Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky

Úvod

Ako postupovať pri hľadaní právnych predpisov ECB?

Všetky právne predpisy ECB sú k dispozícii v sekcii ECB na portáli EUR-Lex , ktorá je prístupná prostredníctvom priamych odkazov uvedených na internetovej stránke ECB a internetovej stránke bankového dohľadu ECB, ako aj prostredníctvom karty Prezerať podľa inštitúcií EÚ na stránke EUR-Lex. Právne predpisy ECB nájdete i pomocou štandardných vyhľadávacích funkcií portálu EUR-Lex.

Čo obsahuje sekcia ECB na portáli EUR-Lex?

Databáza obsahuje všetky právne predpisy ECB zverejnené od roku 1998 a všetky právne predpisy Európskeho menového inštitútu zverejnené od roku 1994 do roku 1997 vrátane všetkých stanovísk vydaných orgánom EÚ a vnútroštátnym orgánom a listov súvisiacich s poradnou funkciou ECB, memoránd o porozumení, dohôd a všetkých ostatných právnych dokumentov ECB. Obsahuje i judikatúru týkajúcu sa ECB.

Ako je sekcia ECB na portáli EUR-Lex členená?

Úvodná stránka sekcie ECB na portáli EUR-Lex obsahuje tieto prvky:

  1. funkciu „Vyhľadávať podľa oblastí“,
  2. tri rôzne typy vyhľadávania: „Rýchle vyhľadávanie v dokumentoch ECB“, „Rozšírené vyhľadávanie“, „Vyhľadať dokument“ a „Vyhľadávanie v judikatúre“,
  3. funkciu „Vizuálna navigácia“, ktorá poskytuje štatistické údaje o právnych predpisoch ECB a priamy prístup k vytvoreným kompiláciám,
  4. funkciu „Najnovšie dokumenty“ s prehľadom nedávno zverejnených právnych predpisov ECB,
  5. portál „Bankový dohľad“, ktorý poskytuje prístup ku všetkým právnym predpisom ECB a judikatúre v oblasti bankového dohľadu.

Vyhľadávanie podľa oblastí

Ako funguje funkcia „Vyhľadávať podľa oblastí“?

Všetky právne predpisy ECB sú rozdelené do oblastí a dajú sa prehliadať prostredníctvom tematického členenia. Pri hľadaní všetkých právnych predpisov týkajúcich sa určitej oblasti si vyberte oblasť a svoje hľadanie bližšie spresnite zvolením príslušnej podoblasti. Kliknutím na znamienko plus sa hlavná oblasť rozbalí na podoblasti a kliknutím na lupu vedľa príslušnej oblasti sa spustí vyhľadávanie všetkých v nej zaradených právnych predpisov.

Ako nájdem všetky právne predpisy prijaté vo všeobecnom rámci rámca menovopolitických nástrojov?

Vo vyhľadávaní podľa oblastí kliknite na „Menová politika a operácie“ a následne na „Nástroje menovej politiky“. Zobrazia sa podoblasti, medzi nimi aj „Všeobecný rámec“. Po kliknutí na lupu vedľa položky „Všeobecný rámec“ sa zobrazí zoznam všetkých právnych predpisov ECB prijatých v rámci tejto podoblasti, ktorú môžete podľa potreby ďalej spresniť.

Rýchle vyhľadávanie v dokumentoch ECB

Ako funguje „Rýchle vyhľadávanie“?

Funkcia „Rýchle vyhľadávanie v dokumentoch ECB“ je určená predovšetkým na vyhľadávanie kľúčových slov a výsledky vyhľadávania obmedzuje na dokumenty v subdoméne ECB, na rozdiel od všeobecného rýchleho vyhľadávania v databáze EUR-Lex, ktoré prehľadáva celú doménu EUR-Lex. Výsledky rýchleho vyhľadávania ECB obsahujú všetky druhy dokumentov ECB vrátane dokumentov k súdnym sporom týkajúcim sa ECB. Výhodou rýchleho vyhľadávania je tiež prehľadávanie metaúdajov dokumentov, vďaka čomu sú výsledky vyhľadávania širšie.

Ako nájdem všetky stanoviská ECB k návrhom vnútroštátnych právnych predpisov konkrétneho členského štátu?

Do „Rýchleho vyhľadávania v dokumentoch ECB“ zadajte názov príslušného štátu. V zozname výsledkov môžete svoje hľadanie spresniť, ak si v kritériu „Podľa typu aktu“ zvolíte „Stanovisko k návrhu vnútroštátnych právnych predpisov“.

Rozšírené vyhľadávanie

Ako funguje „Rozšírené vyhľadávanie“?

