Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Историческите архиви на ЕЦБ

Ценим нашата история!

Историческите архиви на ЕЦБ са създадени, за да запазим институционалната ѝ памет, да допринасяме за прозрачността и да повишаваме познанията за историята на икономическия и паричен съюз, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Евросистемата.

ЕЦБ се старае да съхранява документите с историческа стойност и да ги предоставя на обществеността. Предвид интегрираната структура на ЕСЦБ, Евросистемата и свързаните с тях архиви ние работим за постигането на тази цел съвместно с националните централни банки на държавите членки на ЕС.

Интересно ли Ви е да научите повече за ролята на ЕЦБ и нейните предшественици? Искате ли да знаете повече за това какви стъпки са предприети за доизграждането на икономическия и паричен съюз и как взетите в миналото решения все още засягат Вашето ежедневие?

В такъв случай в историческите архиви на ЕЦБ можете да намерите съхранявани от нея документи от преди повече от 30 години, които са декласифицирани в съответствие с Решение ЕЦБ/2023/17.

Запознайте се с историческите архиви на ЕЦБ

Историческите архиви на ЕЦБ съдържат документи на:

Комитета на управителите на централните банки на държавите членки на Европейската икономическа общност (1964–1993 г.) Европейския фонд за парично сътрудничество (1973–1993 г.) Комисията Делор (1988–1989 г.) Европейския паричен институт (1994–1998 г.) Европейската централна банка (от 1998 г. насам)

Историческите архиви на ЕЦБ съдържат също така аудио-визуални материали и физически артефакти.

Разгледайте всеки раздел, за да научите повече за архивите на ЕЦБ и да видите декласифицирани документи, които са налични онлайн.

Услуги за потребителите

Ако се нуждаете от помощ за изтегляне на документи от историческите архиви на ЕЦБ за целите на Ваше изследване, изпратете имейл или писмо (на някой от официалните езици на Европейския съюз) на:

archives@ecb.europa.eu

или:

ECB Archives
European Central Bank
Information Governance Division
Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main
Germany

След предварителна уговорка можете да разглеждате документи от историческите архиви в читалнята в главната сграда на ЕЦБ в работно време.

Информация за посетителите

Всички страници в този раздел