Menu


Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank on euroala keskpank.

Euroopa Keskpank (EKP) on euro kasutusele võtnud 19 Euroopa Liidu riigi keskpank. EKP esmane eesmärk on säilitada hinnastabiilsus euroalal ja seeläbi ka ühisraha ostujõud.EKP organisatsioon

EKP on ametlik ELi institutsioon eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi keskmes. Loe lähemalt EKP organisatsioonilise struktuuri ning tähtsaima otsustusorgani, EKP nõukogu kohta.

Otsuste tegemine
EKP struktuur
Euroopa Keskpanga missioon

Meie missioon on teenida Euroopa kodanikke, kaitstes euro väärtust ja säilitades hinnastabiilsust. Tutvu lähemalt EKP, eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi missiooniga.

Missioon
EKP ülesanded

EKP määratleb ja viib ellu euroala rahapoliitikat ning tegeleb paljude muude ülesannetega, sealhulgas pangandusjärelevalvega.

EKP ülesanded
EKP, EKPS ja eurosüsteem
Aruandekohustus Euroopa kodanike ees

EKP töötab Euroopa kodanike heaks ja täidab nende ees aruandekohustust Euroopa Parlamendi kaudu. Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatakse erinevad aruandluskanalid, mis hõlmavad ka aastaaruannet.

Aruandekohustus
Aastaaruanne