Rovnako ako „Rýchle vyhľadávanie v dokumentoch ECB“ i funkcia „Rozšírené vyhľadávanie“ obmedzuje výsledky na dokumenty v sekcii ECB na portáli EUR-Lex. Rozšírené vyhľadávanie vám však ponúka viac možností, ako vyhľadávanie spresniť na základe svojich kritérií, napr. dátumu, typu dokumentu a autora, pričom kritériá zároveň umožňuje kombinovať. Na rozdiel od rýchleho vyhľadávania textové vyhľadávanie v rámci rozšíreného vyhľadávania neprezerá metaúdaje dokumentov.

Pri vyhľadávaní záväzných právnych predpisov ECB k určitej téme výsledky môjho vyhľadávania obsahujú mnoho stanovísk ECB. Dajú sa stanoviská z výsledkov vyhľadávania vylúčiť?

Použite „Rozšírené vyhľadávanie“. V rámci kritéria „Referenčné číslo dokumentu – typ“ kliknite na znamienko „+“ a vyberte si požadované druhy dokumentov. Ak hľadáte záväzné právne predpisy, vyberte si: nariadenie, obidva druhy rozhodnutí (DEC a DEC_ENTSCHEID), a usmernenie.

Vyhľadanie dokumentu

Ako funguje funkcia „Vyhľadať dokument“?

Funkcia „Vyhľadať dokument“ vám umožňuje rýchlo nájsť konkrétny právny predpis na základe čísla dokumentu. Výsledky vyhľadávania sú obmedzené na právne predpisy a nástroje ECB, listy súvisiace s poradenskou povinnosťou, memorandá o porozumení a dohody, na rozdiel od rýchleho a rozšíreného vyhľadávania, ktoré prehľadávajú všetky druhy dokumentov ECB (vrátane dokumentov k súdnym prípadom týkajúcim sa ECB).

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadávať aj právne predpisy prijaté v určitom roku či určitý typ právneho predpisu alebo použiť kombináciu týchto kritérií (napr. všetky usmernenia ECB prijaté v roku 2019).

Ako nájdem všetky stanoviská ECB k návrhom právnych predpisov EÚ?

V poli „Vyhľadať dokument“ si zo zoznamu rôznych druhov právnych predpisov ECB zvoľte možnosť „Stanovisko“. V ľavom paneli na stránke s výsledkami vyhľadávania svoje vyhľadávanie spresnite kliknutím na „Stanovisko“ v kritériu „Podľa typu aktu“. Tým vylúčite stanoviská k návrhom vnútroštátnych právnych predpisov i súvisiace korigendá.

Vyhľadávanie v judikatúre

Ako funguje „Vyhľadávanie v judikatúre“?

Funkcia „Vyhľadávanie v judikatúre“ vám umožňuje rýchlo nájsť konkrétny súdny dokument na základe čísla súdneho prípadu. Výsledky vyhľadávania sú obmedzené na dokumenty k súdnym prípadom týkajúcim sa ECB, na rozdiel od rýchleho a rozšíreného vyhľadávania, ktoré prehľadáva všetky druhy dokumentov ECB. Umožňuje vám nájsť rozsudky a uznesenia v súdnych prípadoch relevantných pre ECB. Ich súčasťou sú všetky súdne prípady, v ktorých je ECB jednou zo strán, ako aj iné súdne prípady zaradené do kategórie „Hospodárska a menová politika“ v zozname judikatúry portálu EUR-Lex a prípady, ktoré sa odvolávajú na určité právne predpisy súvisiace s úlohami ECB v oblasti bankového dohľadu.

Ďalšou možnosťou je vyhľadať všetky súdne prípady z určitého roka alebo – ak necháte všetky kolónky prázdne a kliknete na lupu – všetky súdne prípady týkajúce sa ECB.

Vizuálna navigácia

Ako funguje „Vizuálna navigácia“?

Po kliknutí na položku „Vizuálna navigácia“ v ponuke na ľavej strane obrazovky alebo na niektorý z grafov zobrazených na úvodnej stránke sa dostanete na stránku s vizuálnou navigáciou. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o právnych predpisoch ECB v podobe štatistických údajov za rok, predmet a druh predpisu. Kliknutím na príslušný stĺpec v niektorom z grafov zobrazíte kompiláciu všetkých príslušných právnych predpisov. V týchto kompiláciách sú uvedené len základné právne predpisy (bez zmien a korigend).

Najnovšie dokumenty

Ako funguje sekcia „Najnovšie dokumenty“?

V sekcii „Najnovšie dokumenty“ sú uvedené najnovšie právne predpisy ECB zverejnené na portáli EUR-Lex. Úplný prehľad všetkých právnych predpisov ECB zverejnených na portáli EUR-Lex nájdete prostredníctvom funkcie „Rýchle vyhľadávanie v dokumentoch ECB“, ak vyhľadávacie pole necháte prázdne a vyberiete si možnosť zoradiť podľa „dátumu dokumentu“, aby boli navrchu najnovšie výsledky.

