Elektronický systém obstarávania

Po registrácii záujemcovia získajú prístup k príslušnej dokumentácii a možnosť zúčastniť sa na výberových konaniach prebiehajúcich prostredníctvom elektronického systému obstarávania.

Prístup k elektronickému systému obstarávania

Zabudli ste svoje heslo?

Návod na používanie elektronického systému obstarávania

Technická podpora

S otázkami o používaní systému sa môžete obrátiť na technickú podporu ECB na adrese sourcing.support@ecb.europa.eu. Priemerná doba spracovania žiadostí predstavuje 1 až 3 dni. Prevádzkové hodiny technickej podpory sú v pondelok až piatok od 8:30 h do 17:30 h, s výnimkou sviatkov ECB.

Ďalšie informácie

Aké sú minimálne systémové požiadavky?

Zodpovednosť za riadne fungovanie internetového spojenia a počítačového vybavenia i za správne nastavenie prehliadača nesie účastník výberového konania. ECB na tieto vonkajšie podmienky nemá vplyv. V prípade ťažkostí s minimálnymi systémovými požiadavkami požiadajte svoje oddelenie IT podpory/správcu o aktualizáciu vášho systému.

Prehliadač
Internet Explorer (od verzie 9) alebo Chrome. Odporúčaným prehliadačom je Internet Explorer.
Blokovanie automatického otvárania nových okien (pop-ups)
V nastaveniach vášho prehliadača musí byť povolené automatické otváranie nových okien.
Ďalšie potrebné programy
Podklady k výberovým konaniam môžu obsahovať súbory vo formáte Word, Excel a PDF. Na otvorenie súborov PDF môže byť potrebný Adobe Acrobat Reader.
Ako sa dá splnenie minimálnych systémových požiadaviek overiť?

V rámci elektronického systému obstarávania k svojej ponuke („RFx Response“) skúste priložiť testovací dokument (napr. prázdny súbor Word).

Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich problémov, váš systém minimálne požiadavky pravdepodobne nespĺňa:

  • vzhľad obrazovky sa nezhoduje so snímkami obrazovky v návodoch na použitie,
  • okno na priloženie dokumentov sa vôbec neotvorí.

V prípade problémov s vlastným systémom sa obráťte na svoje oddelenie IT podpory/správcu.

Dôležité informácie

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám v blízkosti termínu je vhodné držať sa nasledujúcich zásad:

  • Odošlite testovací dokument: bezprostredne po získaní prístupu k podkladom výberového konania k svojej ponuke („RFx Response“) priložte a odošlite testovací dokument a overte si tak plynulé fungovanie elektronického systému obstarávania v rámci vašej IT infraštruktúry.
  • Nečakajte do poslednej chvíle: svoje dokumenty odovzdajte čím skôr, pred vypršaním termínu príslušného výberového konania. Čas potrebný na finalizáciu vašej ponuky a odoslanie všetkých dokumentov sa môže výrazne líšiť v závislosti od vášho prehliadača, rýchlosti internetového spojenia a veľkosti vašich súborov (max. 80 MB na súbor).
  • Stav svojej ponuky zmeňte na „firm“: vaša ponuka („RFx response“) je úspešne podaná až vtedy, keď sa jej stav pred vypršaním termínu zmení na „firm“ (pevná). Po vypršaní termínu systém príslušné výberové konanie automaticky uzavrie, bez ohľadu na prípadné neukončené ponuky.
  • Po podaní ponuky si znova overte jej stav: svoju ponuku („RFx response“) si v elektronickom systéme obstarávania ECB znova otvorte a skontrolujte, či je úplná a či je v stave „firm“. Odporúčame vám urobiť si snímku obrazovky so zoznamom priložených súborov.
  • Zaregistrujte záložné kontaktné osoby: záujemcovia majú v systéme zaregistrovať aspoň jednu záložnú kontaktnú osobu, aby mal k výberovému konaniu a súvisiacej komunikácii v prípade potreby vždy niekto prístup. Viac informácií o vytvorení záložného kontaktného účtu nájdete v kapitole I návodu na použitie správy dodávateľských účtov.

Vylúčenie zodpovednosti

Zaregistrovanie dodávateľa v elektronickom systéme obstarávania ani jeho účasť vo výberovom konaní pre ECB nepredstavuje povinnosť uzavrieť zmluvu o obstarávaní.