Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Upravljanje rizicima povezanima s klimatskim promjenama

Mjerimo i pratimo klimatske rizike te upravljamo njima kako bismo održali stabilnost cijena i očuvali sigurnost banaka. Osim toga, istražujemo međuodnose prirode, našega gospodarstva i banaka u europodručju.

Zašto su rizici povezani s klimatskim promjenama i prirodom važni za ESB?

Klimatske promjene kao i gubitak i degradacija prirode utječu na naše gospodarstvo

Tomu pridonose dvije vrste rizika:

  • fizički rizik klimatskih promjena, uključujući češće ili ozbiljnije vremenske nepogode, na primjer poplave, suše i oluje, te smanjenje ekosustava zbog smanjenja broja kukaca oprašivača i krčenja šuma
  • tranzicijski rizik koji proizlazi iz prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo ili regulatornih promjena kojima se ograničava iskorištavanje prirodnih resursa.

Rizici povezani s klimatskim promjenama utječu na makroekonomske pokazatelje, među kojima su inflacija, gospodarski rast, financijska stabilnost i transmisija monetarne politike. Utječu i na vrijednost i profil rizičnosti imovine u bilanci Eurosustava.

Gubitak bioraznolikosti i degradacija prirodnih ekosustava vjerojatno će povećati rizike povezane s klimatskim promjenama. Moramo steći uvid u te rizike i doznati kako oni utječu na šire gospodarstvo i financijsku stabilnost. 

Klimatske promjene važne su za aktivnosti koje provodimo kao središnja banka i nadzorno tijelo.

Želimo li održati cjenovnu i financijsku stabilnost, moramo uzeti u obzir utjecaj klimatskih promjena na naš rad. Zato pitanja klimatskih promjena uključujemo u

  • analize i odlučivanje
  • makroekonomske modele, projekcije i scenarije
  • ocjenu financijske stabilnosti
  • analizu i transmisiju monetarne politike
  • okvir upravljanja rizicima.

Mjerenje i praćenje tih rizika važno nam je i radi zaštite sigurnosti i pouzdanosti bankarskog sektora europodručja i cijelog financijskog sustava. Naša je dužnost pobrinuti se da banke budu sposobne pravilno utvrditi rizike, upravljati njima i objavljivati informacije o njima. Među tim su rizicima i oni koji proizlaze iz klimatskih promjena.

Osim toga, i sam ESB upravlja klimatskim rizicima u portfeljima vlastitih sredstava.

Klima i priroda ovise jedna o drugoj: iz klimatskih promjena proizlazi dodatna opasnost za naše ekosustave a degradacija prirode ubrzava klimatske promjene. Kao središnja banka i nadzorno tijelo za bankarstvo moramo nastaviti istraživati međuodnose klime i prirode te našega gospodarstva i banaka europodručja.

Kako ESB upravlja klimatskim rizicima?

Prilagodba operacija monetarne politike

Poboljšavamo svoju sposobnost procjene rizika, što uključuje upravljanje izloženošću klimatskim rizicima u bilanci Eurosustava i utvrđivanje kako se u kreditnim rejtinzima kojima se služimo uzimaju u obzir pitanja povezana s klimatskim promjenama. Kad je to primjereno, utjecaj klimatskih promjena uzimamo u obzir i u provedbenom okviru monetarne politike, kojim su obuhvaćene naše kupnje vrijednosnih papira i okvir za kolateral.

Priopćenje za javnost

Provedba testiranja otpornosti na stres za klimatski rizik i procjena financijskih rizika povezanih s klimatskim promjenama

Testiranju otpornosti na stres podvrgavamo bilancu Eurosustava, banke koje nadziremo i šire gospodarstvo. To pomaže nama i drugima da bolje razumijemo izloženost klimatskim rizicima i povezanim sistemskim rizicima za financijski sustav te da uspješnije upravljamo tim rizicima. Zahvaljujući tome možemo donositi utemeljenije odluke. Proučavamo i ovisnost gospodarstva i financijskog sustava o prirodi.

Unapređivanje modeliranja i podataka

Objavili smo pokazatelje povezane s klimatskim promjenama kako bismo poboljšali kvalitetu i dostupnost podataka o klimatskim promjenama. Osim toga, stalno poboljšavamo modeliranje kako bismo bolje procijenili utjecaj klimatskih promjena kao i gubitka i degradacije prirode na gospodarstvo.

Pokazatelji povezani s klimatskim promjenama

Upravljanje klimatskim rizicima u bankama

U ulozi nadzornog tijela za banke brinemo se za to da banke zauzimaju siguran, razborit pristup utvrđivanju i procjenjivanju klimatskih i okolišnih rizika te upravljanju njima i da transparentno objavljuju informacije o rizicima kojima su izložene.

Klimatske promjene i nadzor banaka

Sve stranice u ovom odjeljku