Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prechod na novú menu v roku 2002

Prechod na novú menu v roku 2002 bol významnou udalosťou v dejinách Európy a významným technickým úspechom. Dňa 1. januára 2002 boli eurové bankovky a mince zavedené v dvanástich krajinách s celkovým počtom 308 miliónov obyvateľov. Išlo o doteraz najväčšiu výmenu peňazí v histórii ľudstva. Bol do nej zapojený bankový sektor, prepravcovia cenín, maloobchodníci, výrobcovia zariadení na príjem a výdaj peňazí a samozrejme široká verejnosť.

Prípravy na túto udalosť boli rozsiahle. Hotovostné euro sa distribuovalo bankám a maloobchodníkom už od septembra 2001 s cieľom zabrániť obmedzeniam v dodávke peňazí. V prvých dňoch roka 2002 už bolo euro k dispozícii vo všetkých sektoroch. K 3. januáru vydávalo eurové bankovky 96 % všetkých peňažných automatov v eurozóne. Týždeň po zavedení sa už v eurách uskutočňovala viac ako polovica všetkých hotovostných transakcií.

Po období duálneho obehu, keď sa dalo platiť eurami i národnou menou (v niektorých krajinách toto obdobie trvalo až dva mesiace), sa euro 1. marca 2002 stalo jediným zákonným platidlom v eurozóne. K tomuto dátumu bolo z obehu stiahnutých viac ako 6 miliárd bankoviek a takmer 30 miliárd národných mincí.

Evaluation of the 2002 cash changeover (Hodnotenie prechodu na novú menu v roku 2002), apríl 2002

Výroba

ECB koordinovala a monitorovala výrobu bankoviek na 15 miestach. V rámci výroby boli použité suroviny od 40 rôznych dodávateľov. Spoločný systém riadenia kvality pomohol zaistiť rovnaký štandard pre všetky bankovky.

Hoci za výrobu eurových mincí zodpovedali (a zodpovedajú) jednotlivé krajiny, ECB plnila úlohu nestranného kontrolóra kvality, aby sa mince dali používať v predajných automatoch v celej eurozóne.

Výroba eurových bankoviek sa začala v júli 1999. Na výrobe sa podieľalo 15 tlačiarní v rôznych krajinách Európskej únie. K 1. januáru 2002 bolo pre daných 12 krajín vytlačených prvých 14,89 miliardy kusov bankoviek vrátane logistických zásob. Ak by sa všetky tieto bankovky, ktorých celková hodnota predstavovala približne 633 miliárd eur, dali poukladať vedľa seba, ich celková dĺžka by dosahovala asi päťnásobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom.

Rada guvernérov ECB následne schválila ďalšiu výrobu v objeme 1,91 miliardy bankoviek. Táto centrálna rezerva mala pokryť prípadné vážne riziká vyplývajúce z oneskorenia výroby počiatočných a logistických zásob a prispela tak k hladkému priebehu výmeny peňazí. Nepoužitý objem bankoviek z centrálnej rezervy bol po splnení svojho účelu prevedený do strategickej zásoby Eurosystému, ktorá bola vytvorená po prechode na novú menu na pokrytie neočakávaného nárastu dopytu po bankovkách.

Spolu bolo vyrobených približne 52 miliárd mincí v celkovej hodnote 15,75 miliardy eur. Na ich výrobe sa podieľalo 16 európskych mincovní, ktoré spolu použili 250 000 ton kovu.

Údaje o počiatočnom objeme výroby

V tabuľke 1 je uvedený objem bankoviek, ktoré boli vyrobené v období rokov 1999 – 2001 na účely počiatočného zásobenia pri prechode na novú menu. Tabuľka 2 uvádza údaje o objeme výroby podľa nominálnej hodnoty. O tom, kde sa vytlačí počiatočné množstvo bankoviek potrebné pre určitú krajinu, rozhodla vždy príslušná národná centrálna banka. Okrem toho každý členský štát zodpovedal za pokrytie vlastných požiadaviek týkajúcich sa potrebného množstva mincí. Údaje o objeme výroby bankoviek a mincí

Tabuľka 1

Krajina Množstvo eurových bankoviek vyrobených k 1. januáru 2002 podľa jednotlivých krajín (v miliónoch kusov)
Belgicko 550
Nemecko 4 783
Grécko 617
Španielsko 1 924
Francúzsko 2 265
Írsko 294
Taliansko 2 440
Luxembursko 46
Holandsko 659
Rakúsko 550
Portugalsko 537
Fínsko 225
CELKOVÝ POČET bankoviek vyrobených pre potreby zavedenia novej meny 14 890

Tabuľka 2

Nominálna hodnota Množstvo bankoviek vyrobených k 1. januáru 2002
5 € 3 155
10 € 3 221
20 € 3 406
50 € 3 283
100 € 1 231
200 € 223
500 € 371
CELKOVÝ POČET bankoviek vyrobených pre potreby zavedenia novej meny 14 890

Všetky stránky v tejto sekcii