Банкноти

Съществуват две серии банкноти. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Втората серия, наречена „Европа“, се състои от шест купюри и ще бъде завършена с емитирането на банкнотите от 100 € и 200 € през 2019 г. Банкнота от 500 € няма да бъде емитирана. Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“. Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

Основни дати
17 септември 2018 г.
Представяне на новите банкноти от 100 € и 200 €
4 април 2017 г.

Въвеждане на новите 50 €

5 юли 2016 г.

Представяне на банкнотата от 50 € от серия „Европа“

25 ноември 2015 г.
Въвеждане на новите 20 €
24 февруари 2015 г.
Представяне на банкнотата от 20 € от серия „Европа“
1 януари 2015 г.
Приемане на еврото от Литва
23 септември 2014 г.
Въвеждане на новите 10 €
13 януари 2014 г.
Представяне на банкнотата от 10 € от серия „Европа“
1 януари 2014 г.
Приемане на еврото от Латвия
2 май 2013 г.
Въвеждане на новите 5 €
10 януари 2013 г.
Представяне на банкнотата от 5 € от серия „Европа“
8 ноември 2012 г.
ЕЦБ обявява въвеждането на втора серия евробанкноти, наречена серия „Европа“
1 януари 2011 г.
Приемане на еврото от Естония
1 януари 2009 г.
Приемане на еврото от Словакия
1 януари 2008 г.
Приемане на еврото от Кипър и Малта
1 януари 2007 г.
Приемане на еврото от Словения
1 януари 2002 г.
Въвеждане на евробанкноти и монети в 12 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Франция.