Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси

Въведение

Как мога да намеря правни актове на ЕЦБ?

Разделът на ЕЦБ в EUR-Lex е главната точка за достъп до всички правни актове на ЕЦБ. Той е достъпен чрез преките връзки от уебсайта на ЕЦБ и уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ, както и от менюто на уебсайта на EUR-Lex – опцията Разглеждане – Институции на ЕС. Правни актове на ЕЦБ можете да намерите и с помощта на стандартните функции за търсене в EUR-Lex.

Какво съдържание е включено в раздела на ЕЦБ в EUR-Lex?

В базата данни се съдържат всички правни актове на ЕЦБ, публикувани от 1998 г. насам, и всички правни актове на Европейския паричен институт, публикувани в периода от 1994 г. до 1997 г., включително всички становища по актове на ЕС и национални актове, както и писма, свързани с консултативната функция на ЕЦБ, меморандуми за разбирателство, споразумения и всички останали правни документи на ЕЦБ. Освен това базата данни съдържа цялата съдебна практика, която има отношение към ЕЦБ.

Как е структуриран разделът на ЕЦБ в EUR-Lex?

На началната страница на раздела на ЕЦБ в EUR-Lex е представено следното:

  1. функция „Разглеждане по теми“
  2. три различни функции за търсене: „Бързо търсене в документите на ЕЦБ“, „Разширено търсене“ и „Търсене на документ“/„Търсене на дело на Съда“
  3. функция „Визуална навигация“, където е представена статистика на правните актове на ЕЦБ и пряк достъп до предварително определени компилации
  4. функция „Публикувано наскоро“, където е представен обзор на последните публикувани правни актове на ЕЦБ
  5. портал „Банков надзор“, който дава достъп до всички правни актове на ЕЦБ и съдебната практика в областта на банковия надзор

Разглеждане по теми

Как действа функцията „Разглеждане по теми“?

Всички правни актове на ЕЦБ са класифицирани по теми и могат да бъдат разгледани по подтеми. За да намерите всички актове, свързани с определена тема, трябва просто да я изберете и след това да стесните търсенето си, избирайки съответната подтема. Ако кликнете върху плюса, под основната тема се появяват подтемите, а ако кликнете върху лупата до темата, започва търсене на всички правни актове, класифицирани в нея.

Как да намеря всички правни актове, приети в Общата рамка или Рамката на инструментите на паричната политика?

В темите изберете „Парична политика и операции“ и след това „Инструменти на паричната политика“. Така ще видите допълнителни подтеми, сред които „Обща рамка“. Когато кликнете на лупата до „Обща рамка“, ще видите списък на всички правни актове на ЕЦБ, приети в тази област. След това можете да ги филтрирате допълнително според нуждите си.

Бързо търсене в документите на ЕЦБ

Как действа функцията „Бързо търсене“?

Функцията „Бързо търсене в документите на ЕЦБ“ е предвидена специално за търсене по ключова дума и ограничава резултатите до документи в раздела на ЕЦБ за разлика от общото бързо търсене в EUR-Lex, при което се търси в цялата база данни. Резултатите от такова бързо търсене в раздела на ЕЦБ включват всички видове нейни документи, включително документи по имащи отношение към нея съдебни дела. Полезно при бързото търсене е, че при него се преглеждат и метаданните на документите и така получавате по-изчерпателен резултат.

Как да намеря всички становища на ЕЦБ по проекти за национални законодателни актове, засягащи определена държава членка?

В „Бързо търсене в документите на ЕЦБ“ напишете името на държавата. В списъка на резултатите можете да стесните търсенето, избирайки „Становище относно национален законопроект“ в „По вид акт“.

Разширено търсене

Как действа функцията „Разширено търсене“?

Подобно на „Бързо търсене в документите на ЕЦБ“ функцията „Разширено търсене“ ограничава резултатите до документи в раздела на ЕЦБ в EUR-Lex. Тя обаче дава повече възможности за уточняване на търсенето според Вашите предпочитания, например по дата, вид документ и автор. Тя също така позволява съчетаване на различни критерии. За разлика от бързото търсене търсенето на текст във функцията за разширено търсене не проверява метаданните на документите.

Когато търся обвързващи правни актове на ЕЦБ по дадена тема, получавам в резултатите много становища на ЕЦБ. Как да ги изключа от списъка на резултатите?

Идете на „Разширено търсене“. В „Данни за документа – Вид“ кликнете на „+“ и изберете само онези видове правни актове, които желаете да видите. Ако търсите само обвързващи правни актове, изберете: „регламент“, двата вида „решения“ (DEC и DEC_ENTSCHEID) и „насока“.

Търсене на документ

Как действа функцията „Търсене на документ“?

Функцията „Търсене на документ“ дава възможност да намерите бързо конкретен правен акт, като въведете номера му. Резултатите са ограничени до правни актове и инструменти на ЕЦБ, писма, свързани със задължението за консултации, меморандуми за разбирателство и споразумения, за разлика от бързото търсене и разширеното търсене, които обхващат всички видове документи на ЕЦБ (включително документи по съдебни дела, имащи отношение към ЕЦБ).

Тук можете да търсите и правни актове, приети в определена година, или определен вид правен акт, или да използвате съчетание от критерии (например всички насоки на ЕЦБ, приети през 2019 г.).

Как да намеря всички становища на ЕЦБ по проекти за законодателни актове на ЕС?

В карето „Търсене на документ“ изберете „Становище“ в падащото меню с различните видове правни актове на ЕЦБ. На страницата с резултатите в менюто вляво стеснете търсенето, избирайки „Становище“ в „По вид акт“. Така ще изключите становищата по проекти за национални законодателни актове и свързаните с тях поправки.

