Euro nás všetkých spája

1. januára 1999 jedenásť krajín Európskej únie (EÚ) zafixovalo výmenné kurzy svojich mien, prijalo spoločnú menovú politiku pod vedením Európskej centrálnej banky a zaviedlo novú spoločnú menu – euro. Euro bolo spočiatku elektronickou menou, ktorú používali finančné trhy a ktorá slúžila na uskutočňovanie bezhotovostných platieb. O tri roky neskôr boli uvedené do obehu eurové bankovky a mince.

Dnes euro v 19 krajinách EÚ používa viac ako 340 miliónov Európanov. Patrí medzi hlavné svetové meny.

Eurové bankovky a mince sú pre nás každý deň hmatateľným symbolom slobody, výhod a možností, ktoré nám dáva EÚ.

Euro
nás spája

Koľko toho vieš o eure?

Otestuj si svoje vedomosti o eure (a Európskej centrálnej banke) v našom kvíze. Sú v ňom otázky pre začiatočníkov i pre expertov. Výsledkom sa môžeš pochváliť v sociálnych médiách.

Otvoriť kvíz

Aké má pre nás euro výhody?

Euro sa ako naša mena stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života: uľahčuje obchodovanie, cestovanie, vzdelávanie, život i prácu v zahraničí.

Európska centrálna banka ako ochranca eura zabezpečuje stabilné prostredie pre obyvateľov krajín, ktoré používajú euro, v prospech rodín, pracovníkov, zamestnávateľov, podnikateľov, dôchodcov, sporiteľov i dlžníkov. Zabezpečovaním stability eura prispievame k hospodárskemu rastu a prosperite.

Ďalšie informácie

Ako euro pomáha Európanom pri podnikaní?

Malé a stredné podniky sú hlavnou oporou hospodárstva eurozóny. Nasledujúce video ukazuje, aké výhody živnostníkom a majiteľom malých podnikov prináša jednotná mena.

Video

Euro otvára Európanom dvere

Pred 25 rokmi podpísali európski lídri Maastrichtskú zmluvu, medzník európskej integrácie, a položili tak základy eura. Ako jednotná mena Európanom uľahčuje cestovanie, štúdium a prácu v zahraničí?

Video

História eura

Začiatky eura siahajú do konca 60. rokov, keď sa začali diskusie o vytvorení hospodárskej a menovej únie. Dnes je euro jednou z hlavných svetových mien.

Euro je hmatateľným symbolom Európy a jej hodnôt. Naša spoločná mena pomáha zachovávať mier a prosperitu a vytvárať podmienky pre hospodársky rozvoj a stabilitu v budúcnosti.

Podujatia pri príležitosti
osláv #EUROat20

3. decembra 2018

#EUROat20: pozoruhodná história

Európska komisia dňa 3. decembra 2018 organizuje podujatie venované oslavám pozoruhodnej histórie eura. Pripravený bude aj živý internetový prenos podujatia.

17. – 19. júna 2019

Fórum ECB o centrálnom bankovníctve: 20 rokov európskej hospodárskej a menovej únie

Hlavnou témou šiesteho ročníka fóra ECB o centrálnom bankovníctve v portugalskej Sintre bude 20 rokov európskej hospodárskej a menovej únie.

22. augusta 2019

Európske kultúrne dni

V roku 2019 budú naše Európske kultúrne dni venované spoločnej európskej kultúre a identite. Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené na našej internetovej stránke.

31. januára 2019

Program „Lamfalussy Fellowship“

Tohtoročný program sa zameriava na práce súvisiace s európskou hospodárskou a menovou úniou. Mladí výskumníci a doktorandi môžu svoje práce predkladať od 1. decembra 2018 do 31. januára 2019.

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ O EURE?

Ďalšie materiály

ARCHÍVNE FOTOGRAFIE A FILMOVÝ MATERIÁL

Z nášho archívu sme vybrali obrazový a filmový materiál, ktorý dokumentuje dvadsaťročnú históriu eura. Materiál je voľne použiteľný pod podmienkou uvedenia zdroja.

Archívny filmový materiál: 20 rokov eura
Zbierka fotografií: 20 rokov eura