European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Klimato kaita ir ECB

Esame tvirtai įsipareigoję pagal mums suteiktus įgaliojimus prisidėti sprendžiant klimato kaitos problemą.

Klimato kaita kelia grėsmę mūsų ekonomikai ir finansų sektoriui. Turime įvertinti, kaip klimato kaita ir perėjimas prie neutralaus anglies dioksido poveikio veikia mūsų ekonomiką, kad galėtume atsižvelgti į šių procesų įtaką mūsų, kaip centrinio banko ir priežiūros institucijos, darbui. Tai padės mums užtikrinti, kad kainos būtų stabilios, o bankai – saugūs.

Mūsų tikslai

Vykdydami su klimato kaita susijusį darbą, daugiausia dėmesio skiriame trims pagrindiniams tikslams. Jie padeda užtikrinti, kad mūsų politika ir toliau būtų veiksminga bei tinkama kintančiame pasaulyje.

Su klimatu susijusios rizikos valdymas

Stengiamės geriau suprasti, stebėti ir valdyti su klimatu susijusią riziką mūsų pinigų politikos ir investavimo operacijų srityse bei finansų sistemoje. Be to, vertiname klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo politikos ekonominį poveikį.

Daugiau apie klimato rizikos valdymą
Žaliosios pertvarkos palaikymas

Palaikome tvarkingą perėjimą prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos, taikydami priemones, kuriomis galime naudotis pagal mums suteiktus įgaliojimus. Tai ir tvariųjų finansų plėtojimo skatinimas, ir paskatų ekologiškesnei finansų sistemai kūrimas.

Daugiau apie žaliosios pertvarkos palaikymą
Visapusiškesnių veiksmų skatinimas

Mes padedame geriau suprasti su klimatu susijusią riziką ir glaudžiai bendradarbiaujame su Europos ir tarptautiniais partneriais klimato ir tvaraus finansavimo temomis. Taip pat siekiame didinti savo veiklos skaidrumą ir mažinti savo pačių poveikį aplinkai.

Daugiau apie visapusiškesnių veiksmų skatinimą

Mūsų požiūris

Laikui bėgant, duomenys ir modeliai, kuriais naudojamės su klimatu susijusiai rizikai įvertini, tobulės, tad atitinkamai kis ir mūsų strategija. O dabar jau imamės veiksmų visose srityse, kur tai įmanoma.

ECB vykdomi su klimatu susiję veiksmai

Mūsų klimato srities veiksmų darbotvarkė

Mūsų klimato srities veiksmų darbotvarkėje išsamiai apžvelgiamas visas ECB šioje srityje atliekamas darbas, suskirstytas į šešias prioritetines sritis ir orientuotas į mūsų trijų strateginių klimato srities tikslų įgyvendinimą.

Mūsų klimato srities veiksmų darbotvarkė

Bankų priežiūra

Kaip priežiūros institucija, turime užtikrinti, kad bankai valdytų riziką, įskaitant ir tą, kuri kyla dėl klimato kaitos. Būtent todėl, įgyvendindami savo klimato srities veiksmų darbotvarkę, stengiamės į priežiūrinį darbą įtraukti su klimato kaita susijusius aspektus.

Sužinoti daugiau

Aplinkos apsauga

Nuolat siekiame mažinti mūsų institucijos kasdienės veiklos aplinkosauginį pėdsaką.

Sužinoti daugiau

Mūsų su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimas

Vykdydami veiklos skaidrumo įsipareigojimą ir siekdami klimato srities tikslų, reguliariai atskleidžiame informaciją apie anglies dioksido išmetimo rodiklį ir su klimatu susijusią riziką, kurią kelia mūsų investicijos.

Daugiau apie mūsų informacijos atskleidimą

Vidaus strategija ir koordinavimas

Kovos su klimato kaita centras

Įkūrėme Kovos su klimato kaita centrą, kurio tikslas – padėti parengti mūsų klimato srities veiksmų darbotvarkę ir rūpintis jos įgyvendinimu. Jame sutelktai dirba mūsų ekspertai iš įvairių banko veiklos sričių.

Pranešimas spaudai

ECB tinklalaidė „Finansų sistemos žalinimas: mūsų kovos su klimato kaita kelio etapai“

Ką parodė su klimatu susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai? Kaip kovą su klimato kaita integruosime į pinigų politiką? 

Šioje ECB tinklalaidėje laidos vedėja Katie Ranger aptaria šiuos ir kitus klausimus su Vykdomosios valdybos nariu Franku Eldersonu.

Klausykitės ECB tinklalaidės apie klimato kaitą

Visi šios dalies puslapiai