Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Európske vzťahy

1. januára 1999 ECB prevzala zodpovednosť za jednotnú menovú politiku eurozóny. Hoci je ECB plne zakotvená v inštitucionálnom rámci EÚ, zmluva jej udeľuje osobitné postavenie.

ECB je predovšetkým pri plnení svojho poslania a úloh plne nezávislá. Zároveň však podlieha prísnym vykazovacím povinnostiam voči občanom Európy a ich zvoleným zástupcom.

ECB komunikuje s ďalšími európskymi inštitúciami a orgánmi v súvislosti s celým radom hospodárskych, funkčných a právnych otázok. Pri plnení úloh súvisiacich s európskou spoluprácou ECB pôsobí v rámci inštitucionálneho usporiadania hospodárskej a menovej únie (HMÚ) Európskej únie.

SEE ALSO

Find out more about related content

Všetky stránky v tejto sekcii