Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Záleží nám na životnom prostredí a chceme, aby vaše eurové bankovky boli bezpečné pri výrobe i používaní, aby nepredstavovali žiadne zdravotné riziko a aby boli čo najekologickejšie.

V záujme dodržiavania vysokých štandardov ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia počas výroby eurových bankoviek a používaných surovín musia výrobcovia spĺňať presné požiadavky stanovené ECB.

Ich plnenie každoročne kontrolujeme. Tieto požiadavky dopĺňajú dva systémy riadenia založené na medzinárodných normách ISO 14001 a ISO 45001.

Systém environmentálneho riadenia

Systém environmentálneho riadenia zabezpečuje maximálnu mieru udržateľnosti vo výrobe eurových bankoviek vrátane vstupných surovín.

Od zavedenia eura monitorujeme vplyv výroby eurových bankoviek a vstupných surovín na životné prostredie a podporujeme iniciatívy v oblasti udržateľnosti zamerané na jeho ďalšie znižovanie. Venujeme pozornosť aj novým environmentálnym otázkam.

V roku 2004 sme uskutočnili hodnotenie životného cyklu s cieľom zmerať environmentálny vplyv prvej série eurových bankoviek. Na základe jeho výsledkov sme prijali opatrenia na zníženie environmentálnej stopy bankoviek, napríklad používanie 100 % udržateľnej bavlny a zákaz ukladania odpadu z bankoviek na skládkach.

Výrobcovia bankomatov zároveň pracujú na znižovaní spotreby elektrickej energie svojich zariadení, ktorá sa za posledných 15 rokov výrazne zlepšila.

V rámci druhej série bankoviek – série Európa – sme vykonali nové hodnotenie vplyvu na životné prostredie na základe metodiky Európskej komisie na určovanie environmentálnej stopy výrobku (Product Environmental Footprint – PEF). Táto štúdia ukazuje, že environmentálny vplyv platieb eurovými bankovkami na občana je v porovnaní s inými každodennými aktivitami celkovo veľmi malý.

Viac o štúdii

Systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti

Monitorujeme bankovky, aby boli bezpečné pri výrobe i používaní, a hodnotíme rizikovosť chemických a biologických faktorov.

Zabezpečujeme napríklad, aby obsah chemických látok v bankovkách ani zďaleka nedosahoval hodnoty ohrozujúce ľudské zdravie a aby boli v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Zároveň chránime pracovníkov vo výrobe eurových bankoviek tým, že vyžadujeme, aby výroba eurových bankoviek a použité suroviny boli v súlade s medzinárodnou normou (ISO 45001) pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bankovky, podobne ako väčšina predmetov, s ktorými prichádza do styku veľký počet ľudí, môžu byť nosičom baktérií a vírusov. Výsledky nezávislých testov však potvrdzujú, že eurové bankovky sú bezpečné a nepredstavujú väčšie riziko než iné bežné povrchy, ako napríklad kľučka na dverách.

Na začiatku pandémie koronavírusu (COVID-19) sme posudzovali, či by eurové bankovky a mince mohli prispieť k šíreniu tohto ochorenia. Výsledky ukázali, že používanie eurových bankoviek pri platbách nepredstavuje významné riziko infekcie. 

Bližšie informácie o výskume potenciálneho prenosu ochorenia COVID-19 prostredníctvom bankoviek

Všetky stránky v tejto sekcii