Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Финансови оповестявания, свързани с климата

Предприемането на действия във връзка с изменението на климата започва от това да разполагаме с надеждни данни. Само така можем да измерим прецизно нашето въздействие върху климата и да вникнем в рисковете, пред които сме изправени. Това ни дава основа да предприемем смислени и ефикасни действия.

Каква информация оповестяваме?

Публикуваме подробна информация за въглеродния отпечатък и свързания с климата риск на финансовите активи, които държат Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки от еврозоната, които заедно образуват Евросистемата. По-голяма прозрачност означава да вникнем по-задълбочено в климатичното въздействие на нашите портфейли, да вземаме по-добре информирани решения за постигането на климатичните ни цели и да помагаме на другите да разберат по-добре климатичния риск и неговото въздействие. Считано от 2023 г. ЕЦБ и централните банки от Евросистемата ще публикуват веднъж годишно свързани с климата финансови данни.

С течение на времето това оповестяване ще отрази усилията ни да намалим въглеродния отпечатък на портфейлите ни в съответствие с целите на Парижкото споразумение, ще ни помогне да наблюдаваме напредъка си и ще послужи за основа на корекции в мерките ни за в бъдеще, ако бъдат необходими такива.

Какво обхваща оповестяването?

ЕЦБ публикува данни за финансовите активи в портфейлите, държани от централните банки от Евросистемата за целите на паричната политика. Освен това всички централни банки от Евросистемата публикуват данни за своите портфейли, различни от държаните за целите на паричната политика, които управляват сами и на собствена отговорност.

Единен хармонизиран подход в еврозоната

Всички оповестявания се изготвят в съответствие с общата рамка на Евросистемата за минимално оповестяване, която се основава на препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата и на Партньорството за финансово отчитане на въглеродните емисии.

По-долу е представен списък на данните, които Евросистемата оповестява.

Обзор на свързаните с климата финансови оповестявания на Евросистемата (2022 г.)

Еврозона

Европейска централна банка

Австрия

Oesterreichische Nationalbank

Белгия

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Хърватия

Hrvatska narodna banka

Кипър

Central Bank of Cyprus

Естония

Eesti Pank

Финландия

Suomen Pankki – Finlands Bank

Франция

Banque de France

Германия

Deutsche Bundesbank

Гърция

Bank of Greece

Ирландия

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Италия

Banca d’Italia

Латвия

Latvijas Banka

Литва

Lietuvos bankas

Люксембург

Banque centrale du Luxembourg

Малта

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Нидерландия

De Nederlandsche Bank

Португалия

Banco de Portugal

Словакия

Národná banka Slovenska

Словения

Banka Slovenije

Испания

Banco de España

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел