Menu

Банкноти

Съществуват две серии банкноти. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Втората серия, наречена „Европа“, се състои от шест купюри и беше завършена с емитирането на банкнотите от 100 € и 200 € на 28 май 2019 г. Серия „Европа“ не включва банкнота от 500 € и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира. Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“. Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

Основни дати
28 май 2019 г.
Въвеждане на новите 100 € и 200 €
27 януари 2019 г.
Банкноти от 500 € вече не се емитират.
17 септември 2018 г.
Представяне на банкнотите от 100 € и 200 € от серия „Европа“
4 април 2017 г.

Въвеждане на новите 50 €

5 юли 2016 г.

Представяне на банкнотата от 50 € от серия „Европа“

25 ноември 2015 г.
Въвеждане на новите 20 €
24 февруари 2015 г.
Представяне на банкнотата от 20 € от серия „Европа“
1 януари 2015 г.
Приемане на еврото от Литва
23 септември 2014 г.
Въвеждане на новите 10 €
13 януари 2014 г.
Представяне на банкнотата от 10 € от серия „Европа“
1 януари 2014 г.
Приемане на еврото от Латвия
2 май 2013 г.
Въвеждане на новите 5 €
10 януари 2013 г.
Представяне на банкнотата от 5 € от серия „Европа“
8 ноември 2012 г.
ЕЦБ обявява въвеждането на втора серия евробанкноти, наречена серия „Европа“
1 януари 2011 г.
Приемане на еврото от Естония
1 януари 2009 г.
Приемане на еврото от Словакия
1 януари 2008 г.
Приемане на еврото от Кипър и Малта
1 януари 2007 г.
Приемане на еврото от Словения
1 януари 2002 г.
Въвеждане на евробанкноти и монети в 12 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Франция.
Банкноти от 500 € вече не се емитират.

На 27 януари 2019 г. 17 от 19-те национални централни банки в еврозоната спряха да емитират банкноти от 500 €. За да се осигури плавен преход и по логистични съображения Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank прекратиха емитирането на тази купюра на 27 април 2019 г.

Съществуващите банкноти от 500 €  остават законно платежно средство, така че можете и занапред да ги използвате като средство за разплащане и средство за съхранение на стойността (т.е. да плащате с тях и да ги спестявате). Аналогично, банките, обменните бюра и други осъществяващи търговска дейност лица могат да продължат да връщат в обращение съществуващите банкноти от 500 €.

Като всички купюри евробанкноти банкнотата от 500 € ще запази трайно стойността си и ще може по всяко време да бъде обменяна във всяка национална централна банка от еврозоната.

Кажете ни какво мислите за банкнотите, които използвате ежедневно

Обратната информация от Вас е важна, за да сме сигурни, че евробанкнотите в обращение са с възможно най-добро качество. Участвайте в кратко онлайн проучване и ни кажете какво мислите за банкнотите, с които боравите ежедневно!