Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Kliimamuutused ja EKP

EKP on võtnud kindla kohustuse anda oma pädevuse piires panus kliimamuutuste vastu võitlemisse.

Kliimamuutused ja looduse olukorra halvenemine ohustavad nii meie majandust kui ka finantssektorit. Nende riskide ja süsinikuneutraalsele ühiskonnale ülemineku mõju majandusele on vaja hinnata, et EKP saaks võtta arvesse nende mõju oma tegevusele keskpangana ja pangandusjärelevalve asutusena. See aitab EKP-l hoida hinnad stabiilsena ja pangad turvalisena.

Eesmärgid

EKP kliimamuutustega seotud töö keskmes on kolm peamist eesmärki. Need aitavad tagada EKP poliitika asjakohasuse ja tõhususe, pidades silmas muutuvat maailma.

Kliimariskide ohjamine

EKP püüab paremini mõista, jälgida ja ohjata kliimariske nii oma rahapoliitikas ja investeerimisoperatsioonides kui ka finantssüsteemis. Samuti hindame kliimapoliitika mõju majandusele ning uurime kliima, looduse ja majanduse vahelisi seoseid.

Loe lähemalt
Rohepöörde toetamine

EKP toetab oma pädevusse kuuluvate meetmetega nõuetekohast üleminekut süsinikuneutraalsele majandusele. See hõlmab muu hulgas kestliku rahanduse arengu edendamist ja stiimulite loomist keskkonnahoidlikuma finantssüsteemi kujundamiseks.

Loe lähemalt
Laiaulatuslikumate meetmete edendamine

EKP aitab parandada üldist arusaamist kliima- ja loodusriskidest ning teeb kliima ja kestliku rahandusega seotud teemadel tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega. Samuti püüame suurendada EKP tegevuse läbipaistvust ja vähendada keskkonnamõju.

Loe lähemalt

EKP lähenemisviis

Oma volituste ja võimaluste piires võtame juba asjakohaseid meetmeid. Samuti kohandame oma kliimastrateegiat vastavalt sellele, kuidas paranevad andmed ja mudelid, mida kasutame kliima- ja loodusriskide mõistmiseks.

EKP kliimameetmed

Kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskava 2024. ja 2025. aastaks

Oleme kindlaks määranud kolm fookusvaldkonda, mis suunavad meie tegevust 2024. ja 2025. aastal.

Tegevuskavast lähemalt

Pangandusjärelevalve

Seoses oma järelevalvefunktsiooni täitmisega on meie ülesanne tagada, et pangad ohjavad riske, sealhulgas neid, mis tulenevad kliimamuutustest. Seepärast kavatseme kaasata kliima- ja keskkonnakaalutlused enda järelevalvetegevusse.

Loe lähemalt

Keskkonnakaitse

Teeme pidevalt jõupingutusi, et vähendada oma igapäevase tegevuse keskkonnajalajälge.

Loe lähemalt

Kliimaga seotud finantsteabe avaldamine

Osana meie kliimaeesmärkidest ja kohustusest tagada läbipaistvus avaldame korrapäraselt teavet oma investeeringute CO2 jalajälje ja kliimariskide kohta.

Loe lähemalt

Sisestrateegia ja kooskõlastamine

Kliimamuutuste keskus

EKP on loonud kliimamuutuste keskuse, mis aitab kujundada ja suunata kliimakava, tuues kokku eri tegevusharude töö ja eksperditeadmised.

Pressiteade

EKP taskuhääling: Kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskava: teekond keskkonnahoidlikuma tuleviku poole

Milline on meie töö kliimamuutuste valdkonnas 2024. ja 2025. aastal? Kuidas tegeleme looduse kadumisest ja selle seisundi halvenemisest tulenevate finantsriskidega?

EKP taskuhäälingu saates analüüsib saatejuht Stefania Secola meie kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskava kliimamuutuste keskuse juhi Irene Heemskerkiga.

Kuula EKP taskuhäälingu saadet kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskava kohta

Kõik selle jaotise teemad