Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Strateške namjere Eurosustava i Jedinstvenog nadzornog mehanizma

Priznato tijelo nadležno za monetarna i financijska pitanja

Eurosustav, sustav središnjih banaka europodručja utemeljen na čvrstoj institucijskoj osnovi, neovisnosti i unutarnjoj koheziji, djeluje kao monetarna vlast europodručja i vodeće financijsko tijelo koje je u potpunosti priznato u Europi i izvan nje. U ostvarivanju svojega glavnog cilja, održavanja stabilnosti cijena, Eurosustav će provoditi potrebne ekonomske i monetarne analize te donositi i primjenjivati odgovarajuće politike. Također će pravilno i djelotvorno reagirati na monetarna i financijska kretanja.

Financijska stabilnost i europska financijska integracija

U Eurosustavu i u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) težimo očuvanju financijske stabilnosti i promicanju europske financijske integracije u suradnji s uspostavljenim institucijskim strukturama. U tu ćemo svrhu pridonijeti politikama kojima se osigurava pouzdana europska i globalna struktura potrebna za financijsku stabilnost.

Odgovornost, neovisnost, vjerodostojnost; povezanost s građanima Europe

U Eurosustavu i u sklopu SSM‑a pridajemo iznimnu važnost vjerodostojnosti i odgovornosti i svoje ćemo poslove obavljati transparentno, pritom u potpunosti poštujući važeće zahtjeve u vezi s povjerljivošću. Cilj nam je ostvariti uspješnu komunikaciju s građanima Europe. Želimo da naši odnosi s europskim i nacionalnim tijelima budu u potpunosti usklađeni s odredbama Ugovora, uz poštivanje načela neovisnosti. U tu svrhu pratit ćemo promjene i kretanja koji utječu na novčana i financijska tržišta i vodit ćemo računa o interesu javnosti i potrebama tržišta.

Zajednički identitet, jasno utvrđene uloge i odgovornosti te dobro upravljanje

Naš je cilj u Eurosustavu i SSM‑u ojačati zajedničke identitete u sklopu jasno utvrđenih uloga i odgovornosti za sve sudionike. U tu svrhu Eurosustav i SSM oslanjanju se na potencijal i marljivo sudjelovanje svih svojih članica, na njihovu predanost i volju za postizanje dogovora. Nadalje, Eurosustav i SSM opredijeljeni su za dobro upravljanje te primjenu učinkovitih i djelotvornih organizacijskih struktura i metoda rada.

Najbolja praksa u nadzoru banaka; jednako postupanje i isti uvjeti za sve

U sklopu SSM‑a ravnat ćemo svoje nadzorne aktivnosti prema najvišim međunarodnim standardima. Kombinirat ćemo najbolje dijelove raznih nacionalnih pristupa kako bismo stvorili okvir najbolje prakse za nadzor banaka u svim državama članicama sudionicama, koristeći se svojim uvidom u sve institucije. SSM će osigurati usklađenost s jedinstvenim pravilima kao i primjenjivim nadzornim načelima i postupcima, čime će se postići isti uvjeti za sve i jednako postupanje prema svim institucijama koje se nadziru.

Pristup temeljen na rizicima i razmjernosti; nadzorne mjere

Nadzor banaka u sklopu SSM‑a bit će agilan i temeljen na rizicima, uključivat će prosuđivanje i kritičko ocjenjivanje okrenuto budućnosti. Uzimat će se u obzir i vjerojatnost da će institucija ili institucije propasti i učinak koji bi njihovo propadanje moglo imati na financijsku stabilnost. Nadzorni postupci u sklopu SSM‑a zasnivat će se na načelu razmjernosti, a intenzitet nadzora prilagođavat će se profilu rizika i sistemskoj značajnosti nadziranih banaka. Pristupom SSM‑a potiče se učinkovito i pravodobno poduzimanje nadzornih mjera te temeljito praćenje odgovora kreditne institucije.

Sve stranice u ovom odjeljku