Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Europeiska förbindelser

ECB tog ansvaret för euroområdets gemensamma penningpolitik den 1 januari 1999. ECB är en del av EU:s institutionella ramverk, men fördraget ger ECB en speciell status.

Framför allt utför ECB sitt uppdrag och sina uppgifter helt oberoende. Det gör att det ställs stränga krav på ECB vad gäller rapportering till Europas befolkning och dess valda representanter.

ECB samverkar med andra EU-institutioner och organ av flera ekonomiska, funktionella och rättsliga skäl. För att fullgöra sina uppgifter inom det europeiska samarbetet verkar ECB i den institutionella ramen för Europeiska unionens ekonomiska och monetära union (EMU).

SEE ALSO

Find out more about related content

Alla sidor i detta avsnitt