Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Klimato kaita ir ECB

Esame tvirtai įsipareigoję pagal mums suteiktus įgaliojimus prisidėti sprendžiant klimato kaitos problemą.

Klimato kaita ir prastėjanti gamtos būklė kelia grėsmę mūsų ekonomikai ir finansų sektoriui. Turime įvertinti, kokią įtaką šios rizikos ir perėjimas prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos daro mūsų ekonomikai, kad galėtume atsižvelgti į šių procesų poveikį mūsų, kaip centrinio banko ir priežiūros institucijos, darbui. Tai padės mums užtikrinti, kad kainos būtų stabilios, o bankai – saugūs.

Mūsų tikslai

Vykdydami su klimato kaita susijusį darbą, daugiausia dėmesio skiriame trims pagrindiniams tikslams. Jie padeda užtikrinti, kad mūsų politika ir toliau būtų tinkama bei veiksminga kintančiame pasaulyje.

Su klimatu susijusios rizikos valdymas

Stengiamės geriau suprasti, stebėti ir valdyti su klimatu susijusią riziką pinigų politikos ir investavimo operacijų srityse bei finansų sistemoje. Be to, vertiname su klimato kaita susijusios politikos ekonominį poveikį ir nagrinėjame klimato, gamtos ir ekonomikos sąsajas.

Daugiau apie klimato rizikos valdymą
Žaliosios pertvarkos palaikymas

Palaikome tvarkingą perėjimą prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos, taikydami priemones, kuriomis galime naudotis pagal mums suteiktus įgaliojimus. Tai ir tvariųjų finansų plėtojimo skatinimas, ir paskatų ekologiškesnei finansų sistemai kūrimas.

Daugiau apie žaliosios pertvarkos palaikymą
Visapusiškesnių veiksmų skatinimas

Padedame geriau suprasti su klimato kaita ir gamta susijusią riziką ir glaudžiai bendradarbiaujame su Europos ir tarptautiniais partneriais klimato ir tvaraus finansavimo temomis. Taip pat siekiame didinti savo veiklos skaidrumą ir mažinti savo pačių poveikį aplinkai.

Daugiau apie visapusiškesnių veiksmų skatinimą

Mūsų požiūris

Jau dabar imamės veiksmų kai tik tai įmanoma pagal mums suteiktus įgaliojimus. Be to, savo klimato strategiją koreguojame atsižvelgdami į nuolat gerėjančios kokybės duomenis ir modelius, kuriuos naudojame siekdami suprasti su klimato kaita ir gamta susijusią riziką.

ECB vykdomi su klimatu susiję veiksmai

Mūsų 2024–2025 m. su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų planas glaustai

Nustatėme tris sritis, kurioms 2024–2025 m. skirsime daugiau dėmesio.

Daugiau apie veiksmų planą

Bankų priežiūra

Kaip priežiūros institucija, turime užtikrinti, kad bankai valdytų riziką, įskaitant ir dėl klimato kaitos kylančią riziką. Todėl į bankų priežiūros veiklą siekiame įtraukti su klimato kaita ir aplinka susijusius aspektus.

Sužinoti daugiau

Aplinkos apsauga

Nuolat siekiame sumažinti mūsų institucijos kasdienės veiklos aplinkosauginį pėdsaką.

Sužinoti daugiau

Mūsų su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimas

Vykdydami veiklos skaidrumo įsipareigojimą ir siekdami klimato srities tikslų, reguliariai atskleidžiame informaciją apie anglies dioksido išmetimo rodiklį ir su klimatu susijusią riziką, kurią kelia mūsų investicijos.

Daugiau apie mūsų su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimą

Vidaus strategija ir koordinavimas

Kovos su klimato kaita centras

Įkūrėme Kovos su klimato kaita centrą, kurio tikslas – padėti parengti mūsų klimato srities veiksmų darbotvarkę ir rūpintis jos įgyvendinimu. Jame sutelktai dirba mūsų ekspertai iš įvairių banko veiklos sričių.

Pranešimas spaudai

ECB tinklalaidė „Su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų planas – mūsų kelias į žalesnę ateitį“

Kokie su klimato kaita susiję darbai mūsų laukia 2024–2025 m.? Kaip ketiname įveikti su gamtos nykimu ir prastėjančia jos būkle susijusią finansinę riziką?

ECB tinklalaidės vedėja Stefania Secola kartu su Kovos su klimato kaita centro vadove Irena Heemskerk nagrinėja mūsų su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų planą.

Klausykitės ECB tinklalaidės apie mūsų su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų planą

Visi šios dalies puslapiai