European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

För synskadade

"En design som är bra för blinda och synskadade är en design som är bra för alla." Denna princip låg bakom det nära samarbetet med European Blind Union (den europeiska sammanslutningen för synskadade) när euron skulle utformas på 90-talet. Den ledde till utvecklingen av eurosedlar och mynt med detaljer som synskadade lätt kan hantera. För mer information om detta samarbete, se EBU (endast på engelska).

Sedlar

Detaljerna inkluderar:

  • Olika storlekar: ju högre valör desto större sedel.
  • Klara färger: valörer efter varandra har klart kontrasterande färger. 5-eurosedeln är grå och 10-eurosedeln är röd. 20-eurosedeln är blå, följt av en orange 50-eurosedel och en grön 100-eurosedel. 200-eurosedeln är gulbrun och 500-eurosedeln är purpurröd.
  • Stora valörsiffror.
  • Relieftryck som man lätt känner med fingret.
  • Känselmarkeringar nära kanterna på 200- och 500-eurosedlarna. Det finns inga sådana markeringar på 100-eurosedeln som är lika bred som de två högre valörerna.

Mynt

Detaljerna inkluderar:

  • Olika storlek, form, färg och kantmönster.
  • Olika vikt – ju högre värde, desto tyngre mynt (förutom 1-euromyntet).
  • Olika tjocklek – ju högre värde, desto tjockare mynt (förutom 1- och 2-euromynten).
  • Valörerna syns tydligt på den europeiska sidan av mynten.

Olika kantmönster

2 EUR

På 2-euromynten finns tecken inpräglade på den finräfflade kanten.

1 EUR

1-euromynten har tre finräfflade delar och tre släta delar längs kanten.

50 cent 10 cent

50- och 10-centmynten har fina räfflor längs kanten.

20 cent

20-centmynten är släta och har sju hack längs kanten (”Spanish flower”).

5 cent 1 cent

5- och 1-centmynten har släta kanter.

2 cent

2-centmynten är släta med ett spår runt kanten.

Alla sidor i detta avsnitt