Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цифрово евро

Цифровото евро би представлявало цифрова форма на пари в брой, емитирани от централната банка и на разположение на всички в еврозоната.

Заедно с националните централни банки от еврозоната проучваме евентуалното въвеждане на цифрово евро. То би представлявало цифрова валута на централната банка – електронен еквивалент на парите в брой. Би допълвало банкнотите и монетите, предоставяйки на гражданите още един начин на плащане.

Цифрово евро

Централнобанкови пари в цифрова форма, на разположение за всякакви електронни плащания в магазини, онлайн и между отделни лица.

Какво трябва да знаете

Какво би представлявало цифровото евро?

Цифровото евро би било електронно платежно средство, достъпно безплатно за всички. Подобно на сегашните пари в брой ще можете да го използвате навсякъде в еврозоната – безопасно и при защита на неприкосновеността на личния живот. В нашето все по-цифровизирано общество цифровото евро би било следваща стъпка напред за нашата единна валута.

Какво би представлявало?
Защо ни е нужно цифрово евро?

Предоставяйки възможност за използване на публични пари за цифрови плащания, цифровото евро би улеснило живота на всички ни. Ще можем да го използваме безплатно когато и където пожелаем. Това би ни помогнало да засилим паричния суверенитет на еврозоната и би стимулирало конкуренцията в европейския сектор на плащанията.

Защо ни е нужно?
Как би функционирало цифровото евро?

Цифровото евро ще се съхранява в електронен портфейл при Вашата банка или при публичен посредник. Това ще Ви позволи да извършвате всичките си обичайни плащания – в кварталния магазин, онлайн или към приятел – с телефон или с карта, онлайн или офлайн.

Как ще се случва това на практика?
На какъв етап се намираме?

Подготвителният етап, който започва през ноември 2023 г., ще бъде съсредоточен върху по-нататъшната подготовка за разработването на цифрово евро. Той се опира на констатациите от проучвателния етап.

Следващи стъпки

Често задавани въпроси

Как би ми било полезно цифровото евро? С какво цифровото евро би се различавало от „стабилните валути“ и от криптоактивите? Би ли заместило парите в брой? Вижте тук отговорите на често задавани въпроси.

Преглед на работата по цифровото евро

В този доклад са представени констатациите от работата на Евросистемата по време на проучвателния етап на цифровото евро от октомври 2021 г. до октомври 2023 г.

Повече подробности

Сътрудничество със заинтересованите страни

Задълбочено сътрудничество с участниците на пазара и законодателните органи би гарантирало, че цифровото евро ще отговаря на нуждите на потребителите. Затова стартираме редица инициативи, с които да привлечем възможно най-много заинтересовани лица.

Управление и заинтересовани страни
Документация и проучвателен етап

Проучвателният етап за цифровото евро завърши с обстойна документация и подробни анализи на извършената работа. На страницата, посветена на темата, можете да прочетете материали по въпросите, които Ви интересуват.

Повече подробности

Цифровото евро и...

... криптоактивите

Тъй като цифровото евро ще бъде подкрепено от централна банка, то няма да представлява криптоактив. Централните банки имат задача да поддържат стойността на парите, били те във физическа или в цифрова форма. Криптоактивите не са подкрепени или управлявани от централна институция, затова няма гаранция, че ще можете да ги размените срещу пари в брой, когато Ви е нужно.

Каква е разликата?

... инвестициите

Цифровото евро трябва да се използва основно като платежно средство, а не като инструмент за финансови инвестиции. Проучваме внимателно този въпрос, за да избегнем отрицателни последствия за финансовия сектор. Цифровото евро трябва да бъде обществено благо, от което да се ползва икономиката и обществото като цяло.

Цифровото евро и развитието на финансовата система

... общоевропейските плащания

В ход е фундаментална промяна в начините на плащане и централните банки трябва да изиграят ключова роля в този процес. Европейските плащания трябва да бъдат поддържани от конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на потребителите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. За тази цел разработихме задълбочена стратегия за плащанията в цифровата епоха.

Нашата стратегия за плащанията на дребно

Подкаст на ЕЦБ

Цифровото евро – какво, защо, кога? (части 1 и 2)

Необходимо ли ни е цифрово евро и защо? Как би изглеждало? Как би се различавало от други платежни средства? Нашата водеща Кейти Рейнджър задава тези въпроси на експерта по цифровото евро Евелин Витлокс.

Чуйте епизодите на подкаста

Разбираемо за цифровото евро

Подготвяме се за възможността да емитираме цифрово евро. Това поражда голям интерес − а също и заблуди, макар че решението все още предстои. Водещата ни Стефания Секола и ръководителката на проекта за цифрово евро Евелин Витлокс развенчават някои митове.

Чуйте епизода на подкаста

Всички страници в този раздел