Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Prieiga prie dokumentų

Vienas svarbiausių ECB skaidrumo politikos principų – suteikti visuomenei galimybę susipažinti su dokumentais. Siekiame būti kuo atviresni Europos žmonėms, bet kartu saugoti konfidencialią informaciją apie tam tikrus su ECB vykdomais uždaviniais susijusius veiklos aspektus. Jeigu norite peržvelgti, kokius dokumentus ir kiek laiko ECB saugo, atsiverskite ECB dokumentų klasifikavimo ir saugojimo planą ECB Filing and Retention Plan.

Prieiga prie ECB dokumentų reglamentuojama 2004 m. kovo 4 d. Sprendimu ECB/2004/3, su pakeitimais

Laikydamiesi ECB įsipareigojimo dirbti atvirai ir skaidriai, taip pat siekdami suteikti visuomenei galimybę susipažinti su įvairiais dokumentais ir sudaryti sąlygas tai padaryti paprasčiau, sukūrėme Viešą dokumentų registrą.

Viešas dokumentų registras

Galimybė visuomenei susipažinti su istoriniais daugiau kaip 30 metų senumo dokumentais nustatyta 1983 m. vasario 1 d. ES Tarybos reglamente Nr. 354/83, su pakeitimais.

Su ECB archyvuose saugomais paviešintais istoriniais dokumentais ir informacija galima susipažinti archyvų skiltyje.

Archyvai

Jeigu Viešame registre arba ECB archyvuose tiesioginė prieiga prie norimo dokumento nesuteikiama, galima kreiptis raštu (paprastu arba elektroniniu laišku) bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba šiais adresais:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Prašymai leisti susipažinti su dokumentais pradedami nagrinėti iš karto. ECB patvirtina prašymo gavimą ir per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo suteikia teisę susipažinti su norimu dokumentu arba tokios teisės nesuteikia pateikdamas tokio sprendimo priežastis.

Jeigu prašoma labai didelio kiekio dokumentų arba prašymas dėl kitokių priežasčių yra sudėtingas, jo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų.

Jeigu prašymas netenkinamas arba tenkinamas tik iš dalies, prašymo pateikėjas gali per 20 darbo dienų nuo ECB atsakymo gavimo pateikti kartotinę paraišką, prašydamas, kad ECB Vykdomoji valdyba peržiūrėtų ECB poziciją.

Jeigu ir Vykdomoji valdyba netenkina prašymo, prašymo pateikėjas gali Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) išdėstytomis sąlygomis kreiptis į Bendrąjį Teismą pagal SESV 263 straipsnį arba pateikti skundą Europos Ombudsmenui pagal SESV 228 straipsnį.

Annual figures on public access requests

Visi šios dalies puslapiai