Menu

Mündid

Euromüntide seeria sisaldab kaheksat eri nimiväärtusega münti: 1 sent, 2 senti, 5 senti, 10 senti, 20 senti, 50 senti, 1 euro ja 2 eurot. Euromüntidel on ühine külg ja rahvuslik külg. Rahvuslik külg näitab, milline riik on mündi käibele lasknud. Müntide ühised küljed kujundas Luc Luycx Belgia kuninglikust rahapajast.

Neil kujutatakse Euroopa Liidu või Euroopa kaarti, mis sümboliseerib Euroopa Liidu ühtsust. 5-, 2- ja 1-sendisel mündil kujutatakse Euroopat maailmakaardil Aafrika ja Aasia suhtes.

Kõiki euromünte saab kasutada kogu euroalal.

2-eurosed mälestusmündid

€2 commemorative coins

Igal liikmesriigil on õigus emiteerida kaks mälestusmünti aastas. Sellistel müntidel on samad tunnusjooned ja omadused ning sama ühine külg nagu tavalistel 2-eurostel müntidel. Eriliseks muudab need mündid mälestust jäädvustav motiiv rahvuslikul küljel. Mälestusmüntide nimiväärtuseks võib olla ainult 2 eurot.

Need kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.

Vastutus seoses euromüntidega

Responsibility for coins

Erinevalt pangatähtedest kuuluvad euromündid liikmesriikide, mitte EKP pädevusse. Kui euroala liikmesriik soovib käibele lasta uute motiividega mündi, näiteks 2-eurose mälestusmündi, tuleb sellest teavitada Euroopa Komisjoni. Seejärel avaldab komisjon teabe mitmekeelses Euroopa Liidu Teatajas (C seerias). Tegu on usaldusväärse allikaga, millele tuginedes EKP ajakohastab euromünte puudutavat teavet oma veebilehel.

Küsimused euromüntide kohta palume saata järgnevale aadressile:

Euroopa Komisjon

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat

Müntide ja pangatähtede liiga suure hulgaga võib kaasneda inflatsioon, mida EKP püüab hinnastabiilsust säilitades kontrollida. Seega vastutab EKP euroala riikide käibele lastavate müntide emissioonimahu heakskiitmise eest. Pangatähtede puhul vastutab EKP nii emissioonimahu heakskiitmise kui ka pangatähtede emiteerimise eest. Lisateave