Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimamuutused ja EKP

„Tahame oma rahapoliitika strateegia läbivaatamise käigus välja selgitada, millal ja kuidas võivad kliimamuutustega seotud probleemid ja võitlus kliimamuutuste vastu avaldada tegelikku mõju meie poliitikale.”

EKP president Christine Lagarde

EKP uurib, kuidas tõhusalt toetada võitlust kliimamuutuste vastu. Teeme tööd selle nimel, et tuvastada riskid, mille kliimamuutused võivad kaasa tuua majandusele ja finantssüsteemile.

Kliimamuutused võivad avaldada majandusele mõju äärmuslike ilmastikunähtuste ning süsinikuvaesele majandusele üleminekuga seotud ebakindluse kaudu.

Kliimamuutuste keskus

Olukorras, kus kliimamuutuste mõju muutub majanduse ja meie poliitika seisukohalt üha olulisemaks, aitab EKP kliimamuutuste keskus kujundada ja juhtida meie kliimaalaseid eesmärke ning koondab tööd kliimamuutuste ja kestliku rahanduse valdkonnas.

Pressiteade

EKP võtab meetmeid neljas peamises pädevusvaldkonnas

Majandusanalüüs

EKP eksperdid tagavad, et kliimamuutuste tegurit võetakse arvesse nii EKP makromajanduslikes mudelites, prognoosimismeetodites kui ka riskihinnangutes.

Vaata lähemalt

Pangandusjärelevalve

Järelevalveasutused suhtlevad pankadega, et suurendada teadlikkust kliimamuutustest tulenevatest riskidest. Eesmärk on tagada, et pangad suudaksid neid riske nõuetekohaselt juhtida.

Vaata lähemalt

Rahapoliitika ja investeerimisportfellid

EKP varaostukavade raames oleme investeerinud rohelistesse võlakirjadesse, võttes arvesse vajadust vältida turumoonutusi.

Vaata lähemalt

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse eksperdid mõõdavad ja hindavad kliimamuutustest tulenevaid riske, mis ohustavad finantssüsteemi. Nende tähelepanekutest teavitatakse üldsust, turuosalisi ja poliitikakujundajaid.

Vaata lähemalt

Muud algatused

Keskkonnasõbralik EKP

EKP töötab pidevalt selle nimel, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Seniste saavutustega saab tutvuda veebilehel Keskkonnakaitse EKPs.

Maa tund (Earth Hour)

Selles ettevõtmises on EKP osalenud alates 2012. aastast. Kustutades tuled EKP peahoones, püüab EKP suurendada teadlikkust kliimamuutustest.

EKP taskuhääling: kliimamuutused ja keskpankade roll

Kuidas mõjutavad kliimamuutused finantsstabiilsust? Miks ei osta EKP rohkem rohelisi võlakirju? Kuidas saavad pangad kliimariskidega toimetulekuks paremini valmis olla? Saatejuht Michael Steen arutab neid küsimusi saate külalistega, kelleks on eksperdid Fatima Pires, Madelaine Roos ja Patrick Amis.

Vaata lähemalt (ainult inglise keeles)
VAATA LISAKS

EKP on järgmiste rühmituste liige

Eurosüsteemi vastus kestlikku rahandust käsitlevale Euroopa Komisjoni uuendatud strateegiale

EKP ja euro kasutusele võtnud riikide keskpangad on valmis toetama Euroopa Komisjoni tööd kestliku rahanduse strateegia väljakujundamisel ja muu kui finantsteabe avalikustamise tõhustamisel. Oleme kindlaks teinud viis peamist prioriteeti vastusena komisjoni avalikule konsultatsioonile.

Vaata lähemalt

Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik

EKP on finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustiku (NGFS) liige. Võrgustikku kuuluvad keskpangad ja finantsjärelevalveasutused viiest maailmajaost. Üheskoos otsitakse viise süsinikuvaesele majandusele sujuva ülemineku toetamiseks. Alates 2020. aastast kuulub EKP võrgustiku täitevorganisse ehk juhtkomiteesse.

NGFSi veebileht

Kõik selle jaotise teemad