Menu

Cipar

Rok za zamjenu novčanica ciparskih funta je 31. prosinca 2017.

1 EUR = 0,585274 CYP (ciparskih funta)

lice novčanice od 1 ciparske funte naličje novčanice od 1 ciparske funte

Novčanica od 1 ciparske funte
Apoen: 1 CYP
Motiv: ciparska djevojka u narodnoj nošnji

lice novčanice od 5 ciparskih funta naličje novčanice od 5 ciparskih funta

Novčanica od 5 ciparskih funta
Apoen: 5 CYP
Motiv: glava mladića isklesana u vapnencu iz petog stoljeća pr. n. e.

lice novčanice od 10 ciparskih funta naličje novčanice od 10 ciparskih funta

Novčanica od 10 ciparskih funta
Apoen: 10 CYP
Motiv: mramorna glava Artemide, božice lova, iz rimskog razdoblja

lice novčanice od 20 ciparskih funta naličje novčanice od 20 ciparskih funta

Novčanica od 20 ciparskih funta
Apoen: 20 CYP
Motiv: bista božice Afrodite iz prvog stoljeća pr. n. e.

Serija iz 1993.

lice novčanice od 20 ciparskih funta naličje novčanice od 20 ciparskih funta

Novčanica od 20 ciparskih funta
Apoen: 20 CYP
Motiv: bista božice Afrodite iz prvog stoljeća pr. n. e.

Serija iz 1992.

lice novčanice od 20 ciparskih funta naličje novčanice od 20 ciparskih funta

Novčanica od 20 ciparskih funta
Apoen: 20 CYP
Motiv: bista božice Afrodite iz prvog stoljeća pr. n. e.

Serija iz 1983.

lice novčanice od 50 ciparskih centa naličje novčanice od 50 ciparskih centa

Novčanica od 50 ciparskih centa
Apoen: 0,5 CYP (1 CYP = 100 centa)
Motiv: ciparska djevojka u narodnoj nošnji

Serija iz 1982.

lice novčanice od 500 mila naličje novčanice od 500 mila

Novčanica od 500 mila
Apoen: 0,500 CYP (1 CYP = 1.000 mila)
Motiv: ciparska djevojka u narodnoj nošnji

Serija iz 1979.

lice novčanice od 1 ciparske funte naličje novčanice od 1 ciparske funte

Novčanica od 1 ciparske funte
Apoen: 1 CYP
Motiv: detalj podnog mozaika u Dionizovoj kući, iz trećeg stoljeća pr. n. e., s prikazom nimfe

lice novčanice od 5 ciparskih funta naličje novčanice od 5 ciparskih funta

Novčanica od 5 ciparskih funta
Apoen: 5 CYP
Motiv: glava isklesana u vapnencu iz helenskog razdoblja
(rano treće stoljeće pr. n. e.)

Serija iz 1977.

lice novčanice od 10 ciparskih funta naličje novčanice od 10 ciparskih funta

Novčanica od 10 ciparskih funta
Apoen: 10 CYP
Motiv: kamena glava antičkog atleta