Elektronický systém obstarávania

Po registrácii záujemcovia získajú prístup k príslušnej dokumentácii a možnosť zúčastniť sa na výberových konaniach prebiehajúcich prostredníctvom elektronického systému obstarávania.

Prístup k elektronickému systému obstarávania

Zabudli ste svoje heslo?

Návod na používanie elektronického systému obstarávania

Technická podpora

S otázkami o používaní systému sa môžete obrátiť na technickú podporu ECB na adrese sourcing.support@ecb.europa.eu. Priemerná doba spracovania žiadostí predstavuje 1 až 3 dni. Prevádzkové hodiny technickej podpory sú v pondelok až piatok od 8:30 h do 17:30 h, s výnimkou sviatkov ECB.

Ďalšie informácie

Aké sú minimálne systémové požiadavky?

Zodpovednosť za riadne fungovanie internetového spojenia a počítačového vybavenia i za správne nastavenie prehliadača nesie účastník výberového konania. ECB na tieto vonkajšie podmienky nemá vplyv. V prípade ťažkostí s minimálnymi systémovými požiadavkami požiadajte svoje oddelenie IT podpory/správcu o aktualizáciu vášho systému.

Prehliadač
Internet Explorer (od verzie 9) alebo Chrome. Odporúčaným prehliadačom je Internet Explorer.
Blokovanie automatického otvárania nových okien (pop-ups)
V nastaveniach vášho prehliadača musí byť povolené automatické otváranie nových okien.
Ďalšie potrebné programy
Podklady k výberovým konaniam môžu obsahovať súbory vo formáte Word, Excel a PDF. Na otvorenie súborov PDF môže byť potrebný Adobe Acrobat Reader.
Ako sa dá splnenie minimálnych systémových požiadaviek overiť?

V rámci elektronického systému obstarávania k svojej ponuke („RFx Response“) skúste priložiť testovací dokument (napr. prázdny súbor Word).

Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich problémov, váš systém minimálne požiadavky pravdepodobne nespĺňa:

  • vzhľad obrazovky sa nezhoduje so snímkami obrazovky v návodoch na použitie,
  • okno na priloženie dokumentov sa vôbec neotvorí.

V prípade problémov s vlastným systémom sa obráťte na svoje oddelenie IT podpory/správcu.

Praktické rady

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám v blízkosti termínu je vhodné držať sa nasledujúcich zásad:

  • Nečakať do poslednej chvíle: svoje dokumenty odovzdajte čím skôr pred vypršaním termínu na ich odovzdanie. Čas potrebný na uzavretie ponuky a odoslanie všetkých dokumentov sa môže výrazne líšiť v závislosti od veľkosti vašich súborov (max. 20 MB na súbor), ako aj od vášho prehliadača a rýchlosti internetového spojenia.
  • Stav „firm“: vaša ponuka („RFx Response“) je úspešne podaná až vtedy, keď sa jej stav zmení na „firm“ (pevná). Po vypršaní termínu systém príslušné výberové konanie automaticky uzavrie, bez ohľadu na prípadné neukončené ponuky.
  • Po podaní ponuky: svoju ponuku RFx si v elektronickom systéme obstarávania ECB znova otvorte a skontrolujte, či je úplná a či je v stave „firm“. Odporúčame vám urobiť si snímku obrazovky so zoznamom priložených súborov.

Vylúčenie zodpovednosti

Zaregistrovanie dodávateľa v elektronickom systéme obstarávania ani jeho účasť vo výberovom konaní pre ECB nepredstavuje povinnosť uzavrieť zmluvu o obstarávaní.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov