Apsauga nuo padirbinėjimo

Eurų banknotai gaminami taikant sudėtingą spausdinimo technologiją. Juose įdiegtos kelios gerai matomos apsaugos priemonės, iš kurių galima greitai ir nenaudojant jokių specialių prietaisų atpažinti tikrus banknotus ir dėl kurių banknotus sudėtinga padirbti. 

Ką daryti, jei įtariate, kad banknotas padirbtas?

Jeigu metodu „APČIUOPK–PAŽVELK–PAKREIPK“ nepavyksta įsitikinti, kad banknotas tikras, tikriausiai jis yra padirbtas ir jums geriau jo nepriimti.

Jei manote, kad turite padirbtą banknotą, turėtumėte nedelsdami kreiptis į policiją ar kitą atsakingą nacionalinę instituciją.

Norėdami įsitikinti, ar banknotas tikras, galite jį nunešti į artimiausią banką. Visuose bankuose yra specialūs banknotų tvarkymo įrenginiai, kuriais galima patikrinti, ar banknotas tikras, ar ne. Pasistenkite prisiminti, kur, kada ir iš ko gavote tą banknotą. Ši informacija gali būti labai naudinga siekiant išaiškinti padirbinėtojus.

Banknotų, kurie, kaip įtariama ar žinoma, yra padirbti, platinimas yra laikomas nusikalstama veika. Būkite budrūs, nes padirbti banknotai yra beverčiai, t. y. jei paimsite padirbtą banknotą, patirtas nuostolis jums nebus kompensuotas.

Speciali informacija grynųjų pinigų tvarkytojams

Jei kasdien tvarkote daug banknotų, jums į rankas gali patekti ir įtartinų banknotų. Būtų puiku, jeigu jūsų darbdavys būtų numatęs veiksmų planą, kaip elgtis tokiu atveju. Štai keletas patarimų, kaip elgtis, jei abejojate, ar banknotas tikras.

  • Nepriimkite banknoto, jei nesate įsitikinę, kad jis tikras.
  • Mandagiai paprašykite kliento kito banknoto ir nelaikykite jo kaltu.
  • Nedelsdami apie incidentą praneškite vietos policijai ir (arba) savo apsaugos darbuotojui.
  • Stenkitės kuo geriau įsidėmėti klientą.
  • Jei manote, kad netyčia priėmėte padirbtą banknotą, neatiduokite jo niekam kitam, nes tai nusikaltimas.
  • Pateikite įtariamą banknotą vietos policijai, vietos bankui arba šalies centriniam bankui. Jeigu banknotas tikras, jis bus jums grąžintas.
  • Nerizikuokite.

Jei jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su savo šalies centriniu banku.

Padirbtų pinigų analizės centras

ECB atidžiai seka tiek naujoves spausdinimo ir reprodukcijų gaminimo technikos srityje, tiek konfiskuotų padirbtų banknotų kiekį. Padirbtus banknotus tiria euro zonos centriniai bankai ir ECB Padirbtų pinigų analizės centras. Pastarasis taip pat koordinuoja techninę ir statistinę informaciją apie padirbtus pinigus. Centro duomenų bazėje sukaupta informacija dalijamasi su nacionalinėmis policijos pajėgomis ir kitomis institucijomis, dalyvaujančiomis kovoje su pinigų padirbinėjimu. ECB taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos policijos biuru (Europolu) – pagrindine su euro apsauga susijusį darbą koordinuojančia institucija, taip pat su Tarptautine kriminalinės policijos organizacija (Interpolu) ir Europos Komisija.

Neteisėto banknotų skaitmeninių atvaizdų naudojimo prevencija

Pinigų padirbinėtojai vis dažniau naudoja skaitmeninę vaizdavimo aparatinę ir programinę įrangą. Reaguodama į šią grėsmę, Centrinių bankų pinigų padirbinėjimo prevencijos grupė (per 30 centrinių bankų grupė, sukurta Dešimties grupės (G10) šalių centrinių bankų valdytojams pareikalavus) sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. Counterfeit Deterrence System, CDS), neleidžiančią užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų. Šią sistemą savanoriškai įdiegė aparatinės ir programinės įrangos gamintojai. Tačiau norint banknotų atvaizdus panaudoti teisėtais tikslais, didelės raiškos banknotų atvaizdų galima gauti iš ECB.

Jei norite gauti didelės raiškos atvaizdų, rašykite adresu info@ecb.europa.eu ir nurodykite, kam jums jų reikia.