Menu

Euro nás všetkých spája

1. januára 1999 jedenásť krajín Európskej únie (EÚ) zafixovalo výmenné kurzy svojich mien, prijalo spoločnú menovú politiku pod vedením Európskej centrálnej banky a zaviedlo novú spoločnú menu – euro. Euro bolo spočiatku elektronickou menou, ktorá sa používala na finančných trhoch a na uskutočňovanie bezhotovostných platieb. Eurové bankovky a mince vstúpili do obehu a do našich peňaženiek o tri roky neskôr.

Dnes euro v 19 krajinách EÚ používa viac ako 340 miliónov Európanov. Patrí medzi najdôležitejšie svetové meny a Európska centrálna banka je poverená ochranou jeho hodnoty.

Eurové bankovky a mince sú pre nás každý deň hmatateľným symbolom slobody, výhod a možností, ktoré nám prináša EÚ.

Euro
nás spája

Hotovostná stratégia Eurosystému

Ako ochrancovia eura a emitenti eurových bankoviek a mincí sa ECB a centrálne banky krajín eurozóny – spolu označované ako Eurosystém – snažia zabezpečiť, aby ste mali dostatočný prístup k hotovosti. Naša hotovostná stratégia naďalej zabezpečuje všeobecnú dostupnosť hotovosti a jej akceptáciu ako konkurenčného a spoľahlivého platobného prostriedku a prostriedku uchovania hodnoty.

Aby ste aj naďalej mali možnosť platiť v hotovosti, dnes i v budúcnosti, Eurosystém sleduje päť strategických cieľov.

Našich päť strategických cieľov pre hotovosť

V čom spočíva dôležitosť hotovosti?

Hoci ľudia vo väčšej miere využívajú digitálne platby, hotovosť zostáva nenahraditeľnou a zohráva významnú úlohu. Ide o jedinú formu peňazí, ktorú môže vlastniť a priamo používať každý. Hotovosť umožňuje samostatnosť, súkromie a sociálnu inklúziu a je menej citlivá na kybernetickú trestnú činnosť a podvody. A vďaka tomu, že ide o peniaze centrálnej banky, je chránená pred zlyhaním.

Viac o úlohe hotovosti

Aký spôsob platieb ľudia v eurozóne uprednostňujú?

V rámci štúdie spôsobu realizácie platieb sme požiadali 65 000 občanov eurozóny, aby si počas jedného roka viedli denník platieb za nákupy. Výsledky štúdie nám poskytli cenné informácie o uprednostňovaných platobných prostriedkoch a dôležitosti hotovosti v dnešnom digitálnom svete.

Výsledky štúdie

V jednote je sila

Euro nám zjednodušuje život, pretože nám uľahčuje prácu, obchodovanie, cestovanie a štúdium v zahraničí. ECB sa snaží podiel eura na vašom blahobyte v budúcnosti ešte zvýšiť.

Prezidentka Lagardová: čo predstavuje euro

Ako euro pomáha Európanom v podnikaní?

Malé a stredné podniky sú hlavnou oporou hospodárstva eurozóny. Pozrite sa, aké výhody živnostníkom a majiteľom malých podnikov prináša jednotná mena.

Video

Bezpečné a trvácne bankovky

V záujme zvyšovania bezpečnosti a trvácnosti bankoviek investujeme do výskumu nových technológií. V rokoch 2013 až 2019 sme uviedli do obehu druhú sériu bankoviek, sériu Európa, s inovatívnymi ochrannými prvkami.

Eurové bankovky v 3D

História eura

Začiatky eura siahajú do konca 60. rokov, keď sa začali diskusie o vytvorení hospodárskej a menovej únie. Dnes je euro jednou z najdôležitejších svetových mien.

Euro je hmatateľným symbolom Európy a jej hodnôt. Naša spoločná mena pomáha zachovávať mier a prosperitu a vytvárať podmienky na hospodársky rozvoj a stabilitu v budúcnosti.

Viac informácií o histórii eura

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ O EURE?

ARCHÍVNE FOTOGRAFIE A FILMOVÝ MATERIÁL

Z nášho archívu sme zostavili výber fotografií a filmového materiálu, ktorý dokumentuje históriu eura. Materiál možno neobmedzene používať, pod podmienkou uvedenia zdroja.

Archívny filmový materiál: 20 rokov eura
Zbierka fotografií: 20 rokov eura

PUBLIKÁCIE A PREJAVY

Pozrite si výber najnovších publikácií s tematikou eura.