Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimaga seotud finantsteabe avaldamine

Kliimamuutuste vastu võitlemiseks on eeskätt vaja usaldusväärseid andmeid. Ainult nende põhjal on võimalik täpselt mõõta meie tegevuse mõju kliimale ja mõista seonduvaid riske. Ühtlasi loob see aluse mõtestatud ja tõhusate meetmete võtmisele.

Millist teavet me avaldame?

Avaldame üksikasjalikku teavet Euroopa Keskpangas (EKP) ja euroala riikide keskpankades ehk kollektiivselt eurosüsteemis hoitavate finantsvarade CO2 jalajälje ja nendega seotud kliimariskide kohta. Suurem läbipaistvus võimaldab meil paremini mõista oma portfellide kliimamõju ja teha teadlikumaid otsuseid kliimaeesmärkide saavutamiseks. Samuti aitab see teistel osapooltel kliimariskidest ja -mõjudest hõlpsamalt aru saada. Alates 2023. aastast avaldavad EKP ja eurosüsteemi keskpangad kliimaga seotud finantsteavet kord aastas.

Avaldatav teave kajastab meie püüdlusi vähendada oma portfellide süsinikdioksiidiheidet kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega, aitab jälgida tehtud edusamme ja annab edaspidi teavet meetmete kohandamiseks, kui see on vajalik.

Mida avaldatavad andmed hõlmavad?

EKP avaldab teavet portfellides olevate finantsvarade kohta, mida eurosüsteemi keskpangad hoiavad rahapoliitika eesmärgil. Peale selle avaldavad kõik eurosüsteemi keskpangad teavet omal vastutusel hallatavate rahapoliitikaväliste portfellide kohta.

Ühtlustatud lähenemisviis euroalal

Teavet avalikustatakse kooskõlas teabe avaldamist käsitleva eurosüsteemi ühise miinimumraamistikuga, mis põhineb kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma ja PCAFi (Partnership for Carbon Accounting Financials) esitatud soovitustel.

Allpool on toodud eurosüsteemi avaldatava teabe loetelu.

Ülevaade eurosüsteemi avaldatavast kliimaga seotud finantsteabest (2022)

Euroala

Euroopa Keskpank

Austria

Oesterreichische Nationalbank

Belgia

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Horvaatia

Hrvatska narodna banka

Küpros

Central Bank of Cyprus

Eesti

Eesti Pank

Soome

Suomen Pankki – Finlands Bank

Prantsusmaa

Banque de France

Saksamaa

Deutsche Bundesbank

Kreeka

Bank of Greece

Iirimaa

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Itaalia

Banca d’Italia

Läti

Latvijas Banka

Leedu

Lietuvos bankas

Luksemburg

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Central Bank of Malta

Madalmaad

De Nederlandsche Bank

Portugal

Banco de Portugal

Slovakkia

Národná banka Slovenska

Sloveenia

Bank Slovenije

Hispaania

Banco de España

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad