Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Банкноти

Банкнотите са част от нашата икономика, идентичност и култура. Ние в ЕЦБ носим огромната отговорност да запазим доверието на хората в тях.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Евробанкнотите, които носите в портфейла си, са най-осезаемият символ на обединена Европа. Понастоящем в обращение се намират повече от 29 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,5 трилиона евро. Ние работим за това да гарантираме, че всяка една от тях винаги е с добро качество и е сигурна и безопасна за използване навсякъде по света. Това подпомага доверието в нашата единна валута както като платежно средство, така и като средство за съхранение на стойността.


Бъдещите банкноти

Когато разработваме бъдещите банкноти, искаме да сме сигурни, че те ще са още по-безопасни, сигурни и устойчиви. И че новият дизайн е приобщаващ и близък до всички европейски граждани. Прочетете за различните етапи в процеса и за това как можете да участвате в него.

Бъдещите банкноти

Сегашните банкноти

Съществуват две серии евробанкноти. Първата се състои от седем различни купюри: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Втората, позната и като серия „Европа“, се състои от шест купюри, тъй като взехме решение да прекратим емитирането на банкнотите от 500 €.

Купюри, дизайн и защитни елементи

Мерки за борба с фалшифицирането

Една от основните ни отговорности е да се грижим банкнотите, които получавате, да бъдат истински. Научете повече за това какво правим, за да запазим преднина пред фалшификаторите, и какво Вие трябва да предприемете, ако имате подозрение, че Ви е била дадена фалшива банкнота.

Мерки за борба с фалшифицирането

Повредени и изцапани с мастило банкноти

Националните централни банки в еврозоната се грижат всички евробанкноти да бъдат годни за употреба, преди да бъдат върнати в обращение. Банкнотите могат да бъдат повредени случайно, а понякога и от устройства против кражба. Научете повече за повредените или изцапани с мастило банкноти и как те могат да Ви бъдат сменени.

Повредени и изцапани с мастило банкноти

Производство и наличности на банкноти

Производството на евробанкноти се осигурява съвместно от националните централни банки от еврозоната и ЕЦБ. Необходимо е всяка година да се произведат достатъчно нови банкноти, за да се заменят негодните и да се посрещнат както очакваните, така и неочакваните увеличения в търсенето.

Производство на банкноти

Околна среда, здраве и безопасност

Една от целите на стратегията „Пари в брой 2030“ е да гарантира, че евробанкнотите са и сигурни за използване, и устойчиви. От въвеждането на еврото насам ние работим за намаляване на въглеродния отпечатък на нашите банкноти.

Околна среда, здраве и безопасност

Научноизследователска и развойна дейност

Ние се стремим банкнотите да остават иновативни и да запазват преднина пред най-новите техники за фалшифициране. Освен това разработваме екологично устойчиви решения, които могат да спомогнат за намаляване на екологичния отпечатък на нашите евробанкноти и процеси.

Научноизследователска и развойна дейност

Изображения и правила за възпроизвеждане

Можете да използвате изображения на евробанкноти, ако спазвате правилата за възпроизвеждане. Можете да изтеглите изображения на евробанкноти с ниска резолюция направо от нашия уебсайт или да поискате такива с висока резолюция, ако имате законен професионален интерес за тяхното използване.

Изображения и правила за възпроизвеждане

Информация и материали за обучение

Нашите материали за обучение съдържат информация за евромонетите, евробанкнотите и техните защитни елементи, които са подходящи както за широката общественост, така и за професионално боравещите с пари в брой. Можете да изтеглите нашите материали или да поискате от нас да Ви ги изпратим под формата на печатен материал.

Информация и материали за обучение

Всички страници в този раздел