Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

Výročná správa opisuje úlohy a činnosť Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a informuje o menovej politike Eurosystému. Zverejňuje sa zvyčajne na jar nasledujúceho roka. Jeden z členov Výkonnej rady ECB správu predkladá Európskemu parlamentu v rámci verejného vypočutia.

2023

V číslach

2,9% v decembri

Inflácia v eurozóne prudko klesla, stále však zostáva príliš vysoká.

Celková inflácia v eurozóne bola v decembri 2023 na úrovni 2,9 %, oproti 9,2 % v decembri 2022. Stále sa pohybovala nad úrovňou nášho cieľa 2 %.

Viac o inflácii
+200bázických bodov

ECB pokračovala v zvyšovaní kľúčových úrokových sadzieb

ECB v priebehu roka 2023 zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby o ďalších 200 bázických bodov, čím sa sadzba jednodňových sterilizačných operácií dostala na úroveň 4 %. Sprísňovanie menovej politiky sa výrazne premietalo do ekonomiky.

Naša menová politika
25rokov

ECB tento rok oslávila 25. výročie svojho vzniku

ECB v roku 2023 oslávila svoje 25. jubileum posolstvom „hodnota jednoty v meniacom sa svete“.

Viac k téme Komunikácia a transparentnosť politiky ECB

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si prejav Luisa de Guindosa v rámci prezentácie výročnej správy vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti.

Prejav

Plné znenie správy

Prečítajte si správu o činnosti ECB spolu s hodnotením hospodárskeho vývoja za predchádzajúci rok.

Plné znenie Výročnej správy za rok 2023

Odpovede na pripomienky Európskeho parlamentu

Tento dokument, zverejnený pri príležitosti predloženia Výročnej správy ECB za rok 2023 Európskemu parlamentu, obsahuje odpovede na pripomienky a požiadavky Európskeho parlamentu uvedené v jeho uznesení k výročnej správe za predchádzajúci rok.

Odpovede na pripomienky

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka informuje o stave hospodárenia a výsledkoch činnosti ECB. Je súčasťou výročnej správy, no zverejňuje sa o niečo skôr – vo februári. Nájdete tu aktuálne i predchádzajúce vydania.

Ročná účtovná závierka
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Vykazovacie povinnosti

ECB je nezávislá inštitúcia, ktorá rozhoduje o využití dostupných nástrojov na plnenie svojich úloh a mandátu podľa vlastného uváženia. Nevyhnutnou protiváhou tejto nezávislosti je zodpovednosť.

Zodpovednosť

Webcasty

Prezidentka ECB a ďalší členovia Výkonnej rady pravidelne vystupujú pred Európskym parlamentom.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii