European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prístup k dokumentom

Sprístupnenie dokumentov je dôležitou súčasťou politiky transparentnosti ECB. Naším cieľom je maximálna miera otvorenosti voči občanom Európy, v medziach dôvernosti špecifických aspektov plnenia úloh ECB.

Pravidlá prístupu k dokumentom ECB stanovuje rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 v znení zmien. V rámci snahy ECB o otvorenosť a transparentnosť i v záujme podpory výskumu sme vytvorili verejný register dokumentov.

Verejný register dokumentov

Verejnosť má prístup k archívnym dokumentom starším ako 30 rokov v súlade s nariadením Rady EÚ č. 354/83 z 1. februára 1983 v znení zmien.

Prístup k zverejneným archívnym dokumentom a bližšie informácie o archíve ECB sú k dispozícii v sekcii Archív.

Archív

V prípade neexistencie priameho prístupu prostredníctvom verejného registra či archívu ECB môže verejnosť o prístup k dokumentu, v akejkoľvek písomnej podobe, požiadať listom alebo e-mailom (v hociktorom z úradných jazykov Európskej únie) na adrese:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Nemecko

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Všetky stránky v tejto sekcii