European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Upravljanje rizicima povezanima s klimatskim promjenama

Mjerimo i pratimo klimatske rizike te upravljamo njima kako bismo održali stabilnost cijena i očuvali sigurnost banaka.

Zašto su klimatski rizici važni za ESB?

Klimatske promjene utječu na gospodarstvo

Tomu pridonose dvije vrste rizika:

  • fizički rizik klimatskih promjena, uključujući češće ili ozbiljnije vremenske nepogode, na primjer poplave, suše i oluje
  • tranzicijski rizik koji proizlazi iz prijelaza na ugljično neutralno gospodarstvo.

Ti rizici utječu na makroekonomske pokazatelje, među kojima su inflacija, gospodarski rast, financijska stabilnost i transmisija monetarne politike. Utječu i na vrijednost i profil rizičnosti imovine u bilanci Eurosustava.

Klimatske promjene važne su za aktivnosti koje provodimo kao središnja banka i nadzorno tijelo

Želimo li održati cjenovnu i financijsku stabilnost, ne smijemo zanemariti utjecaj klimatskih promjena na naš rad. Zato pitanja klimatskih promjena uključujemo u

  • analize i odlučivanje

  • makroekonomske modele, projekcije i scenarije

  • ocjenu financijske stabilnosti

  • analizu i transmisiju monetarne politike

  • okvir upravljanja rizicima.

Mjerenje i praćenje tih rizika važno nam je i radi zaštite sigurnosti i pouzdanosti bankarskog sektora europodručja i cijelog financijskog sustava. Naša je dužnost pobrinuti se da banke budu sposobne pravilno utvrditi rizike, upravljati njima i objavljivati informacije o njima. Među ostalim su rizicima i oni koji proizlaze iz klimatskih promjena.

Osim toga, klimatskim rizicima upravljamo u portfeljima vlastitih sredstava.

Kako ESB upravlja klimatskim rizicima?

Prilagođavamo operacije monetarne politike

Poboljšavamo svoju sposobnost procjene rizika, što uključuje upravljanje izloženošću klimatskim rizicima u bilanci Eurosustava i utvrđivanje kako se u kreditnim rejtinzima kojima se služimo uzimaju u obzir klimatske promjene. Utjecaj klimatskih promjena prema potrebi uvrštavamo i u provedbeni okvir svoje monetarne politike, koji obuhvaća kupnje vrijednosnih papira i okvir za kolateral.

Priopćenje za javnost

Provodimo testiranje otpornosti na klimatski stres i procjenjujemo financijske rizike povezane s klimatskim promjenama

Testiranju otpornosti na stres podvrgavamo bilancu Eurosustava, banke koje nadziremo i šire gospodarstvo. To pomaže nama i drugima da bolje razumijemo izloženost klimatskim rizicima i drugim povezanim sistemskim rizicima za financijski sustav te da uspješnije upravljamo tim rizicima. Zahvaljujući tome možemo donositi utemeljenije odluke.

Unapređujemo modeliranje i podatke

Objavili smo početni skup pokazatelja povezanih s klimatskim promjenama kako bismo poboljšali kvalitetu i dostupnost podataka o klimatskim promjenama. Osim toga, poboljšavamo modeliranje kako bismo bolje procijenili utjecaj klimatskih promjena na gospodarstvo.

Pokazatelji povezani s klimatskim promjenama

Brinemo se da banke upravljaju klimatskim rizicima

U ulozi nadzornog tijela za banke brinemo se za to da banke zauzimaju siguran, razborit pristup utvrđivanju i procjenjivanju klimatskih i okolišnih rizika te upravljanju njima i da transparentno objavljuju informacije o rizicima kojima su izložene.

Klimatske promjene i nadzor banaka

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Više

Naše djelovanje na području klime

U našem klimatskom planu opisane su sve kontinuirane aktivnosti ESB‑a povezane s klimatskim promjenama. Te su aktivnosti usredotočene na šest najvažnijih područja i utemeljene na trima strateškim ciljevima povezanima s klimatskim promjenama.

ESB‑ov klimatski plan

Sve stranice u ovom odjeljku