Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Okoliš, zdravlje i sigurnost

Brinemo se za okoliš i vodimo računa o tome da vaše euronovčanice budu sigurne za proizvodnju i uporabu, da ne predstavljaju rizik za zdravlje i budu što prihvatljivije za okoliš.

Kako bi se tijekom proizvodnje euronovčanica i njihovih sirovina održali visoki standardi na područjima zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša, proizvođači moraju ispunjavati precizne zahtjeve ESB‑a.

Svake godine provjeravamo jesu li ti zahtjevi ispunjeni. Dopunjuju ih dva sustava upravljanja koja se temelje na međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 45001.

Sustav upravljanja okolišem

Sustavom upravljanja okolišem postiže se najveći mogući stupanj održivosti proizvodnje euronovčanica i njihovih sirovina.

Od uvođenja eura pratimo utjecaj proizvodnje euronovčanica i njihovih sirovina na okoliš te promičemo inicijative za povećanje održivosti kako bi se dodatno smanjio njihov utjecaj na okoliš. Vodimo računa i o novim ekološkim problemima koji se pojavljuju.

U 2004. proveli smo procjenu životnog ciklusa kako bismo izmjerili utjecaj prve serije euronovčanica na okoliš. Na temelju rezultata procjene donesene su mjere za smanjenje ekološkog otiska novčanica, kao što su uporaba stopostotno održivog pamuka i zabrana zbirnjavanja otpadnih novčanica na odlagalištima.

Osim toga, proizvođači bankomata rade na smanjenju potrošnje energije. Na tom su području u posljednjih 15 godina ostvarili znatan napredak.

Proveli smo novu procjenu utjecaja na okoliš za drugu seriju novčanica, seriju Europa, i to primjenom metodologije mjerenja ekološkog otiska proizvoda koju je razvila Europska komisija. Ta je studija pokazala da je utjecaj na okoliš građanina koji plaća euronovčanicama vrlo nizak u usporedbi s utjecajem njegovih drugih svakodnevnih aktivnosti.

Više o studiji

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću

Nadziremo novčanice kako bi bile sigurne za proizvodnju i uporabu te procjenjujemo rizike povezane s kemijskim i biološkim činiteljima.

Na primjer, brinemo se da sve kemijske tvari u novčanicama budu u skladu s propisima EU‑a i da njihove razine budu znatno ispod razina koje bi mogle štetiti ljudskom zdravlju.

Štitimo i osobe koje proizvode euronovčanice tako što zahtijevamo usklađenost proizvodnje euronovčanica i njihovih sirovina s međunarodnim standardom (ISO 45001) za sustave upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Novčanicama se, kao i većinom predmeta kojima rukuje velik broj ljudi, mogu prenositi bakterije i virusi. Rezultati neovisnih ispitivanja potvrđuju da su euronovčanice sigurne za uporabu i da njihova uporaba ne predstavlja veći rizik nego dodirivanje drugih zajedničkih površina kao što su kvake.

Na početku pandemije koronavirusa procjenjivali smo bi li euronovčanice i eurokovanice mogle pridonijeti prijenosu bolesti COVID‑19. Rezultati su pokazali da plaćanje euronovčanicama ne predstavlja znatan rizik od zaraze. 

Pročitajte našu studiju o mogućem prijenosu bolesti COVID‑19 novčanicama

Sve stranice u ovom odjeljku