Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Elektronický systém obstarávania

Po registrácii záujemcovia získajú prístup k príslušnej dokumentácii a možnosť zúčastniť sa na výberových konaniach prebiehajúcich prostredníctvom elektronického systému obstarávania.

Prístup k elektronickému systému obstarávania

Potrebujete technickú podporu?

Návod na používanie elektronického systému obstarávania

Technická podpora

S otázkami o používaní systému sa môžete obrátiť na technickú podporu ECB na adrese sourcing.support@ecb.europa.eu. Priemerná doba spracovania žiadostí predstavuje 1 až 3 pracovné dni. Prevádzkové hodiny technickej podpory sú v pondelok až piatok od 8:30 h do 17:30 h frankfurtského času, s výnimkou sviatkov ECB.

Aké sú minimálne systémové požiadavky?

Zodpovednosť za riadne fungovanie internetového spojenia a počítačového vybavenia i za správne nastavenie prehliadača nesie účastník výberového konania. ECB na tieto vonkajšie podmienky nemá vplyv. V prípade ťažkostí s minimálnymi systémovými požiadavkami požiadajte svoje oddelenie IT podpory/správcu o aktualizáciu vášho systému.

Podporované prehliadače

Funkcie elektronického systému obstarávania ECB sú podporované prehliadačmi Microsoft Internet Explorer a Google Chrome.

Ostatné prehliadače nie sú podporované, a preto ich použitie neodporúčame.

Blokovanie automatického otvárania nových okien (pop-ups)

V nastaveniach vášho prehliadača musí byť povolené automatické otváranie nových okien.

Ďalšie potrebné programy

Podklady k výberovým konaniam môžu obsahovať súbory vo formáte Word, Excel a PDF. Na otvorenie súborov PDF môže byť potrebnýAdobe Acrobat Reader.

Ako sa dá splnenie minimálnych systémových požiadaviek overiť?

V rámci elektronického systému obstarávania k svojej ponuke („RFx response“) skúste priložiť testovací dokument (napr. prázdny súbor Word).

Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich problémov, váš systém minimálne požiadavky pravdepodobne nespĺňa:

 • vzhľad obrazovky sa nezhoduje so snímkami obrazovky v návodoch na použitie,
 • okno na priloženie dokumentov sa vôbec neotvorí.

V prípade problémov s vlastným systémom sa obráťte na svoje oddelenie IT podpory/správcu.

Dôležité kroky pri predkladaní ponuky

 • Zaregistrujte záložné kontaktné osoby
  Záujemcovia majú v systéme zaregistrovať aspoň jednu záložnú kontaktnú osobu, aby mal k výberovému konaniu a súvisiacej komunikácii v prípade potreby vždy niekto prístup. Viac informácií o vytvorení záložného kontaktného účtu nájdete v kapitole III postupu správy dodávateľských účtov.
 • Odošlite testovací dokument
  Bezprostredne po získaní prístupu k podkladom výberového konania k svojej ponuke („RFx response“) priložte a odošlite testovací dokument a overte si tak plynulé fungovanie elektronického systému obstarávania v rámci vašej IT infraštruktúry. Viac informácií o odosielaní testovacieho dokumentu nájdete v kapitole IV postupu predkladania ponúk/odpovedí na výberové konania.
 • Nečakajte do poslednej chvíle
  Svoje dokumenty odovzdajte v dostatočnom predstihu pred vypršaním termínu príslušného výberového konania, aby ostal dostatok času na prípadnú technickú podporu. Čas potrebný na finalizáciu vašej ponuky a odoslanie všetkých dokumentov sa môže výrazne líšiť v závislosti od vášho prehliadača, rýchlosti internetového spojenia a veľkosti vašich súborov (max. 80 MB na súbor).
 • Stav svojej ponuky zmeňte na „firm“
  Vaša ponuka („RFx response“) je úspešne podaná až vtedy, keď sa jej stav pred vypršaním termínu zmení na „firm“ (pevná). Po vypršaní termínu systém príslušné výberové konanie automaticky uzavrie, bez ohľadu na prípadné neukončené ponuky. ECB môže v príslušnom výberovom konaní zohľadniť len ponuky v stave „firm“.
 • Po podaní ponuky si znova overte jej stav
  Po podaní ponuky („RFx response“) sa znova prihláste do elektronického systému obstarávania ECB a skontrolujte, či je vaša ponuka úplná a či je v stave „firm“. Odporúčame vám urobiť si snímku obrazovky so zoznamom priložených súborov.

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vylúčenie zodpovednosti

Zaregistrovanie dodávateľa v elektronickom systéme obstarávania ani jeho účasť vo výberovom konaní pre ECB nepredstavuje povinnosť uzavrieť zmluvu o obstarávaní.

Všetky stránky v tejto sekcii