Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Synskadade

”En design som är bra för blinda och synskadade är en design som är bra för alla.”

Inkludering har varit en vägledande princip för vårt nära samarbete med European Blind Union – EBU (den europeiska sammanslutningen för synskadade) ända sedan euron började utformas på 90-talet. Vi utvecklar eurosedlar och euromynt så att blinda och synskadade kan känna sig lugna när de hanterar kontanter. 

ECB samråder regelbundet med EBU och detta skedde även under utvecklingsarbetet med den andra serien eurosedlar, Europaserien. 

Kontanter är viktiga för att invånarna fritt ska kunna välja hur de vill betala och avgörande för den finansiella inkluderingen av alla grupper i samhället. Vi vill se till så att blinda och synskadade fortsätter att känna sig trygga med att använda eurosedlarna.

Eurosedlarnas tillgänglighetsdetaljer

ECB lanserade den andra sedelserien, som kallas Europaserien, mellan 2013 och 2019. Sedlarna har samma designelement som den första serien, men med förbättrade tillgänglighetsdetaljer och klarare färger, vilket också gör dem lättare att skilja åt.

Vilka tillgänglighetsdetaljer har då den andra serien eurosedlar?

Olika storlek

Ju högre valör, desto större sedel. 50-, 100- och 200-eurosedlarna har samma höjd, men längden ökar med stigande valör.

Alla eurosedlarnas sex valörer visas vertikalt intill varandra. Sedlarna är placerade efter stigande storlek och valör, från lägst [5 euro] till högst [200 euro].

Klarare färger 

Alla valörer har nu mer intensiva och kontrasterande färger. 5-eurosedeln är grå, 10-eurosedeln röd och 20-eurosedeln blå, 50-eurosedeln orange, 100-eurosedeln är grön, 200-eurosedeln gulbrun, och 500-eurosedeln är purpurröd. Även om 500-eurosedeln inte längre ges ut är 500-eurosedlar från den första serien fortfarande lagligt betalningsmedel och alltjämt i cirkulation.

Stora siffror

Sedeln har stora valörsiffror som är åtskilda från andra designelement. Detta ökar kontrasten och gör det lättare att se valören, så att man kan skilja mellan de sex olika valörerna.

Relieftryck

Stora valörsiffror har upphöjt tryck. Denna detalj hjälper blinda och synskadade att känna igen sedelns valör.

Närbild av en 20-eurosedel visar designelement i relief: valörsiffran, huvudbilden med olika arkitektoniska stilar och de taktila markeringarna.

Relieflinjer

På framsidan har alla eurosedlar relieflinjer på vänster och höger sida. Valörerna kan skiljas åt genom antalet mellanrum i relieflinjerna – se bilderna nedan. Valörer med liknande mönster kan också skiljas åt genom sin storlek. 

5 euro och 50 euro

Tryckta relieflinjer utan mellanrum på vänster och höger kant.

10 euro och 100 euro

Tryckta relieflinjer med ett mellanrum på vänster och höger kant.

20 euro och 200 euro

Tryckta relieflinjer med två mellanrum på vänster och höger kant.

Hur effektiva är våra tillgänglighetsdetaljer?

Vill du veta mer om hur detta fungerar i praktiken? Titta på videon här nedanför. Där förklarar en synskadad person hur hon känner igen olika eurosedlar.

Gå till utskriften av videon.

Mynt

Detaljerna inkluderar:

  • Olika storlek, form, färg och kantmönster.
  • Olika vikt – ju högre värde, desto tyngre mynt (förutom 50-centsmyntet som är tyngre än 1-euromyntet).
  • Valörerna syns tydligt på den gemensamma sidan av mynten.  

Olika kantmönster

2 €

Mynten har tecken inpräglade på den finräfflade kanten.

1 €

Mynten har tre finräfflade delar och tre släta delar längs kanten.

50 och 10 cent

Mynten har större hack längs hela kanten.

20 cent

Mynten är släta och har sju hack längs kanten.

5 och 1 cent

Mynten har släta kanter

2 cent

Mynten är släta och har ett fint spår runt kanten.

Om du har några frågor angående euromynt kan du kontakta Europeiska kommissionen.

Alla sidor i detta avsnitt