Menu

Euro nas povezuje

Jedanaest država Europske unije (EU) 1. siječnja 1999. fiksiralo je tečajeve svojih valuta, donijelo zajedničku monetarnu politiku koju vodi Europska središnja banka i uvelo euro, novu zajedničku valutu. Euro je isprva bio elektronička valuta koja se upotrebljavala na financijskim tržištima i za negotovinska plaćanja. Poslije tri godine euronovčanice i eurokovanice puštene su u optjecaj i pronašle su svoj put do građana.

Danas je euro valuta 19 država EU‑a i više od 340 milijuna Europljana, što je čini jednom od najvažnijih valuta na svijetu. Europskoj središnjoj banci povjerena je zadaća zaštite njezine vrijednosti.

Euronovčanice i eurokovanice opipljiv su svakodnevni podsjetnik na slobodu, praktičnost i prilike koje pruža Europska unija.

Euro
nas ujedinjuje.

Gotovinska strategija Eurosustava

ESB i središnje banke država europodručja, koji zajedno čine Eurosustav, skrbe o euru i izdaju euronovčanice i eurokovanice kako bi vam gotovinu učinili što dostupnijom. Zahvaljujući našoj gotovinskoj strategiji gotovina je i dalje široko dostupna i općeprihvaćena kao konkurentno i pouzdano sredstvo plaćanja i pohrane vrijednosti.

Kako bi vam, i u budućnosti, gotovina bila na raspolaganju kao sredstvo plaćanja, Eurosustav ostvaruje pet strateških ciljeva.

Naših pet strateških ciljeva u vezi s gotovinom

Zašto je gotovina važna?

Premda su digitalna plaćanja sve raširenija, gotovina i dalje ima važnu ulogu i nezamjenjiva je. Jedini je oblik novca koji svatko može posjedovati i izravno upotrebljavati. Omogućuje samostalnost, privatnost i društvenu uključenost te je manje podložna kaznenim djelima u kiberprostoru i prijevarama. Osim toga, kao novac središnje banke zaštićena je od nastanka statusa neispunjavanja obveza.

Doznajte više o ulozi gotovine

Kako građani europodručja plaćaju?

Zamolili smo 65 000 građana europodručja da prate i bilježe svoja plaćanja tijekom jedne godine. Istraživanjem smo došli do korisnih zaključaka o sredstvima plaćanja kojima se građani najradije služe i o važnosti gotovine u današnjem digitalnom svijetu.

Zaključci istraživanja

Zajedno smo jači

S eurom je život lakši, bilo da je riječ o radu, trgovini, putovanju, obrazovanju ili životu u inozemstvu. U ESB‑u radimo na tome da prednosti eura u budućnosti budu još veće.

Predsjednica Lagarde: o euru

Kakvu korist imaju europski poduzetnici i poduzeća od eura?

Mala i srednja poduzeća u temeljima su gospodarstva europodručja. Doznajte kakvu korist poduzetnici i mala poduzeća imaju od jedinstvene valute.

Video

Sigurne i trajne novčanice

Ulažemo u istraživanje novih tehnologija kojima se povećava sigurnost i otpornost novčanica. U razdoblju između 2013. i 2019. pustili smo u optjecaj drugu seriju euronovčanica, seriju Europa, s unaprijeđenim zaštitnim obilježjima.

Trodimenzijski prikaz euronovčanica

Povijest eura

Euro je prevalio dalek put od prvih rasprava o ekonomskoj i monetarnoj politici šezdesetih godina prošlog stoljeća do danas, kada je jedna od najvažnijih valuta na svijetu.

Euro je opipljiv simbol Europe i njezinih vrijednosti. Zajednička valuta pridonosi očuvanju mira i blagostanja te stvaranju uvjeta za napredak i gospodarski stabilnu budućnost.

Više o povijesti eura od njegovih početaka do danas

ŽELITE LI DOZNATI VIŠE O EURU?

ARHIVSKI VIDEOZAPISI I FOTOGRAFIJE

Sastavili smo zbirku fotografija i videozapisa iz naše arhive koji se odnose na povijest eura. Dopušteno ih je upotrebljavati uz navođenje ESB‑a kao izvora.

20 godina eura: arhivski videozapisi
20 godina eura: zbirka fotografija

PUBLIKACIJE I GOVORI

Pogledajte najnovije publikacije o euru.