Menu

Cyprus (od 1. januára 2008)

Fázy prechodu na novú menu

Budova Central Bank of Cyprus s plagátmi eurobankoviek

Dňa 10. júla 2007 Rada Európskej únie schválila žiadosť Cypru o vstup do eurozóny k 1. januáru 2008.

1. januára 2008 sa zákonným platidlom na Cypre stalo euro, ktoré nahradilo cyperskú libru (CYP) v neodvolateľne stanovenom výmennom kurze 1 € = 0,585274 CYP. Včasné dodanie eurobankoviek a euromincí kvalifikovaným tretím osobám ešte pred 1. januárom 2008 pomohlo zabezpečiť hladký prechod na novú menu, zmiernilo logistickú záťaž a znížilo náklady spojené s duálnym obehom. Predzásobovanie bánk eurobankovkami sa začalo 19. novembra 2007, pričom dodávka euromincí sa začala takmer o mesiac skôr, 22. októbra 2007. Časť z tejto hotovosti bola následne distribuovaná maloobchodu a iným podnikom (druhotné predzásobovanie). Central Bank of Cyprus, banky a družstevné úverové spoločnosti okrem toho od 3. decembra 2007 predávali štartovacie balíčky euromincí verejnosti. (Predzásobovanie eurobankovkami a euromincami upravuje usmernenie ECB/2006/9.)

Prechod na euro prebehol rýchlo a hladko.

Od 1. februára 2008 sa na Cypre môže platiť len eurobankovkami a euromincami, cyperské libry však budú banky a družstevné úverové spoločnosti bezplatne vymieňať v uvedenom pevnom kurze až do 30. júna 2008. Poplatok za výmenu sa bude účtovať iba vtedy, ak suma na zákazníka/transakciu presiahne 1 000 CYP v prípade bankoviek a 50 CYP v prípade mincí. Po tomto termíne bude bankovky a mince cyperskej libry naďalej vymieňať Central Bank of Cyprus (bankovky po dobu desiatich rokov a mince dva roky).

Bankovky cyperskej libry spôsobilé na výmenu

Prehľad dôležitých dátumov

22. októbra 2007
Druhotné predzásobovanie podnikov mincami
19. novembra 2007
Druhotné predzásobovanie podnikov bankovkami
3. decembra 2007
Začiatok predaja štartovacích balíčkov mincí verejnosti
1. januára 2008
Konverzia účtov a zavedenie eurobankoviek a euromincí
31. januára 2008
Posledný deň platnosti bankoviek a mincí cyperskej libry ako zákonného platidla
do 30. júna 2008
Bezplatná výmena bankoviek a mincí cyperskej libry v bankách a družstevných úverových spoločnostiach
31. decembra 2009
Lehota na výmenu mincí cyperskej libry v Central Bank of Cyprus
31. decembra 2017
Lehota na výmenu bankoviek cyperskej libry v Central Bank of Cyprus