Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Lettland (sedan den 1 januari 2014)

Lettland anslöt sig till euroområdet den 1 januari 2014. Den dagen ersattes latsen med euron till den fasta växlingskursen 1 EUR = 0,702804 LVL. Efter två veckor med båda valutor i omlopp upphörde lats att vara lagligt betalningsmedel den 15 januari 2014.

Inväxling av lettiska lats

Lats kan växlas in kostnadsfritt på 302 postkontor i Lettland till den fasta växlingskursen fram till den 31 mars 2014. Bankerna kommer också att göra detta till den 30 juni 2014.

Latvijas Banka kommer också att växla in lettiska latssedlar och -mynt till den fasta växlingskursen oavsett hur stort beloppet är och under obegränsad tid. Denna tjänst är gratis.

Övriga nationella centralbanker i euroområdet kommer att växla in lettiska latssedlar kostnadsfritt från den 1 januari till den 28 februari 2014. Beloppet är begränsat till 1 000 euro per kund eller transaktion per dag.

Viktiga datum för kontantövergången
09/07/2013

EU-rådet godkänner Lettlands anslutning till euroområdet.

10/07/2013

Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroområdet börjar transportera eurosedlar till Latvijas Banka, Lettlands centralbank.

31/07/2013

Lettiska euromynt börjar präglas.

01/10/2013

Priserna i Lettland visas både i lats och euro till den 31 december 2014. Kampanjen ”Fair euro introducer” inleds.

01/11/2013

Överföring av eurosedlar från Latvijas Banka till affärsbanker startar.

10/12/2013

Eurosedlar och -mynt börjar transporteras från affärsbanker till företag, handlare och bankomater.

10/12/2013

Startpaket med mynt med de åtta valörerna börjar säljas på affärsbankerna.

01/01/2014

Eurosedlar och -mynt sätts i omlopp och bankkonton ställs om/konverteras till euro.

01/01/2014

För att göra övergången smidig är båda valutorna i omlopp och kan användas för betalningar i två veckor.

15/01/2014

Endast eurosedlar och -mynt blir lagligt betalningsmedel.

31/03/2014

Sista datum för inväxling av latssedlar och -mynt på postkontor.

30/06/2014

Sista datum för inväxling av latssedlar och -mynt på affärsbankerna.

Ingen tidsbegränsning

Latssedlar och -mynt kan växlas in på Latvijas Banka utan tidsbegränsning.

Informationskampanj om kontantövergången

Europeiska centralbanken (ECB) och Latvijas Banka förberedde en informationskampanj för Lettland. Den innefattar:

  • Produktion och distribuering av publikationer om eurosedlar och -mynt samt kontantövergången.
  • Två korta videofilmer på engelska, lettiska och ryska om kontantövergången och hur man kontrollerar eurosedlar och -mynt.
  • Euroutställningen på Dailesteatern i Riga (Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga) från den 25 oktober till den 13 december 2013.
  • En konferens om euron den 12 september 2013.

Partnerskapsprogrammet ”Låt oss hjälpas åt!”

Partnerskapsprogrammet ger informationsmaterial till företag och andra organisationer som vill informera om eurosedlar och -mynt i Lettland.

Latvijas Banka och Europeiska centralbanken vill att vi tillsammans hjälps åt att sprida information om euron. Som partner får du information om euron som du kan lämna vidare till dina kunder, affärskollegor och anställda. På så sätt får alla berörda parter i god tid rätt information från en tillförlitlig källa.

Alla sidor i detta avsnitt