Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

ЕЦБ наблюдава динамиката на банковите сектори в еврозоната и ЕС като цяло, както и други финансови сектори, за да открива слабостите и да проверява устойчивостта на финансовата система.

Тя изпълнява тези задачи заедно с други централни банки от Евросистемата и Европейската система на централните банки.

За преодоляване на възможни системни рискове във финансовата система се прилагат макропруденциални политики. Основната цел на макропруденциалната политика е запазването на финансовата стабилност.

Определение за финансова стабилност

Финансовата стабилност може да се определи като състояние, при което финансовата система, включваща финансовите посредници, пазарите и пазарните инфраструктури, е способна да противостои на шокове и да се справя с процеса на разрешаване на финансовите дисбаланси.

Това намалява вероятността за нарушения на процесите на финансово посредничество, които са достатъчно сериозни, за да навредят съществено на реалната икономическа дейност.

Обяснителна статия: Специален акцент върху финансовата стабилност

Макропруденциалните политики имат за цел:

  • да предотвратяват прекомерното натрупване на рискове в резултат на външни фактори или на слабости на пазара, да изглаждат финансовия цикъл (времево измерение)
  • да засилват устойчивостта на финансовия сектор и да ограничават ефекта на пренос (междусекторно измерение)
  • да насърчават общосистемна перспектива на финансовото регулиране, за да се създаде подходящ набор от стимули за участниците на пазара (структурно измерение)

Специализирани групи

Диалог за банковия сектор Chief Risk Officer Roundtable Контактна група за финансова стабилност

Основни публикации

Всички страници в този раздел