Menu

Lettland (sedan den 1 januari 2014)

Lettland anslöt sig till euroområdet den 1 januari 2014. Den dagen ersattes latsen med euron till den fasta växlingskursen 1 EUR = 0,702804 LVL. Efter två veckor, när båda valutorna var i omlopp, upphörde lats att vara lagligt betalningsmedel den 15 januari 2014.

Inväxling av lettiska lats

Latvijas Banka

Lats kan växlas in kostnadsfritt på 302 postkontor i Lettland till den fasta växlingskursen fram till den 31 mars 2014. Bankerna kommer också att göra detta till den 30 juni 2014.

Latvijas Banka kommer också att växla in lettiska latssedlar och -mynt till den fasta växlingskursen oavsett hur stort beloppet är och under obegränsad tid. Denna tjänst är gratis.

Övriga nationella centralbanker i euroområdet kommer att växla in lettiska latssedlar kostnadsfritt från 1 januari till 28 februari 2014. Högst 1000 euro per person/transaktion per dag.

Viktiga datum för kontantövergången

09/07/2013
Eurpeiska unionens råd godkänner att Lettland blir medlem i euroområdet.
10/07/2013
Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroområdet börjar transportera eurosedlar till Latvijas Banka, Lettlands centralbank.
31/07/2013
Lettiska euromynt börjar präglas.
01/10/2013
Priserna i Lettland visas både i lats och euro till den 31 december 2014. En kampanj om rättvisa priser i euro startar.
01/11/2013
Överföring av eurosedlar från Latvijas Banka till affärsbanker startar.
10/12/2013
Överföring av eurosedlar och mynt från affärsbankerna till företag, detaljhandlare och personer som driver kontantmaskiner börjar.
10/12/2013
Startpaket med mynt med de åtta valörerna börjar säljas på affärsbankerna.
01/01/2014
Eurosedlar och mynt sätts i omlopp och bankkonton konverteras till euro.
01/01/2014
För att göra övergången smidig är båda valutorna i omlopp och kan användas för betalningar i två veckor.
15/01/2014
Eurosedlar och -mynt blir den enda lagliga valutan.
31/03/2014
Sista datum för inväxling av latssedlar och -mynt på postkontor.
30/06/2014
Sista datum för inväxling av latssedlar och -mynt på affärsbankerna.
Ingen tidsbegränsning
Latssedlar och -mynt kan växlas in på Latvijas Banka utan tidsbegränsning.

Informationskampanj om kontantövergången

Europeiska centralbanken (ECB) och Latvijas Banka förberedde en informationskampanj för Lettland. Den innefattar:

  • Produktion och distribuering av publikationer om eurosedlar och -mynt samt kontantövergången.
  • Två korta videofilmer på engelska, lettiska och ryska om kontantövergången och hur man kontrollerar eurosedlar och -mynt.
  • Euroutställningen på Dailesteatern i Riga (Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga) från den 25 oktober till den 13 december 2013.
  • En konferens om euron den 12 september 2013 som kommer att strömmas direkt på www.ecb.europa.eu och http://www.nya-eurosedlar.eu. För mer information, se programmet

Låt oss hjälpas åt i partnerskapsprogrammet!

Partnerskapsprogrammet ger informationsmaterial till företag och andra organisationer som vill informera om eurosedlar och -mynt i Lettland.

Latvijas Banka och Europeiska centralbanken vill att vi tillsammans hjälps åt att sprida information om euron. Som partner får du information om euron som du kan lämna vidare till dina kunder, affärskollegor och anställda. På så sätt får alla berörda parter i god tid rätt information från en tillförlitlig källa.