Банкноти

Съществуват седем различни купюри евробанкноти: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Банкнотите от първата серия постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“.

Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

Купюри на банкнотите

Запознайте се с първата серия и с някои от банкнотите от серия „Европа“. Всяка купюра има свой отличителен цвят, както и изображение, представящо определен архитектурен стил от класицизма до архитектурата на ХХ век.

Онлайн проучване за качеството на евробанкнотите

Обратната информация от Вас е важна, за да сме сигурни, че евробанкнотите в обращение са с възможно най-добро качество. Участвайте в това кратко онлайн проучване и ни кажете какво мислите за качеството на банкнотите!

Публикации

Листовки, брошури, плакати и други материали са достъпни онлайн за широката публика и за боравещи с пари в брой на професионална основа. В някои случаи са на разположение и печатни екземпляри.

Защита на банкнотите

Евробанкнотите съдържат редица защитни елементи. Просто ги пипнете, разгледайте и наклонете.