European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Достъп до документи

Предоставянето на достъп до документи е съществен елемент от политиката за прозрачност на ЕЦБ. Винаги се стремим към откритост в работата си с европейските граждани, като същевременно запазваме поверителността на въпросите, които пряко засягат начина на работа на ЕЦБ.

Достъпът до документите на ЕЦБ е регламентиран от Публичен регистър на документи

Съгласно Регламент на Съвета на ЕС № 354/83 от 1 февруари 1983 г. (изменен) документи, от чието създаване са изминали повече от 30 години, се отварят за обществеността.

Можете да намерите отворените документи и информация за архива на ЕЦБ в раздел "Архив".

Архив

Когато не е предоставен пряк достъп чрез публичния регистър и архива на ЕЦБ, гражданите могат да подадат заявление за достъп до даден документ в свободна писмена форма на някой от официалните езици на Европейския съюз, като изпратят писмо или имейл на адрес:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Всички страници в този раздел