Търсене на дело на Съда

Как действа функцията „Търсене на дело на Съда“?

Функцията „Търсене на дело на Съда“ дава възможност бързо да откриете конкретен документ, свързан със Съда, като въведете номера на делото. Резултатите от търсенето са ограничени до документи по съдебни дела, имащи отношение към ЕЦБ, за разлика от функциите за бързо и разширено търсене, които обхващат всички видове документи на ЕЦБ. Ще намерите решения и определения по дела на Съда, имащи отношение към ЕЦБ. Включени са всички съдебни дела, в които ЕЦБ е страна, както и други дела, които са класифицирани в „Икономическа и парична политика“ в директорията на съдебната практика в EUR-Lex или в които се цитират определени правни актове, свързани със задачите на ЕЦБ по банковия надзор.

Можете също да търсите всички съдебни дела от определена година или, ако оставите празни всички полета и натиснете лупата – всички съдебни дела, имащи отношение към ЕЦБ.

Визуална навигация

Как действа функцията „Визуална навигация“?

Ако изберете „Визуална навигация“ в менюто вляво или някоя от графиките в началната страница, ще отидете на страницата за визуална навигация. Там можете да научите повече за правните актове на ЕЦБ, като разгледате статистиката по години, теми и видове актове. Ако натиснете стълбче на някоя от графиките, ще получите компилация на всички правни актове, за които то се отнася. В тези компилации са представени само основните правни актове, без измененията и поправките.

Публикувано наскоро

Как действа функцията „Публикувано наскоро“?

Последните публикувани в EUR-Lex правни актове на ЕЦБ са представени в карето „Публикувано наскоро“. За да видите всички правни актове на ЕЦБ, публикувани в EUR-Lex, използвайте „Бързо търсене в документите на ЕЦБ“, без да въвеждате нищо в полето за търсене, и кликнете „Подреждане по дата на документа“, за да получите най-актуалните резултати най-горе в списъка.

Само правни актове на ЕЦБ ли показва функцията „Публикувано наскоро“?

Да, във функцията „Публикувано наскоро“ в раздела на ЕЦБ се показват само публикувани неотдавна от ЕЦБ правни актове. Не са включени документи, свързани със съдебни дела.

Ефикасно търсене на документи на ЕЦБ в EUR-Lex

Как да намеря повече информация за документ в EUR-Lex?

Когато разглеждате документ в EUR-Lex, вляво се вижда бутон за информация за документа. Ако го натиснете, се отваря страница с информация за документа, където ще видите цялата информация и метаданните, свързани с него, включително дати, класификации и свързани документи като например изменения и консолидирани версии.

Каква е разликата между наличните функции за търсене?

Разликата е в подмножествата документи и параметрите, с които работят функциите за търсене. Бързото търсене в документите на ЕЦБ е предназначено за търсене по ключови думи и обхваща целия раздел на ЕЦБ. Разширеното търсене също обхваща целия раздел, но дава повече възможности за уточняване на търсенето, например като го ограничите само до правни актове в сила, или като изключите поправките. Каретата за конкретно търсене („Търсене на документ“, „Търсене на дело на Съда“) са предназначени за целенасочено търсене. Те разглеждат раздела на ЕЦБ съответно само за правни актове и съдебни дела.

Как да търся консолидирани версии на правни актове?

В списъка на резултатите изберете съответния основен правен акт (не изменения или поправки) и кликнете върху датата до „Настояща консолидирана версия“. Ако изберете „Показване на всички версии“, ще получите всички създадени консолидирани версии, включващи предходни изменения.

Консолидираните версии се създават с известно забавяне, затова е възможно още да няма консолидирана версия, включваща най-новите изменения.

Как мога да намеря всички изменения на правен акт?

Използвайте „Търсене на документ“, като въведете номера на правния акт. В списъка на резултатите отворете съответния правен акт, след това изберете „Информация за документа“ в менюто вляво. Там ще намерите цялата информация за измененията по този акт.

Списък на изменящите актове с активни връзки се намира и на първата страница на „Настояща консолидирана версия“.

Възможно ли е да се търси текст в документ във формат PDF?

Не, в момента не е възможно да се търси текст в документи във формат PDF в EUR-Lex.

Възможно ли е да видя технически работни документи, които са част от някои становища по проекти за законодателни актове на ЕС?

Да, в случая на становища по актове на ЕС, където има такива технически работни документи, можете да ги намерите, като изберете версията на английски език във формат DOC в „Езици, формати и връзка към ОВ“.

Дали търсенето показва само резултатите на езика на търсенето, или обхваща всички езици?

Показват се само резултатите на езика на търсенето.

Ще получа ли достъп до повече информация, ако се регистрирам като потребител?

Не, всички правни актове в EUR-Lex са достъпни за всички потребители, независимо дали имат регистрация. Следователно създаването на потребителски профил в EUR-Lex не Ви дава достъп до повече информация, а по-скоро до по-разширени функции (например възможност да запомните търсенето си). Вижте страницата за регистрация за повече информация относно създаването на профил в EUR-Lex.

Допълнителна информация за EUR-Lex

Къде мога да науча повече за EUR-Lex?

Ако желаете да научите повече за EUR-Lex като цяло, погледнете следните източници:

Все още имам въпроси за раздела на ЕЦБ в EUR-Lex. Към кого мога да се обърна за съдействие?

Ако имате въпроси, свързани с правните актове на ЕЦБ, представени в раздела на ЕЦБ в EUR-Lex, свържете се с нас на адрес DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Всички страници в този раздел