenje i optjecaj (uključujući razvrstavanje rabljenih novčanica) te njihovu obradu na kraju životnog ciklusa.

U procjeni su uzeti u obzir podatci o postupcima prikupljeni od svih dobavljača u lancu opskrbe euronovčanicama, posebni podatci o upotrijebljenim sirovinama te podatci iz literature o standardnim procesima, kao što su proizvodnja električne energije ili prijevoz (uglavnom iz baze podataka Ecoinvest 2000). Procijenjen je utjecaj proizvodnje euronovčanica u 2003. godini, u kojoj je proizvedeno otprilike tri milijarde novčanica svih apoena koje su ukupno težile oko 2500 tona.

Budući da su euronovčanice namijenjene za svakodnevnu upotrebu, njihov utjecaj na okoliš uspoređen je s utjecajem drugih svakodnevnih aktivnosti. Zaključak procjene bio je da je ukupni utjecaj na okoliš koji su prouzročile tri milijarde euronovčanica proizvedene 2003. jednak utjecaju koji bi nastao kada bi svaki građanin Europe vozio automobil jedan kilometar ili ostavio žarulju od 60 W upaljenu 12 sati.

Sve stranice u ovom odjeljku