Zobrazuje funkcia „Najnovšie dokumenty“ len právne predpisy ECB?

Áno, funkcia „Najnovšie dokumenty“ v sekcii ECB zobrazuje len právne predpisy zverejnené ECB, bez dokumentov súvisiacich so súdnymi prípadmi.

Účinné vyhľadávanie dokumentov ECB na portáli EUR-Lex

Kde nájdem bližšie informácie o dokumente na portáli EUR-Lex?

Pri prezeraní akéhokoľvek dokumentu na portáli EUR-Lex sa na ľavej strane nachádza karta s odkazom na informácie o dokumente. Kliknutím na odkaz sa otvorí stránka so všetkými informáciami a metaúdajmi k dokumentu vrátane príslušných dátumov, zaradenia a súvisiacich dokumentov, ako sú zmeny a konsolidované verzie.

Aký je rozdiel medzi jednotlivými možnosťami vyhľadávania?

Rozdiel je v subdoménach a vyhľadávacích kritériách, ktoré jednotlivé funkcie dokážu spracovať. Rýchle vyhľadávanie v dokumentoch ECB je určené na hľadanie kľúčových slov a prehľadáva celú doménu ECB. Rozšírené vyhľadávanie tiež prehľadáva celú doménu ECB, poskytuje však viac možností spresnenia vyhľadávania: napríklad ak svoje vyhľadávanie obmedzíte len na platné právne predpisy alebo ak vylúčite korigendá. Polia na špecifické vyhľadávanie (Vyhľadať dokument, Vyhľadávanie v judikatúre) sú určené na cielené vyhľadávanie v rámci domény ECB a prehľadávajú len právne predpisy, resp. súdne prípady.

Ako sa dajú vyhľadávať konsolidované znenia právnych predpisov?

V zozname výsledkov prejdite na príslušné základné právne predpisy (nie zmeny ani korigendá) a kliknite na dátum vedľa položky „Aktuálne konsolidované znenie“. Kliknutím na „Zobraziť všetky verzie“ nájdete všetky vytvorené konsolidované znenia, ktoré zahŕňajú predchádzajúce zmeny.

Konsolidované verzie sa zostavujú s určitým časovým oneskorením, takže sa môže stať, že konsolidované znenie obsahujúce najnovšie zmeny ešte nebolo zostavené.

Ako môžem nájsť všetky zmeny určitého právneho predpisu?

Použite funkciu „Vyhľadať dokument“ a zadajte referenčné číslo príslušného právneho predpisu. V zozname výsledkov vyhľadávania otvorte príslušný právny predpis a kliknite na „Informácie o dokumente“ naľavo od zobrazeného dokumentu. V tejto časti nájdete všetky informácie o prijatých zmenách predpisu.

Zoznam všetkých pozmeňujúcich právnych predpisov s aktívnymi odkazmi nájdete aj na prvej stránke „Aktuálne konsolidované znenie“.

Je možné hľadať aj v texte dokumentov PDF?

Nie, textové vyhľadávanie v dokumentoch PDF portál EUR-Lex v súčasnosti nepodporuje.

Môžem si prezerať technické pracovné dokumenty, ktoré sú súčasťou niektorých stanovísk k návrhom právnych predpisov EÚ?

Áno, v prípade stanovísk EÚ, ku ktorým takéto technické pracovné dokumenty existujú, ich nájdete kliknutím na anglickú verziu vo formáte DOC pod odkazom „Jazyky, formáty a odkaz na Ú. v.“.

Ukazuje vyhľadávanie len výsledky v jazyku vyhľadávania alebo prehľadáva všetky jazykové verzie?

Vyhľadávanie ukazuje len výsledky v jazyku vyhľadávania.

Získam po vytvorení používateľského účtu prístup k väčšiemu množstvu informácií?

Nie, všetky právne predpisy na portáli EUR-Lex sú k dispozícii všetkým používateľom bez ohľadu na to, či majú vytvorený používateľský účet. Vytvorenie účtu vám nedáva prístup k väčšiemu množstvu informácií, ale umožňuje vám využívať pokročilejšie funkcie (napr. ukladanie kritérií vyhľadávania). Viac informácií o vytvorení účtu na portáli EUR-Lex sa nachádza na stránke Registrácia.

Ďalšie informácie o portáli EUR-Lex

Kde nájdem ďalšie informácie o portáli EUR-Lex?

Bližšie všeobecné informácie o portáli EUR-Lex nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Mám ďalšie otázky k sekcii ECB na portáli EUR-Lex. Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa právnych predpisov ECB uvedených v sekcii ECB na portáli EUR-Lex sa môžete obrátiť na ECB na adrese DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Všetky stránky v tejto sekcii